Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 620-Αρ. φύλλου 17.626. Τμή 0,60 . Σάρβατο- Κυριακή 26-27 0κτωβρίου 2019
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 % Τιλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fa: 26510 30.350. http:/wwwρroinostogos.ge [email protected] gr
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940: Η ΗΠΕΙΡΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ .
paper και
tpλαία
ο Κohoς Χρ
ωστούας
ΕΙΔΙΚ
ΑΦΙΕΡ ΩΜΑ
του .Π.Λ.>
Η Ήπειρος να γίνει τιμητικά τοεπίκεντρο των επίσημων εκδηλσεων
ΤΟΙΟ ΘΓΕΙΑΣ ΟΙΠΟΡΕ ΤΟΥ ΦΟΧΣΤΟΝ
Ο Εκνούν σήμερα και κορυφνοτα τη Δευτέρα οι επετειακοί
εορτασμοίγια την 2δη Οκτυβρίον. ΚΤσούλας-Κευτ. Οικονόμου
στα Γιάνενα γα την τορλοση Τπερλαμβάνει το πρόγραμμα.
Εκανιάζεταιτην ερχόμενη Παρασκευή η νέα δομή..
ΚΚαταφύγιο ζωής ια εξαρημένου
το Πολυδύναμο Χατζηκσταν!
. Με σειρά εκδηλσεων που
θα κατλωθούν από τα Γιάννε
να ως την ΚόνιΤσα και το Δελβνάκι τιμάται αυτές ης ημέρες
στην Ήπειρο η 79η Επίτειος
του Επους του 1940-41. Ένα
Επος πουτα mo κρίσιμα κεφά .
λαιά του Υράφηηκαν εδ , στα
βουνά της Ελληνοαλβανικής
μεθορίου και τη γύρω περιοχή .
Αυτός είναι ο λόγος που παραμένει διαχρονκό το αίτημα Των
Ηπειρωτνη Εθνική Επέτειος του
οΧΙ αντί της θεσοαλονίκης να
θα προσφέρει υπηρεσίες σε χρήστες ναρκωτικν και αλκοολικούς
. Μια νέα δομή για την αντιμε
Τπιση των εξαρτήσεων προ
στίθεται στην πόλη των Ιωαννί .
νων , με την ακτίνα δράσης του,
να φθάνει σε όλη τη Βοpεoδυπ
κή Ελλάδα . Πρόκεται για το ΠοΑυδύναμο Κέντρο Αντιμεττη
Τνσηντ
ΕΚΚΧΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Διαχροντκό παpαμό ο aiaμα των Ηπειρωτν
: α εmioημ copraopoί γα ην Επέτεiο τοu OXΙ να
γίονται στην περοχή μας Εmν όθεη φωτό
KToooλος Μ Aευn. Oκoνάμου .
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
σης Αλκοολικν και Χρηστν
Ναρκωτικν, το οποίο μετά από
μια πολύχρονη διαδικασία κατα
σκευής και εξοπλισμού είναι
σχεδόν έτοιμο προς χρήση.
Η τελευταία εκερεμότητα που
υπήρχε ήταν η πρόσληψη του
προσωπικού που θα στελεχσει
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Ένα μεγάλο κνό του διτύου υπηρεστν για εξαρτμένα άτο
pαέρχεται να καλύψε το Πολοδύναμο Κέντρο Αντμετπισης
Αλκοολικν και Χρηστν Ναρκωτικν
μορτάζεται επίσημα στον φυσικό
της χρο , κάτι που θα ήταν δκαιο
από στορακή άποψη γα τον τόπο
μας Για να γίνει κάι τέτοιο όμως
Βα πρέπα να ασκηθεί πίεση από
τους Τοπικούς εκπροσύπους του
Κονοβουλίου και της Τοπικής Aυτοδιοίκησης
Ήπειρο θα είναι και φέτος πολλές
και ενδαφέρουσες και, ξεκινντας
από σήμρα θα κο 15η στλ.
Όπως κα
σεις για ην 20η Οκτωβρίου στην
να έχει , οι εκδηλ
Το Κέντρο . Σύμφωνα με το Νοσοκομείο r . Χατζηκστα ν , στο οποίο
Δύο επιγειρηματίες κατεήανστην Πρέβεζα αργαίους αμpορείς νηκαι κηρακά και οργαντά το Κ bint tppoi α Nanwείο
Σε αρχαιολογικά. μουσεία είχαν wαrοoγες τον νί στ
μετατρέψει τα καταστήματά τους! συμνωνα με το ουο ομοδεό
Παρουσία του Υφ. Απόδημου Eλληνισμού Απ. Διματάρη.
τονυρ τwυ ι Χτζικστα
λεχν, έχουν πραγματοποηθεί
Στους Βουλιαράτες Τιμάται
πλαίσιο και σφορούν Επικουρκούς
15η σελ
η μνήμη των πεσόντων του 40
>Πiφτουν οι τόνου για το σιμερινόμνημόσυνο Κ. Κατοίφα . .
>ΤΗ ΑΙΜ 16
>Σημαντική η επτιχία των αστυνομικον της Αοφάλειας Ιωαννίνων Ειδικευμένους Ια. Μια ακόμη ση
μαντική επιπυχία
στην προσπάθεια
αντιμεττσης της
αρχαιοκαπηλίας εί χε η Αστυνομία !
αννίνων , συλλαμβάνοντας στην Πρέ
βεζα δύο Ελληνες
ιδιοκτήτες
μάτων ηλκ τηκαι 45 χρόνων αντίστοιχα
Εδικότερα ο Αστυνομικοί είχαν καρό γα τους δρά Ποιοι ιδιοκτήτες παίρνουν ανάσο.
Παράταση πήρε το Κτηματολόγιο σε
περιοχές Ιωαννίνων-θεσπρωτίας!
. Παρουσία του Ελληνα Υφυ.
πουργού Απόδημου Ελληνισμού
κ. Αντνη Διαματάρη (φωτό) θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα
κεντρική εορταστική εκδήλ
στη Βόρειο Ήπειρο και συγκε .
κριμένα στους Βουλιαράτες για
την Εθνική Επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου .
Για να Τμήσουν τους Ελληνες
στραττες που εναι εντοφασμένο
Πα dλους τους υπολοτους η προθεσμία λήγει στις 31 0χτωρίου
Μικρή ανά .
σα παίρνουν
εκατοντάδες ιδιο κτήτες ακινήτων
σε συγκεκριμένες
περιοχές των Πe
ριφερειακν Ενοτήτων Ιωαννίνων
και θεσπρωίας
καθς δόθηκε τε
λικά παράταση
μερικν μηνν
για την κατάθεση
δηλσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.
Εκτός από την Ήπερο , η πα ράτοση ισχύει επίσης για περιοχές
της Δυτ. Απικής και των Νήσων .
Η απόφαση δεν αφορά όλη
την έκταση των δύο Περιpερεια
κν Ενοτήτων της Ηπείρου, αλλά
μόνο εκείνες Τς περιοχές στις ο55
συγκεντρνει στοχεία τον τελευτίο
15η σελ.
ΒΟΛΕΣ
Μυταίωση επί .αικρόν.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
Με δύο γκολ στις αρχές Των ημιχρόνων.
Νίκη- χρυσάφιω 1-2 του
ΠΑΣ επίτου Λεβαδειακού
- Πρύτο κτρίτοντον για τους Παννιτες στη δuper Lengue2
> tu ΠANΝΗ ΜΠΟΥΤΜ.
. Από αλλού περιμέναμε την
oρνητική στάση, για ην εντο
Gακή πορεία χωρν Των Δυπ
κκν Βαλκανίων στην Ευρωπη
και από αλλού μας ήρθε .
Η Γαλλία, μια χρα που εξεχε
Αίξa από Δημοκρατία και πολιτ σμό, στάθηε εμπόδο, προβάλ
λοντας βέτο , στη μαρά πορεία
mς Αλβανίας και Της Β. Μακεδο νας, προς την Ευρωπαίκή Ενωση!
Μaτaθηε επί μακρόν η προ
Ενταξακή της
στο στρατιωτκό νεκροτυφείο, αναμένεται να ταξδέψουν και aρcετοί.
προσκυνηπές από την Ελλάδα , με
Τις εκδηλσεις πάντως να γίνονται
στη σκιάs της περυσ- 15η στλ
ποίες η συλλογή δηλσεων ξεκί
νησε αργότερα, δη
- 15η σελ.
Την πρτη Του νi
κη στο πρωτάθλημα
πανηγύρισε χτες το
βράδυ ο ΠΑΣ Γιάνννα
καθς επικράτησε με
: 1-2 του Λεβαδειακού
στο Δημοτικό Στάδιο
ιβαδειάς στο πρτο
χρονικά παιχνίδι της
Πpότη Πaραματικό Λύκειο
ψτ npουλευτής
Ιωniνw M. Κεφλa
tuν Αθήνα τ0 201
λίoκεψη Πρέδp Tw
Κον ου υμβουtίου
σελ. Τι
τ Ευρoηας
eλ 16.
+ 11η σελ.
ΓΝΩΜΕΣ
2ης αγωνιστικής της Super
League 2 και σε συνδυασμό με
την ισοπαλία της πρεμιέρας
στην Πάτρα ανέβηκε στους 4
βαθμούς ,
Ο ΠΑΣ πέτυχε δύο γκαλ στς
gρχές των δύο ημ
επιΦνΛΛΙΔΕΣ
Αλλις μας τα έλεγες
κύριε πρωθυπουργέ!
τον Ελληνικό
Στρατό και τον
Έλληνα στρα .
τωτη. Νέα Υδρκη 4
Δεκεμβρίου 1940:
Με τον Ελην κό Στρατό κάπου
στην Αλβανία :
Μετά σπό δέκα
ημέρες ακατά
παυτη περιοδεία ,
συνήθως με αυ
τοκίνητο , κάποτε
καβάλα σπ άλο νn. vίκη του
Ελληνικο Στρατου επί των λε- 15η σε.
στο μέτωπο του '40..
>ράgει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ.ΚΑAΤΣΗΣ
ΑΥΡΙΟ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΩΡΑ
Yενων του μεΥαλορρήμονα
δικτάτορα της
Ρμης , προκά .
λεσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον
όλου του δημοσιογραφικού κό , σάζa η ανταπόκριση του διάση
σμου από όλες ης χρες της μου Αμερικανού δημοσιογράφου
γης Ήθελαν να γνωρίσουν από Λέλαντ Στόου, ο σποίος ήταν απε.
κοντά τους δημιουργούς του σταλμένoς της εφημρίδας Ημε,
ηρωικού έπους , Τους γνήσιους Ρήσια Νέα του Σικάγου. στο
σπογόνους πων Μαραθωνομά
χων του 490 π.Χ.
>Γράφει ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
ΟΚΑΤΙ φταίει και η κυβέρνηση δε βρίσκει τον βηματισμόν της σε
πολλά θέματα κυρίως δε στα εθνικά. Διότι σε όπαφορά τα εοωτε ρικά δεν αμφισβητείται η προσπάθεια εκουγχρονισμού και επανεκ
κίνησης σε ορθολογιστικές και πιο ανθρπινες βόσεις Της oικονο μίας και όη μόνο . Απολύτως αναγκοίο μετά την πεντοετή λοίλαπα
Των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ , που κατεδόφισε μαζ με όλα τα άλλα αξίες και αρ χές
ΝΑ αρχίσουμε oπό το μέγα ζήτημα της σχέσης μας με την Αλβοvία και τα Σκόπιο έτσι τα λέμε εμείς κι όχ Βόρεια Μακεδονία . Παίρ
νουμε αφορμή από την άρνηση Ευρωποϊκν κρατν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου
, . Mία ρα πίσω θα πρέπει
να γυρίσουν οι δείκτες των ρο
|λογιν αύριο τα ξημερματα .
| Συγκεκριμένα , στις 04:00 οι
| δείκτες θα πρέπει να μετακινη| θούν και να δείχνουν 03:00.
γα, κάπου καμιά φορά με τα πόδια
-Τησελ
Αλβανικό μέτωπο και τηλεραφεί
την ακόλουθη ανταπόκριση για
ανάμεσα σε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα