Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ΕΝΟΙΚΙΝΕTA
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 25/10/2019
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7219
27 χρόνια
Ο συνδυασμός της ανοδικής παραγωγής
Χρονιά κευφορίαςν στις ασφαλιστικές
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Οι μεταρρυθμίσεις,
Ανατπτυξιακός νόμος και το χρέος
Alpha:
Εφικτοί οι υψηλοί ρυθμοί
ΙΚΤΟΙ
Cογης
Lai ngέrs α φήνουμ
Τμ Επιή απή
σγυιμά να tα χυμέη
ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια
Γιατί η Τράπεζα εκτιμά ότι εναι εφικτός ο ρυθμός ανάπτυξης 2,8% το 2020, όπως αναφέρει το προσχέδιο του
Προϋπολογισμού . Οι μεταρρυθμίσεις , ο Αναπτυξιακός
νόμος και το χρέος
Εν μέσω ενός Περιβάλλοντος
υψηλν Προσδοκν, α οποίες
αποτυπνονται στην ανοδική
Πορεία των δεικτν οικονομικού
κλίματος, καθς και της
συρρίκνωσης του περιθωρίου
αποδόσεων
Μυτληναίος: Εκτίναξη τζίρου 42,7%
στο εννεάμηνο
των κρατικν
ομολόγων σε ιστορικά χαμηλό
επίπεδο, η κυβέρνηση ανα
κοίνωσε το Προσχέδιο Προϋπο
λογισμού για το 2020
Περίοδο του 2018 , σημεινοντας αύξηση
42,7%. Τα Λειτουργικά κέρδη Προ φόρων,
Τόκων και αnοσβέσεων (ΕΒITDA ), διαμορφθηκαν σε Ε248,0 εκατ. έναντι Ε218,2
εκατ. Την αντίστοιχη περίοδο του 2018 , ΠαρΕπιδόσεις αντίστοιχα υψηλές με αυτές του Α'
εξαμήνου εμφάνισε στο εννεάμηνο η
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Δινόηη Περανίο
Ειδικότερα, όΠως ανακοίνωσε η εισηγμένη:
. Ο Κύκλος εργασιν ανήλθε σε Ει.547,9
εκατ. , έναντι Ει.084,5 εκατ. Την αντίστοιχη ουσιάζοντας αύξηση 13,7% .
μη0 Ευορε
Gluster Tου
Φμλου Τodafin: Sepi
ΤηΝray
βάζοντας Το χέρι
στην Τσέπη, ωστόσο για ένα project
της Τάξεως Των 25
εκατ. ευρ θα χρειαστεί ενδεχομένως
και η εξα σφάλιση
μερικής
Elikcy
απδaτuγάς
και επίσης ότι κέχω
συναντήσει
υποψήφιους επενδυτές στο γραφείο
υργού Ανάπτυξης κ .
Γεωργιάδη
τον Σεπτέμβριο στη
Θράκη και ειδικότεκλείστό
Περασαν έ χρόνια
από το λουκέτΟΥ
Εργοστασίου
της Shelman στη
Ροδόπη και σήμερα
είναι η πρτη φορά
υπάρχουν
ελπίδες για την επαναλειτουργία
ακριτικής βιομηχανικής μονάδας.
Το θέμα επανήλθε
στη δημοσιότητα με
αφορμή
επίσκεψη Του υποεργοστάσιο
μάλιστα ήταν αυτή
εξαγόρασε
brand
Άδωνι
φέτος
name Tης Shelm an
μέσα από τη διαδικασία του Πλειστηρασμού .
Σύμφωνα με κύκλους της Κομοτηνής, η
EPS Wood γνωρίζει
καλά τν κλάδο,
είναι διατεθει μένη
να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο
έχουμε
συζητήσει για ένα
αρκετά
επιχειρηματικό σχέδιο .
εργοστάσιο
Πάλαι ΠΟΤέ κραταιάς
βίομηχανίας ξύλου.
< ΑΠΟΤελεί Προτεραιότητά μου
ανοίξει ξανά
εργοστάσιΟ
δηλσει χαρακτηριστικά ο υπουργός
στον Τοπικό Τύπο,
Πιθανό
μηνδhe
Ειμίn
μίν δουιάν
χρηματοδότησης, Πρότα
ση Που φαίνεται να
κακούει> με ενδιαφέρον ο υπουργός
Ανάπτυξης κ. Αδωνις Γεωργιάδης
1,8 δισ. ευρ
Πράσινο φως
από το ΣΤΕ για τη Γραμμή 4
του Μετρό
Η ΕPS Wood Που
δραστηριοποιείται
χρόνια στον κλάδο
της ξυλείας δεν έχει
κρύψει το ενδιαφ
έρον της για το
Created by Universal Document Converter