Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
MIΝΟAN LINES
Β0 oopο.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΟ-ΜΗΛΟΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ
ΗNΕPHA ΔΟΝΟΛΟΓΑ ι 20/6 15/2
apn ιpή σες 110
μολ p aι Ελάας
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolhcom
Έτος ιδρύσεως 1932
ΗPΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Ceeteruετε ν
νκhmoο
www.minoan.gr
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.678
Σελίδα 7
Εκτός έδρας αγωνίζονται ΑΟAN και ΟΦι,
Με ντέρμπι συνεχίζεται η Α' ΕΠΣΛ/
Εγκαίνια στα γραφεία
Του Ορειβατικού Συλλόγου
Το πρόγραμμα Των αγνων μπάσκετ
Σημαντικές αλλαγές
στην Αυτοδιοίκηση
Σοβαρό το πρόβλημα του
χασίς ανάμεσα σε μαθητές
Σελίδο 3
. Πάνω από 40% είναι
οι επαναλαμβανόμενοι
επισκέπτες στο Μακρύ
Με τροπολογία στο Πολυνομοσχέδιο για την ανάπτυξη
μαντική και ενδιαφέρουσα θύς και στον έλεγχο των και όσες αναπτυξιακές ΑΕ
προσλήψεων του τακτικού οΤΑ λειτουργούσαν κατά
Προσωπικού τους από το την έναρξη ισχύος της
Γιαλό
Peroρτάς
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Αλλάζουν οι ΚΑΠ
Επαναφέρεται σε ισχύ ΑΣΕΠ, εν σε περίπτωση
το προ του -Κλεισθένη.
Σελίδα 10
Παρατείνονται για ένα
έτος όλες οι συμβάσεις πλαίσιο για την κατανομή φαρμογή οι διατάξεις του
εργασίας ορισμένου χρό - των Κεντρικν Αυτοτελν 2017 περί μεταφοράς του
νου των αnaσχολουμένων
στο πρόγραμμα -Βοήθεια
Στο Σπίτι με την εκπρόθεσμη -noλυτροπολογία .
που κατατέθηκε αργά τα
aπόγευμα της Τετάρτης
και επρόκειτο να ψηφιστεί
αργά χθες Πέμπτη στη
Βουλή στο ηλαίσιο του
Πολυνομοσχεδίου για την
Ανάπτυξη.
Η naράταση ισχύει από
τη λήξη των συμβάσεων
των εργαζομένων μέχρι Πόρων (ΚΑΠ) στους ΟΤΑ προσωπικού των εταιρειν noίο ήδη οι εργαζόμενου
και τις 30 Σεπτεμβρίου για λόγους απρόσκοπτης στους μετόχους οΤΑ με βρίσκονται σε κινητοπο
του 2020 Αυτό πρακτικά απόδοσης , καθς σύμ - την ίδια σχέση εργοσίας ήσεις
σημαίνει Πως naρατείνε .
ται η διάρκεια του Προ - τα περισσότερα κριτήρια
γράμματος Βοήθεια στο του .Κλεισθένη . -δεν προ Σπίτι. και μαζί οι συμβά . κύπτουν από καμία κατα σεις των εργαζομένων ο- γραφή ή απογραφή,
ρισμένου χρόνου . Η χρη- Συνολικά , με την εκ ματοδότηση και υλοπο. πρόθεσμη Πολυτροπολο
ηση του Προγράμματος θα γία , , μπαίνουν 14 διαφο .
καλύπτεται από πιστσεις ρετικά θέματα της Τοπικής
που εγγράφονται στον τα . Αυτοδιοίκησης nou αφο κτικό προϋπολογισμό του ρούν αιρετούς αλλά και
Υπουργείου Εσωτερικν . εργαζόμενους για ρύθμιση
Ακόμα , παρατείνονται παρά το γεγονός πως δεν
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν τεθεί σε δημόσια δ .
οι συμβάσεις των nροσω - αβούλευση.
pινά επιτυχόντων της προκήρυξης 3K2018 για τις
ανταποδοτικές υπηρεσίες
των δήμων . Οι συμβάσες
προβλεπόταν να λήξουν προωθούνται επιλύεται το
στις 30 Οκτωβρίου, ωστόσο αν και έχουν εκδο - την εξαίρεση των Αν
Βεί οι οριστικοί πίνακες, νυμων Αναπτυξιακν E
υπάρχουν περιπτσεις δή, ταιρειν ΟΤΑ από τους
μων όπου δεν αναμένεται Φορείς του Δημόσιου Το να έχουν ολοκληρωθεί μέ μέα nου εισήχθη το 2017.
χρι την ερχόμενη εβδο - Συγκεκριμένα, γίνεται συ
μάδα οι διαδικασίες διορ - σταλτική ερμηνεία της ε.
σμού των οριστικά επιτυ - ξαίρεσης και διευκρινίζ .
χόντων
Παράλληλα με αυτές πάγονται στο ρυθμιστικό
τις αλλαγές, προκύπτει και πεδίο του v4412/2016 περί
μία ακόμη εξαιρετικά ση - δημοσίων συμβάσεων , κα Στέγοστρο
στις στάσεις
Ακόμα , προστίθεται
ρητά στις αρμοδιότητες
των Δήμων η αρμοδιότητα
της κατασκευής και ου.
ντήρησης των στάσεων
και στεγάστρων αναμονής
επιβατν λεωφορείων .
στικν και υnεpαστικν
Υραμμν
Η Κυβέρνηση αυξάνει
ακόμα περισσότερο τις
δημοτικές υπηρεσίες που
μπορούν να ανατεθούν σε
ιδιτες , ζήτημα για το ο,
λύσης τους , δεν έχουν ε.
. Η Σητεία μετατρέπεται σε
μπαταρία της Κρήτης!
Έντονη συζήτηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο για
τις ενεργειακές επενδύσεις
στη Σητεία
Σελίδες 11 και 12
φωνα με την τροπολογία Επίσης . καταλαμβάνονται
Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ: Ση σελίδα 26
Ε2ιστος
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
CANDIA
Eampouratzis
ΕΠΛΟ - ΕΙΟΠΛΜΟE
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!
ΒΑΚΑΛΑΟΣ
Υγράλατος
COCA COLA
2 x 1,5lt (-0.30€)
Με κάθε
ΔΙΠΛΟ ΣΤΡΩΜΑ
αξίας 549ε' και Πάνω .
|ΔΩΡΟ
7.99€
1.67€
6.996
Αναπτυξιακές
Εταιρείες
Με τις αλλαγές πo
ΑΠΟΡ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Σκόνη SOFT 100 μεζ
ALWAYS ULTRA
| Μοές (Μαm , tong, NgtL.25ε
ΜΟΝΟ ΣΤΡΩΜΑ Perfect
ερμηνευτικό ζήτημα για
nn ης CANOIA
finue nn
έως 31/10.
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΓΑΝΑ ΔΕΙΤΕ nΕΡΙΣΙΟτΕΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡET
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ LIKE ΤΗ ΕΕAΙΑΑ ΜAΙ ΣΤο ΡACEOοΚ
www.feceookcon/Onnmponuo Μuλωνης
ΦΡέσκα φρούτα κα, λαχονικά
| Πληση λιανική- χονδρική Διανομή κατ' οίκον
EπMENίΔΟΥ 51. Ano ΝιkΟΛAΟ ΤΗA 20410 21711
ται ότι συνεχίζουν
έmλ,fax. 20410 31225
.maampourstais.εngr
www.tampouratzis.com.gr
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΜΑΑΛΗΣ
Περιφεpειoκός Νεonολς
ενoντ 5/M Kολιοάκης)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα