Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣ
www.olympiob imn.gα
Εoσο φoυρ οo
0o w ωp
ΠΑΡΑΣΗΣΜΗ %οκΤον εo
ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Ανάσα στην
αγορά φέρνει
η αναστολή ΦΠΑ
ΕΠΕΝΔ ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ
ΤΡΕΙ υατΟNΗ
φΑ ΣΤΑΑΝΝ
. Τασιούλας:
Η κατάργηση
του ΦΠΑ ήταν
επιβεβλημένημ
Τοποθέτηση του
βουλευτή Περίας Ν.Δ
Φ. Μπαραλιάκου
ΕΤΗ ΒΟΥΗΚATΑ ΤΗ
ΣΥΗΗ Τον ΜΟEΔΟΥ
ΘεmOEANτΙκΤΥΠΟΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΕΞΑΤΕΝΑ ΤΟΥ
ΠΡΟ6Oνντον
Eησμητu
συυ άα
δ στν
Oeμ K
Boυλής
pοuς Παpς
K ΜΔΟτς
Mοp ς ο
Ε Μοpαλάος!
αην boη
οας ε, a
44α κς μό ό 5 μήας οpnu
ηΜΔ η τη mK
o η Buή hnό
ποτμγ 60- ό γοmν ΕΜηmή
κu S060κo
γα pia
ρό δ bα
νομp 0
ύon m.
πμοοορά
ΣΗΜΑΝΤΕΚΗ 00ΗΣΗ ΣΤΙ ΑΓΟΡΑΠΑΗΣΕΣ ΑΚΝΗΤΝ
crμn κς δ στάa ον mόw
Aoc γu μίμαα
πο pκu ,
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΒΟ ΚΑΤΕΡΝΣ
Συνάντηση
αντιδημάρχων
με Τους προέδρους
ΤΚοινοτήτων
ΣΥΜΦΟΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΚΑ
οι προmοθέσεις
για την προαιρετική
ασφάλιση
μακροχρόννα ανέργων
ΠΑΤΑΑΕΣΠO
KΑ ΤΗM ΚΑΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΦΕΡEΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΑΜΗΗ ΣΥΜΞΗ
Παραδόθηκε χθες στην κυκλοφορία
ο Δυτικός Άξονας
ΕΠΕTΕΙAΟ
Η ΑΝΑΤIΝΑΞΗ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ
τΟΥ Αr. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τς apoΜooς για η δνακάτα u
"oμαο μοpουpό οproς αοpde
νους οu IMAETM α οντoυνmopκanνopoσή κς mpomμου ναο.
δμήμευκο , εd
ς φς Κo ής Aοpoσς
c0Kομήοpo κ
Σiμpo μ DίwpοκuEoA pκή
πp ση , d πνημpμpία oής μnς, ν πiirοn μή πάn
, μ 4τωνα θλ w o
μ οd Μ κ ή n po u ow
Κοοu Οpyoμού A ηrκ Εpαού
Δυνο ΡαΑ ΝΕΚ
aηeςγ λnpn mν
ummμ p.
ΜΗΚΟΥΣ 5,5 ΧAΟΜΕΤΡΩΝ
Παppεος
oην εpίο
Δυός Μο
ουό Κοnprs.
ομ να
ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΑΘ0ΩΝ
ΠΑΤΡΙΩΤΟΝ
nμη να
ι αι ς
μήρης
αrΕKA
Ξεκινά η πληρωμή
ατό κπρς mν
για ΚΕΑ πίδο μα
ενοικίου
ΚΑΙ ΠΡΟΝοΑΚΑ ΕΠΔΟΜΑΤΑ
Ea orμοκό ΑΡνo ής πηνς
ov o μες αη oτναξη οu Μ u
ης Μeproς uo ον ο Γpμοo
nη μόη σ Τy(oη Μpoι η6
αpήpα bμυ mΗM
ap0e nς μεDdς
παμnν οο 1poοκό 4 ο
Δήμεροο οδοθάud, 6νo Co
Γρμοn πο ον ατόοις
ντpς oo M
ΑΠΟ ΤΟM ΣΕΒΕ
ο αEAοβρη σ P nam αμο
apάπηp
Eypaόοο δκύ a baw
καh Κ γυο Κ ό atημa
Aηoytης ο u& aku oi yn
αa npoτ oυς ο9
ύς , opΡς pατh
cn w hpo ή a
μκ νο o μ
Στήριξη πων μικρν επιχειρήστων για το
οικονομικό κόστος του εμπορικού σήματος
ΠΑ ΤΑΜΑΚΤΝΚΑ ΠΡΟOΜΑ
μέ σE)
Ο ακ ς φάλες
aoΓapio σής Pρίο, au aαι mν
τοκή ύ να dήo μηκδηn
αnpro μω Βpτ onho
πό εβος ou oμα, o uό a e
α ρuoομοκ δνά ν d n
ς μες uας aoς Τα πapu
μu σον αδφκσόυ n ο
mdpoς ου 5 Γpης Κσοτuoς
μpοo μντίοmo σ l mp a
u aσμαυ hτυ 4 μ0 μΚΗ
Σύδo μο μpνο pήpα n ΕΜς
oτν oην u hαοηyepμδαpn μη
po Mδoia, φa καμ μαμοα
pογμow,
Eη op tηήn w ν κοndόμpν
mpή 0άςaνuτuν να TΜu
, coo σς μα
| rr ις αο
τυάιο
(ao .
u μωσυ Ao
| νoμπεό
| μόσήμα
Τgn μ
|οναpόο
οu, υ
|pο οoν
Εp όο
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΗΝΕΛIN 65 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΡΑ ΦΕΗΝEΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣAΕ
ΟΝΤΜο BΗΜA
www.olympiobima.gr
ΤΕΡΠΟΣ
ΕYDOR
ΚΕΛL ESTAΤΕ
Καuνσeυυαου μή Μεημmis
φίλεpο βρύons
eΑΝ Γ ΕΑ
Πωλουντα: αυτονομα διαμερισματα
στην Δεστο καρυδ Πupoς anό 5λτμ
Αως 50τμ κυντά στην Θαlασσα.
Το φθηpo βpόσιs Ε-TDOR συνθέετα
anainα βpo ts ου
Εh συμβα μ upοόpε
βρόσε rpό.
Επαγγεδματικά ακίνη τα και
οκαnεδα εντάε oχthioμ και Τος
υτην Αεη1oaupυυ αι mλάοu
Λιτογωρου
Εpne πόετοορα τρμαυσταγμεντακυ παιστις ι ρονι οου εu.
Καλσετνα ετο 2551 0 3950 ναμα
ωκη κέεσκέγοας
12,90
electricon
aerton
Τηλ. 23510 91197
ww.evdoεηr
ά uem wu Η
woAπmm -p μς Hτp θo/oe
aopo ευ μτοα α
21520-13 110 793550
www.serpo.gr, indterpoLgr
ΡΟανη