Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΣ ΓΙΑΧΝ ΙΝΑ ΣΤΕ ΑΙΒΑΔΕ! Λ
Χωρίς οπαδούς για το διπλό
NEOΙΑΙΩΝΕΣ
Παρασκευή 25
Οκτωβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6451
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙTΙ ΚΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiago nes.gr
ΠΗΣ ΗΠΕΤΡΟΥ
ΕΦΗΜΕΡI ΔΑ
Sροτής AΡεΤΗ ΜΑΛΑΜι
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΖΑΨΑΠΙΑ ΤΗΝΙΑΡΧΟΥ
.Σκόντο στο φόρο
ακινήτων για την Αμφιθέα
απέσπασε n M. Keφάλα
Οποιυδήποτε
αλλιγή
Mία σημαντική δέσμευση για την
άρση μίας χρονιας αδικίας nου
αφορά τον τροnο φορολόγησης
στην Περιοχή Αμφιθέα Ιωανννων
anέonaσε η Βουλευτής Ιωανν νων
κ. Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα ano
το ΥΠουργείο Οικονομικν . ΣΕΛ. 9
μπορείνα απειτίξει το έργο
Ελληνογερμανική
συνάντηση για τα
Γεωπάρκα στην Ήπειρο
Κατά το χρονικο διάστημα 14-17
Οκτωβρίου 2019 nραγματοnonanκε συνάντηση εργασίας μεταξ
εκπροσωnων του φορία διαχείρισης του
Sauerland - RothaargcN ige τnς
Βεστφαλίας και της Αναπτυζισκhς
Ηneipou ΑΕ (ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ), wς
φορέας διαχείρισης του Γεunάρκου Βίκου Αωου . Σκοπός της
συνάντησης ηταν ο τελικός κα8ορισμός του ηλαισίου συνεργασίας
μεταξύ των φορέων των δυο
Περιοχων (Γεunaρκου - Φυσικού
Πάρκου ) σύμφωνα με κα8ορισμένη
ατζέντα θεμάτων και με τη χρηση
συγκεκριμένων χρηματοδοτικων
μέσων.
Φυσικου
Πάρκου
ΣΕΛ. 8
Τα χαρακτηριστικά της
Παμβάτιδας διαθέσιμα
Επιστολη Προς τον Περιφερειάρχη με την οnoίa τον καλεί να προχωρήσει σε αλλαγές στην κατασκευη της λεωφορου Νιάρχου έστειλε ο επκεφαλης του Κοινοο των Ηπειρωτων, Γωργος Ζάφας .
με ένα κλικ
Ο Δικτυακός Τοnoς Pύση και Bonoικλότητα της Ελλάδας αnοτελει
noλη ενημέρωσης κα δάχυσης δεδο
μένων και ηληροφορν για τη φύση
και η βιοποικλότητα της Ελλάδος .
Το Δκτυο napακολουθει συστημαικά
50 λίμνες (φυσικές κα τεχνητέ ,
καθς και υγροτοnους ο αnoiο tίνα
συγκεντρωμένο κυρlως στη Βορεα
και στη Δυτικη Ελλάδα.
ΣΕΛ . 16
ΠΡΩΤΟ ΕΤΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ
Το Χαηκστα
Πρωτοπορεί με ΣΔΙΤ
Το Γενικό Νοσοκαμείο Ιωανννων .
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ, Προύθεται να npoxu pήσει στην Προκnρυξη ανοικτου δημόσιου διεθνη δαγωνσμού για την ανά8εση σύμβασης napαχρησης με ανυ| κείμενο την εκτέλεση του
|ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΛΙΚΟΥ
|ΔΙΑΜΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
| ΙΩΑΝΝΝΩΝ Τ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ με
|αντάλλαγμα το δικαίωμα εκμετάλλευ| σης του .
ο 8εσμός ης naρακρησης εκμετάλλευσης αποτλεί υnoσύνολο του εννο ολογικά κι nρακτικά ευρύτερου
|θεσμού των συμπρa εων δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ.
ΣΕΛ 10
Η Άννα Διαμαντοπούλου
για την 4n βιομηχανική
επανάσταση
Τα Εθνικά Κληροδοτήματα
δεν αλνοντα"
Η 4η Βιομη χανική Επανάσταση και
οι Προαπτικές της για τη χρα μας
αnoτέλεσε το αντικείμενο εκδηλωσης Που διοργάνωσε το απoγευμα
της Τετάρτης , ο Ομιλος Κοινωνικού
και Πολιτικου Προβληματισμού
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΠ ΕΙΟ
ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 7
Ιωαννίνων.
ΣΕΛ. 16