Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
e) ΕΛΤΑ
Επανεξετάζουν
Τις προμήθειες
Δέσμευση να επανεξετάσουν
άμεσα Τις προμήθειες nou εmιβάλουν στις συναλλαγές ανέλαβαν
οι Τραπεζτες στη συνάντηση με
τον πρωθυπουργό.
Εκπτσεις και . .
ανπδράσεις
Προ των πυλν οι ενδιάμεσες εκ
ΠΔΕ: 591.000 e
ΑΤ2EIS.
σνρΑo για εξοπλισμο στην
Καρδιοχειρουργική
ο ΕΕΣΠ που θεωρεί ότι πλήπουν
το θεσμό . Οχ και στο άνοιγμα
της προσεχούς Κυριακής
Σελ. 3,-Ολογραφία, σελ 2
Σελ 5
Σελ. 1
ΙΣύμβουλοs
Η Εβδομαδιαία
Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίας
Forum
Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
220 Α ΝΑΠΤΥΕΗ Σ.
23 & 24 Νοεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Αστήρω
Πάτρα
www.forumanaptixis.gr
www.symboulos.gr
e-mail: [email protected]
|Τιμή Φύλλου: 1,00 ε
Περίοδοs ΓΙρ. Φυλου 1128
Βαρασκευή 25Οκτβρίου 2019
επιχ ειρή σευν
9η Γιορτή Τσίπουρου
Με συνεργασία
38 Συλλόγων
> Παρότι δεν αναμένεται έκρηξην ενδιαφέροντος λόγω έλλειψης ρευστότητας
Αισιοδοξία
για κάποια αναθέρμανσην της αγοράς ακινήτων
Κυριακή 27 Οκτωβρίου
Ικαιρα 6.30 μμ
Πa 9n συνεχή χρονιά πραγ Κλίμα αισιοδοξίας επικφατεί στην αγορά των
ακινήτων μετά την εξαγγελία του ΠρωθυΠουργού Κ. Μητσοτάκη για τριετή αναστολή
του ΦΠΑ, σε όοα οι άδειες εκδόθηκαν από
1-1-2006 αλλά και σε όλες τις καινούργιες .
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το 40% tης
δαπάνης nou αφορά tο κομμάτι των εργα σιν ( εξαιρείται η δαπάνη για τα υλικά) θα
αναιρείται από τον φορολογηέο εισόδη
μα . Αυτό σημαίνει , ότι το 40% των Ποσν
Που θα Πληρνουν οι φορολογούμενοι με
ηλεκτρονικά μέσα ( κάρτα ή e-banking) σε
υδραυλικούς , ηλεκτρολόγους , ελαιοχρω ματιστές κ.λn . για τις εργασίες επισκευής ή
συντήρησης του ακινήτου τους θα μεινουν
αναλογικά τον φόρο Που θα καλούνται να
πληροουν.
Αν και η εξαγελία
του Πρωθυπουργού
κινείται σε θετική
κατεύθυνση και δημιουργεί αισιοδοξία ,
εντούτοις οι γνωρίζοντες την αορά συνστούν qικρό καλάθ
στις θριαμβολογίες, Η
οικοδομή δεν θα ξα ναγίνει αυτό που ήταν
για την οικονομία της
προmούμενης δακαε
τίς , μπορεί όμως να
αποκατασταθεί μια
κάποια ισορροπία
στην αγορά ακινήτων,
που είχε οκρσει τα
χρόνια ης κρίσης
ματοποιείται την Κυριακή 27
Οκτωβρίου στις 6:30 στο Κτήμα
Διαμαντή η Πopτή του Τσίπου ρου Πoυ διοργαννεται από 38
Πολιτιστικούς Συλλόγους της πe ριοχής . Πρόκειται Πλέον για ένα
ενημερωτικό και καλλιτεχνικό
θεσμό στην Αχαία με τεράστια
ουμμετοχή κοινού.
Σελ. 18
Αλλάζει η ρα
την Κυριακή
Τα ξημερματα της Κυριακής
αλλάζει η ρα . Στις 4 Π.μ. γυρί ζουμε τους δείκτες στα ρολόγια
για να δείχνουν 3 n.μ.
Σελ 3
- Aπόψεις . σελ ε
aplopolis
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
webster
Αναζητντας λύσεις στm βία
Σημαντική και ιδιαίτερα απίκaιρη ήταν η εσπερίδα nou πραγ
ματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρν με θέμα: Αναζητ
ντας λύση στην καθημερινή βία . Προβληματίζουν τα στοιχεία
Που Παρουσιάστηκαν . Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού
Πλήτει συστηματικά τουλάκιστον 1 στα 10 Παιδιά . Τα είδη
εxφοβισμού Ποu αναπτύσσονται Πο συχνά είναι: ο λεκτικός
αxφοβισμός , η σωματική βία και ο κοινωνικός αποκλεισμός.
Ενδιαφέρουσες προτάσεις αντιμετπισης της βίας
your web specialisls
Ο thewebster.gr
Ο ζαφέρη 16, Γκάζ , Αθήνα
Ο Φιλοποίμενος 43, Πάτρα
Ο 30 6933 350 60s
www.aplopolis.gr
Ανθείas 38 & Ακτή Δυμαίων , Tηλ.: 2610 315478
Σελ. 13
7"Γorurή
ΥΓΕΙΑΣ
www.forumanaptixis.gr
Δείτε βίντεο
από όλες TIs ομιλίεs