Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

25

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5272

Π ΑΤ Ρ Ω Ν
n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΙ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Σοκ: Έφυγε
στα 56 ο Φώτης
Χρονόπουλος
ΣΕΛ. 4

Ο ΥΦ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ «ΟΧΙ»

Εκπρόσωπος
της κυβέρνησης
στην Πάτρα
ΣΕΛ. 7

«Πάρτε πίσω
τις αυξήσεις»
∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΤΜ

ΣΕΛ. 2

ΑΧΑΪΑ: ΠΩΣ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΠΑ

Θετικό σοκ

στην οικοδοµή
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΡ∆Η ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΩΝ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΦΟΡΟΜΠΟΝΟΥΣ 40%
ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΥΝ
Ή ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ,
Ι. ΜΑΖΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ «Γ»:

∆εν υπογράφονται
συµφωνίες
µε υποσχέσεις
ΣΕΛ. 10

ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ

Τα πρόβατα...
σε έκταση υπό
αναδάσωση
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 3

ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ Ι.Χ. ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ

«Βλέπουν»
εµπρησµό!
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ∆ΥΟ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 19-24

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
∆ΙΑΓΟΡΑ-ΘΥΕΛΛΑΣ

Ο ανταγωνισµός
της Γ’ Εθνικής
n Παναχαϊκή: Κωδικός Κέρκυρα
n Προµηθέας:
Με το µυαλό στην Λήµνο