Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0 Ουρανόςν φέρνει
την 28η Οκτωβρίου
στην ΠΕΣ > σελ 8
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ναρκωτικά και όπλα
είχαν τρία άτομα
στη Μάνη > σελ. 7
Διμερο μηχανοκίνητου
αθλητισμού και μείωση
των τροχαίων > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρσσκευή 25 Οκτωβρίου 2019 | Ετος 24-1 Αριθμός 5755 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Faxs [email protected] . www.lakonikos.gr
Αρχίζει να αποκτά ζωή
Βαμβακού
Υψηλότατο το
ενδιαφέρον πολιτν
για τις επιτροπές
του Δ. Σπάτης
Τη συμμετοχή της τοπικής
κοινωνίας στα κοινά του
Δήμου Σπάρτης είχε ζητήσει
nροεκλογικά και μετεκλογικό
ο δήμαρχος Πέτρος Δούκας
στε οι nολίτες με τις ηροτά σεις, Τις ιδέες και την εθελοντική τους Προσφορά να
συνδιαμορφσουν το μέλλον
nou επιθυμούν για την n ριοχή τους -Σας θέλουμε
όλους δίηλα μας , δεν περισσεύει κανένας" , επαναλαμβάνει συχνά ο δήμαρχος και στο
κάλεσμά του φαίνεται ότι ανταποκρίνεται θετικά αξιοσημείωτος αριθμός δημοτν
ou ασπόζεται το εγχείρημα
της νέας δημοτικής αρχς.
Τρανό Παράδειγμα της αnoδοχής nυ τυγχάνει μέχρι
στιγμής το μοντέλο nου θέλει
να εφορμόσει η διοίκηση του
δήμου είναι ότι στην ηρό .
σκληση για τη στελέχωση των
21 επιτροην για τη διαχείριση θεμάτων nou aφορούν
τον δήμο , δήλωσαν εθελοντική συμμετοχή τουλάκιστον
200 άτομα! Ένας εντυπωσιακός αριθμός, αν αναλογιστεί
κανείς το χαμηλό ενδιαφέρον
για εθελοντική συμμετοχή σε
αντίστοιχες επιτροηές στο naρελθόν, Μένει να φανεί Πως
θα διοχειριστεί ο Δ. Σπόρτης
το-Πέρα και των nιo αισιόδοξων Προβλέψεων - αυξημένο
δυναμικό της τοηικής κοινωνίας nou επιθυμεί να Βάλει
-λίθαράκ στην nορεία του
δήμου την επόμενη τετραετία.
Η διαδικασία σύνθεσης των
εππροπν χρήζει κατάλληλης
και ουσιοστικής αξιοποίησης
των Προσηων , με κριτήρια
τις ικανότητες και τα ηροσόντα, γεγονός Πoυ anοτελεί
κομβικό Παράγοντα επιτυχίας
Σημεινεται ότι στις επιτροΠές , οι onoίες αnοτελούνται
aπό 7 έως 15 μέλη, θα συμμετόσχουν σύμβουλοι Πoυ Προτείνονται αnό όλες τις
δημοτικές nαρατόξεις του Δη
μοτικού Συμβουλίου, υnάλληλοι της ορμόδιας διεύθυνσης
του δήμου , καθς και ιδιτες
εμπειρογνμονες στα θέματα
της επιτροπής και εκπρόσωnoι κοινωνικν φορέων της
nεριοχής
Πληθαίνουν οι Πολύπλευρες δράσεις για την αναβίωση του χωριού
Ένα Σαββατοκύριακο στη Technology Lab futy powered μένων , έκαναν ένα ταξίδι στην καν στο χωριό και γνρισαν
φύση γεμάτο τεχνολογία , γα - by SNF1 , του υπερσύγχρονου τέχνη κατασκευής της λακωνιστρονομία , Πολιτισμό , τέχνη , τεχνολογικού κέντρου STEAΜ κής λύραος, εν γεύτηκον το χρησιμοποιντας ηλεκτροκί
τοπικά ηροϊόντα , Ποραδοσιακή ηου δημιουργήθηκε με πρω - αυθεντικό καρύδι της περιο- νητα ποδήλατα. Το εστιατόριομουσική και χορό απόλαυσαν τοβουλία και αnοκλειστική χής στο ηλαίσιο του .7ου Φε - καφέ
όσοι επέλεξαν ως πρ0ορισμό δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος στιβάλ Γαστρονομίας- και Βουρέικο-, φόρεσε τα καλά
τη Βαμβακού Λακωνίας , στις Νιάρχος (ΙΣΝ και λειτουργεί Καρυδιού nou διοργάνωσε ο
19 και 20 Οκτωβρίου.
Εκατοντάδες επισκέπτες Πέ - λείο του χωριού.
τα μονοηάτια της Περιοχής
χωριού , το
του και καλωσόρισε το κοινό
με μοναδικές γεύσεις απ ον
Πάρνωνα και ευρύτερα τη Λa Πλέον στο ανακαινισμένο σχο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέα
Ζωή, , με την υποστήριξη της
Οι επισκέητες ηεριηγήθηκαν Κοιν.ΣEn . aVamvakου Re- κωνία.
ρασαν για ηρτη φορά την
Πόρτα του V.Lab Vamvakou στην έκθεση παλαιν αντικεινival . Παρόλληλα , ξεναγήθηουνέχεια οελ 9
Η Λακωνία τιμά την επέτειο του ΟΧΙΣ
Εκδηλσεις για την 28η Οκτωβρίου
σε Σπάρτη και τον υπόλοιπο νομό
Σειρά εκδηλσεων για τον μάτων νομικν Προσηων δηεορτασμό της Εθνικής Επε- μοσίου δικαίου και ιδιωτικού
τείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 δικαίου και κατοικιν . Επίσης
θα Πραγμοτοποιηθούν και θα Πραγματοποιπθεί φωταγφέτος στη Σπάρτη, όπως και γηση της Πόλης και όλων των
στις υπόλοιηες ηεριοχές της δημοσίων και ιδιωτικν κατα Λακωνίας
στημάτων , των καταστημάτων
Στη λακωνική Πρωτεύουσα θα των ΝΠΔΔ κοι των τραπεζν,
γίνει γενικός σημαιοστολισμός κατά τις Βραδινές ρες της
δημοσίων, δημοτικν, ιδιωτι - 27ης και 28ης Οκτωβρίου.
κν καταστημάτων , καταστηΟι αετοί της Καρίτσας
συνέχεια σελ . Β
του Αθ. Στρίκου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα