Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
NEMTH
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
οσ0ο κη
MEΡΗ ΕΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΦΕΡΕΑΝΗ ΕΜΕΡA .ΕΤOE UPE 86
Το περιοδικό σας, έφτασε !
Pυmeν
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Κo p Adαssl Pur
oυς nρμίνα nρσεpo.
ΜΑΑ ΚΑΙ Το EMTΟ Μte M
νo κoντι ου, Μt δoκpm
Katrgτo oυν εροήφρψικα
ΣΗΜΕΡA
AutoMoto
Patras
ΔΩΡΕΑΝ
ΜΕ ΤΗΝ -n.
Αμίαντος στη σκεπή,
τρόμος στο σπίτι
ΚΝΟΥΜΕΝΟ
ΦΕΡΕΤΡΟ
ΜΕ 39 ΣΟΡΟΥΣ
οιος αoκtcυν ean.
σa sυς c pβέο
ομνυ tκto δ .
tab sov Εpo γο
ς ux ni wv
φοκuν ναοoά Σhpe
pεωράες uoc δp 6
otες αυ pά 0
Η ΠΑΝΤΕΙΑ
ΕΦΤΑΕ ΤI
μ ΕΡΙΑΕΡ
ΤΟ ΑΓΙΟΥ
ΚΕΝΤΑΡΙΟΥ:
ΕΝΕΧΕΤΑΙ
Ο ΥAΙΚΟ ΕΕ
ΚΑΡΚΙΝΟΥΤ
EΝΟΙΚΩΝ;
Aion οί κ du
pu μφo
ΟΡΟΦΕΣ
ΑΡΝΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΤΕ
εμέootμu
υpeuou νοu
nΟΣ ΕΚΑΝΕ
ΤΟΜΠΑΜ
ΟΠΑΤΡΑΣ
μίοn. A" &ν μιpύ
w i ocεφ ο
ΑΛΛΑΕΙ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΕ
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΕ
ΕΤE ARΡΕΠΗE,
ΠΡΟΤΟ ΕΥ
Κ.SETΗ
ΗΡΕΤ ΙΔΙΩΤΕΣ
oooφτής ν
ηpωμdt Νέsς he
ψoς p tr εο,
Πολεμήθ.
nopatnθnε
nρv αναaβα
dκu πο α
tow Kal
ΕΟΤΑΙΓΕ Το
ΟΔΟΣΤΡΟΜΑ
ΛΕΕΟ ΟΔΗΓΟΣ
. Eanεo
mός tοςα φ
uο οκα
σκεniν A
Δε p , ο διος
o φpεμoό .
Χ 4pt eolv
ανω me ακ
Ο κατήγορος κάθισε στο εδλιο KκE
ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ
ΦΟΗΝΕΣ ΑΕΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ
τo M pK p
Μ oύ γοwνα Η αh ww δ ομόν οb pom φo wo
κ ρ μο tppo m n A
Hup φό oυ στ α
νoν Α
M νόμμ
u Φun
Μak pepep
ΔΩΡΑΜ ύθe oo ΟΡΑ
oυ A οLA
DΝmos
2μpδpτ
στην τuητων 100
ATEAANTA
ΝΤΕΖΕΝΕ
ΠΑΙΔΗΣ Γ. νην
Εoi4arut υα n 0
ornu νν ν ντe
"eE ΧΙΕ 4 ΠΑ
ΤΑ ΕΟΤΥ2 a