Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τέλος στις ενδιάμεσες εκττσεις, έρχεται απελευθέρωση προσφορν
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5589 Παρασκευή 25.10.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Σταϊκούρας:
Ωριμάζουν οι συνθήκες για τα
πλεονάσματα
www.properties4sale.gr.
Νέα δημοπρασία ακινήτων
από την Πειραις
>>>Τελ .
>>> Τελ.
βρετανικό . .
ατζόκερν
η αύξηση
εισπράξεων
Οι φάτες, ο ελέφωντας
και η έκληση Αδ. Γιορμάδη
Περισσότερο από το 1β
(πάνω από 580 εκατ. ευρ)
προήλθε
έσοδα κατά τον Αύγουστο
(+ 16,1% ) τα οτοία έφθασαν
τα 4.182,5 εκατ. ευρ.
Το νέο ρεκόρ ειστράξεων
καταγράφημε
δυσοίωνων
πρόσθετα
προβλέψεων
εξαιτίας των αρουθμιν που
παρουσιάστημαν στις χρατήσεις από τις περισσότερες
αγορές της Ευρπης και το
μποράζ προσφορν
οποίο
προχρησαν
ξενοδύχοι για να αναθερμάνουν τη ζήτηση.
Η μεγλη εικόνα
αριθμν αποτυπνει
γεγονός πως ο ελληνικός
τουρισμός , παρά τις αναταράξεις, αποδειχνύεται πολύ
δοθέση Κόνιαρη
ανθεκτικό
στοιχείο της ελληνικής οικονομίας απ' ότι θεωρούν πολ
λοί από τους επιχειρηματίες
του χρου.
Η εκτίμηση επιβεβαινεται
από το γεγονός πως σε μια
χρονιά κατά την
περίσσεψαν οι δυσκολίες , ο
ελληνικός τουρισμός δεν
πισωγύρισε . Απλς , <φρέναρετους υψηλούς ρυθμούς
μεγέθυνσης των προηγούμενων χρόνων . Είναι χαρακ
τηριστικό πως το επιπλέον
1,5 δισ. ειστοόξεων προήλθε
από 750 χιλιάδες περισσότε
ρους επισκέπτες από το εξω
τερκό (21,84 εκαπ. ταξ
διτες
+3,6%)
Υπενθυμίζεται πως
αντίστοιχη περίοδο του 2018
είχαν έρθει στην Ελλάδα 2,1
εκατ. τουρίστες περισσότεροι από το ίδιο διάστημα του
2017 και οι επιπλέον ειστρά ξεις ήταν 1,1 δισ . ευρ έναντι του 2017. Σχεδόν μισό δισ.
λιγότερα ετό φέτος . .
Πς θα μοιραστεί η φετινή
αυξημένη τούρτα ειστρά
ξεων μεταξύ των επιχειρήσεων του χρου είναι μυα
άλλη συζήτηση και συνδέεται
με το ειδικό βάρος , την
ικανότητα διαχείρυσης, την
ευελιξία και τις επιμέρους
ταχτικές που επίλέγουν όμι
ΕEurobank
Απόσταση τον υoχαιστήτων ατό ις
Σχουριέφ αποφάσισε το ΚΑΣ
ALPHA
οποία
Να μη διατηρηθούν οι αρχειότ- μετολλουργινό ενδιαφέρον στην
ητες στη θέση <Σκουριές Χαλ
κιδικής , οι οποίες ανοnαλύφθη
καν στο πλαίσιο ματασκευής του
έργου <Μεταλλευτικές- Μεταλ
λουργικές Εγκαταστάσεις των
Μεταλλείων Κασσάνδρας της
εταιρείας Ελληνικός Χρυσός , οροφύσια φυσερν , τα οποία
γνωμοδότησαν κατά πλειοψ- διοχέτευαν οξυγόνο στον κλίβα
ηφία (με μια μεισψηφική ψήφο)
τα μέλη του
μεταδίδει το ΑΠΕ-MIΠΕ .
Από τις αρχαιότητες που θα
αποσπαστούν, οι καλύτερα διατηρημένες-τα κατάλοπα κτιρίου
και μια λιθόστρωτη επιφάνειαθα μεταφερθούν στη θέση
Κόνιαρη>, ένα χιλιόμετρο uργία
περίπου από τις Σκουριές ,
όπου , σύμφωνα με τον όρο ππου
συνόδευσε τη γνωμοδότηση, θα
πρέπει να υπάρξει μνημόνιο φορές από το 2015 επειδή εκκρ
συναντίληψης με την εταιρεία
για την ανάδειξή τους.
περιοχή από τον 2ο αι . π.Χ. ,
εκτός από τα κατάλοπα κτιρίου
και τη μυρή λιθόστρωτη επιφάνεια, έχουν βρεθεί λάκκοι και
πασσαλότρυπες, καθς
aρκετά κινητά ευρήματα, όπως
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΕΑ ΠΕΙΡΑΙΝΣ
οκτάμηνο,
Οι θέσεις των τραπεζιτν για τα κόκοινα δάνεια,
τα έσοδα και την ψη φιακή εποχή . Με τις αλλαγές
στον Ποινικό Κδικα θα περάσει η προστασία
των στελεχν από ποινικές διξεις που σχετίζονται με χορηγήσεις δανείων .
νο, τμήμαπα από οινοχόες κι
ένας κθησευρός 12νομισμάτων. Στη θέση όπου θα μεταφερέχουν
αοχαία του 6ου α. μ.Χ. , μεταξύ
των οποίων κι ένα αψιδωτό
χτίριο, τα οποία φαίνεται να
είχαν σχέση με τη μεταλλοΚΑΣ , όπως
αποκαλυφθεί
Τις σοβαρές προκλήσεις που
έχουν να αντιμετωπίσουν οι
ελληνικές τράπεζες στην ψηφιακή ετοχή , στο τιτάνιο έργο της
μείωσης των μη εξυπηρετούμε
νων δανείων , αλλά και το μεγά - τικής Σταθερότητας Μάρτιν
λο ξητούμενο της χρηματοδότ- Τζούρντα
ησης των επιχειρήσεων και εν
συνεχεία των νοικοκυριν ανέλ
υσαν στο 11ο Risk Management
& Compliance Forum ο πρόεδοος του Ταμείου Χρηματοπιστω
Το θέμα χτες βράδυ στο ΚΑΣ
συζητήθηκε εξ αναβολής. Έχει
αναβληθεί συνολικά τέσσερις
εμούσαν ατόφαση του ΣτΕ ήτην τελευταία φορά - έγριση
τεχνικής μελέτης, οπό τις οποίες
εξαρτιότανη συνέχιση της εξόρΣημεινεται ότι μεταξύ των
ευρημάτων στις Σκουριές , υξης στην περιοχή από την εται
που πιστοποιούν το διαχρονικό ρεία .
μεμονωμένοι
ξενοδόχο.
Created by Universal Document Converter