Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΕΘ Καθημερινή Εφημερίδα ms Ηπείρου-Ιδρυrns Eue Taάλas-Εos 030-Αρ Φυλου 24674-Σάββατο 26-Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019-0.60
ELECTRIC
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
LITANY
Παλικαρίσια νίκη
στη Λιβαδειά
Electric Litany
και στα Γιάννενα
Ευκαιρία γνωριμίας
με τα τοπικά προϊόντα
31 1 201
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ0
ΣΕΛΙΔΑ 12,
Σε τροχιά
ηεξωστρέφεια
Κατεδαφίστηκε χθες το κτίριο στο Παλιό Χατζηκστα, και απελευθερθηκε ο χρος , όπου
προορίζεται να εγκατασταθούν τα λυόμενα για τη στέγαση του Ιου Nηπιαγωγείου Ιωαννίνων
ΕΝΑ ΕΜΠΟΔΙΟ
ΕΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ
Τις τελευταίες ημέρες το δημορκείο θ
μζε npeoβεία, με τις διηλωματικές
αnoστολές να διοδέχοντα η μίατην άλ
λn. Μετό την επίoκεψη του Πρέοβη της
Τοεκικής Δημοκρατίας xθες το κατ
φιτου δημαρχείου Πέραονο γενκός
Πρόξενος της Γολλίος Phitppe Ray και
onpέoβης της Κροατίας Alksandar
Sunko.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Αίτημα για Ανοκτές
Βιβλιοθήκες
Αίτημα στον δήμο Ιωawνπν γα τη δη μουργία δικτύου Ανουτν Ββλιοθn κν σε διοφορετικά σημioτης nόλης ,
στις onoiες θα undρxει ελεύθερη ηρoοβοση όλων των nαλπν , υπέβαλε ο
Σύλλογος Γονων & Κηεμόνων του
27ου Δημοτικού Σκολείου
Σε έλλειψη Πολιτικής
βούλησης από την
Πρoηγούμενη δημοτική
αρχή, υπό την Πίεση
του Πιθανού Πολιτικού
κόστους , απέδωσε ο
δήμαρχος Ιωαννίνων
Μωυσής Ελισάφ την
καθυστέρηση στην
έκδοση της άδειας
κατεδάφισης Επόμενο
βήμα η εξέταση της
καταλληλότητας των
Προκατασκευασμένων
κυρίων
ΣΕΛΙΔΑ 3
Τιμή στους ήρωες
του 1940
Εκδηλσες σα τioep δήμους neριλαμβάντι το nρόγραμμα εοpτοσμού
της επετείου της 28ης Οκτωβρίου στον
νομό uννων, με την napέλoon στα
Πoνενα τη Δευτέρα και την αναnapo .
σταοη της Μάκης του Καληακίου σύρο
Κυριακή να βρίοκοντo στο εniεντρο .
ΣΕΛΙΔΑ 6
Paguristas και Εni
Σκηνή) στηρίζουν
τα Γηροκομεία
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΒΑΟΜΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ Ν0ΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ι0ΑΝNIΝΟΝ
Σέρβιραν
αρχαία στις
ταβέρνες τους
ΤΟΥ ΑΠ. ΚΑΤΣΙΚΗ
Νέες δυνατότητες
για Πνευμονολογική και ΩΡΑ
ΑΛ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
0 ζωγράφος
του έπους του '40
ΣΕΛΙΔΑ 7
Νέες δυνατότητες ano τά το Πανεπιστημια κό Νοοοκομείο Ιωανίνων με την οναβάθμση των λετουργιν και
του εξοηλισμού των κλινικν του , η oποία ουνεχίζεται με την ολοκλήρωση των δαγωνιστυκν διαδικασιν . Τς
βάσεις για την ουσιαστική βελτίωση των υπnρεσν, noυ παρέχει η Πνευμονολογική Κλνική , θέτει η ανάδειξη
αναδόχου για την προμήθεια και εγκατόστασn ενός ούγκρονου ενδοσκοηικού μικροσκοπίbυ με τον συνοδό εξοηλισμό του , nροϋnολογιομού 234,000 ευp, nou xηματοδοτήθηκε anό το Πρόγραμμα Δημοσίων Εnενδύσεων
μέσω του υnουργείου Υγείος Τουτόχρονα, ολοκληρθηκον και οι διαδικοσίες για την ηρομήθεια ενός χεpουργκού μικροσκοnίου και ενός ψηφακού ενδοοκοπικού ουστήματος Ful HD για τις ανάγκες της ΠτορινολαρυγγολοΥικής Κλινικής (ΩPA), συνολικού Προϋnολογιαμού 87.000 ευρ , nou χρηματοδοτήθηκε anό τον τακτικό προunολογισμό του νοσοκομείου
Σε pouoεία εύχον μετατρέψει τς ταβέρνες.
τους στο κέντρο της Πρέβεζος ένας 55χρονος
και ένας 45xρονος, οι οnoίοι συνελήφθησαν
το μεσημέρι της Πέμπτης από αστυνομικούς
της Υnοδιεύθυνοης Ασφάλειας Ιωoννίνων για
nαράβοoη της νομοθεοίας περί ορχαιστήτων
και εν γένει της Πολτοτικής κληρονομός.
7 6 5
Μία ρα Πίσω
τα ρολόγια
ΣΕΛΙΔΑ5
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΡΟΠΗΣ ΤΖΟΥΦΗ
Μα pa nίσω θα npέπεινα γυp
σουμε τους δείκτες των ρολογιν
τα ξημερματα της Κυροκής Η
χειμερνή ρα θα οχύει μέχρι τmν
τελευταία Κυρακή του Μαρτίου
oπότε και εnopέpeι η θερνή .
(ΑΠΟ)ανάπτυξη της δημόσιας εκπαίδευσης
και έρευνας το όραμα της Ν.Δ.
ΣΕΛΙΔΑ 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα