Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27ΠΡΩΙΝΗ
(ωκΙΛΚΙΣΗ
υπηρετούμε
με εντιμότητα
τη δημοσιο
γραφία
στον. Κιλκίς
ΕΛΛΑΣ|
eidisis.gr
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερι νή εφημερίδα στο ν. Κιλ κίς
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019-έτος 200-1SSN: 2654-0533-αρ. φύλλου 4976 -0,50 ευρ
Η Παιονία τίμησε
την επέτειο της
απελευθέρωσής της
Διόδια στην " καρμανιόλα"
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Δοξολογία στο Θεό,
ανάσα στην πατρίδα
Εμπαίζονται οι πολίτες του νομού
σελίδα 3
σελίδες 9 & 1
Ξεκίνησαν τα 'πρωτοβρόγα" των επιδοτήσεων στους αγρότες από χθες Μεγάλη Πέμπτη της χαράς, κι
έπονται εξισωτιή , βολογικά και εξόφληση τη ενιαίας στο τέλος του 2019. Αλλά το ακό νέο Τρομάζε
Ευχές για τη γιορτή του
θα δεχθεί
Δήμαρχος Κιλκίς
Ούτε οι ενισχύσεις πια συγκρατούν
τους αγρότες μας στα χωράφια
σελίδα 3
σελίδα 3
ΜΕΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΕΗ
Σελ. 6
Ζητήσαμε σχολικά γεύματα και
στο Κλκίς από το 2016-17, αλλά. .
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ο Προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαί
δευσης ν. Κλκίς Αριστείδης Παπαδόπουλος
διευκρινίζει κφίσιμες πτυχές του θέματος με
τα άφαντα σχολικά γεύματω σε σχολεία του
νομού. Υποβάλλαμε αιτήσεις για 13 σχολεία
του νομού το σχολικό έτος 2016-2017 όταν
επεκτάθηκε το πρόγραμμα και δεν εφαρμόζονταν μόνο πλοτικά , αναφέρει . Και δεν εν
τάχθηκε κανένα σχολείο . Και στις επόμενες
χρονιές ούτε καν προσκληθήκαμε από το
Υπουργείο για να στελουμε προτάσεις.
"Συσκότιση
ΣΤΑΧΡΟΝΙΑ ΜΥ BΠKΟSMΥ noEMΟΥ ΜΕΑ ΑΠΟ ΕΠaΤAΕΣ ΣΤΗTΜΤΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΟAΒAΝI NEΤΩΠΟΥ
Με τους
Ροδούλα Αθανασίου ,
Είνια Βαολείου, ιpγo Γτoα , Νίο Στρη
Καλλτηνή Ετμn
Ελίας Καλπτάκας
Ζωνή μουστκς Μαρυλένα Μιαίλοβις
oτορoή pουνα
Νοκόλαιος Ντοας
rάννης Σταρίδης
ΕΚΑΙ ΒΑΣΕΜΕΝΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΝΑΤΟΥΤΗΣ ΣΤΤΡΑΦΕΑ ΕΛEΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΗΣ ΑΙΝΤΣΕΥ
Η ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ
Σάββατο9.11.2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ- 8 Μ.Μ.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
σελίδα 5