Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειρΡFAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝ ΚΗ
24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12375
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Σταϊκούρας: Έχουμε ανοίξει τη συζήτηση για μείωση πλεονασμάτων
Φόροι:Ψαλίδιο 20% για τους ασθενέστερους
ΕΝΦΙΑ: Παράθυρο
για νέα μείωση το 2020
Η Ελλάδα
ελκυστική
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξ νέα μείωση του ΕΝΦΑ
Το 2020 όφησε ο υpυπουργός Οικονομκν θεόδωρος Eκυ.
λακάκης .
Ενδεχομένως ο ΕΝΦΙΑ να είναι και άλλο μεωμίνος Το 2020
γιατί υπάρχα διεύρυνση της φορολογικής βάσης οπότε θα tίναι και άλλο μωμίνος, απιο κ. Σκυλακάκης .
Υπενθυμζεται ότι το οικονομικό επτλίο έχει ανακονσε
ότι προχωρά στην επέκταση και τον εξορθολογισμό του συ στήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αας της αίνη
της περιουσίας .
Σύμφωνα με την Καθημερνή οι εντάξος περίπου 7.000 π .
ριοχν στο σύστημα ανικαμνικν αξν υπολογίζεται ότ
μπορεί να αποφέρε tooδa 400-500 εκατ . up , χρήματα που
θα εδαπανηθούν για να περορίσουν επιβαρύνσεις για τους
ιδιοκτήτες ακνήτων,
για επενδυτές
Oι επενδυτές διαρρηγνύον
τα ιμάτια τους για ελληνικά ομό.
λογα είναι ο τίτλος εχτενούς
dρθρου που qιλοξενεί η οκονομική εφημερίδα του Ντίσελ ντοοφ Handelsblat.
Η εφημερίδα κάνει λόγο γιa
θεαματικές αποδόσεις αν ανα : οικονομικά ασθενέστεροι θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος
από τη μεταρρύθμιση στην φορολογία εισοδήματος που
λογιστεί κανείς που βρισκόταν η
προωθεί μέσα στον Νοέμβριο η κυβέρνηση , εν ήδη οι μικροί
χρα αρχές του 2012.
Ο εκλεγμένος στις αοχές lου.
λίου Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκηςs εμφανίζεται με ένα
qυλικό οιχονομικό πρόγραμμα .
Θλι να κυβερνήσει τη χρα με
δομικές μεταρρυθμίσεις , ιδιωτι
κοποιήσεις και μείωση της φοολογίας με στόχο μια βσιμη ανά πτυξη .
Η HB καταλήγει πως οχονο μιχοί αναλυτές στην Αθήνα ανα μένουν ότι το ελληνικό χρημα
τιστήριο μέσα στα επόμενα δυο
Έρχονται ΡOS
και στα ψιλικατζίδικα
ιδιοκτήτες ακινήτων, με περιουσία αξίας έως 200.000 ευρ, είχαν
και τα μεγαλύτερα οφέλη από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ , όπως τόνι
σε ο Χρήστος Σταϊκούρας , μιλντας στην Επιτροπή Οικονομι
κν Υποθέσεων της Βουλής , όπου συζητείται το προσχέδιο του
Τη διεύρυνση της λίστας όσων χρησιμοποιούν POS εξετάζα
το υπουργείο Οικονομικν στα πλαίσια του μέτρου των υποχρεωτικν ηλεκτρονικν συναλλαγν για το 30% του εισοδή
pατος τωνφορολογούμενων .
Eε συτή τη λίστα περιλαμβάνονται σήμερα περισσότερες
από 110 επαγγελματικές δραστηριότητες εν στην υποχρεω Τκή εγκατάστοση POS θα συμπεριληφθούν τα περίπτερα και
τα ψιλικατζδικα.
Το υπουργuο Οικονομικν σχεδιάζεα τον περιορσμό της
χρήσης μετρητν στις συναλλαγές με Τς επιχαρήσυς και συ .
γκκριμένα να μειωθεί το δρο των 500 ευρσε 400 ή 300ευρ
ανά συναλλογή
Η ν λόγω διάταξη αναμέντα να έpθα στη Βουλή τον ίανου άριο στο σχίδιο νόμου που θα αφορά αποκλειστικά Τις ηλε .
mpoνικές συνολογίς.
προϋπολογισμού.
Για την πολιτική κατεύθυνση των φορολογικν μεταρρυθμίσε
ων, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι αΜεινονται φόροι που ανακουφίζουν χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και ο όποιος δι
αθέσιμος δημοσιονομικός χρος αξιοποιείται επ' ωφελεία , κυρί ως , των χαμηλότερων εισοδηματικν στρωμάτων και της μεσαί ας τάξηςν .
Για δηλωθέντα εισοδήματα έως 8.500 ευρ, η συνολική φορολογική επιβάρυνση μεινεται , κατά μέσο όρο, 20%. Αντίθετα, η αντί .
στοιχη μείωση σε υψηλά εισοδήματα, άνω των 26.000 ευρ, ανέρχρόνια θα μπορούσε να φθάσει
και πάλι στην Α' Εθνιχή .
χεται σε μονοψήφιο ποσοστό.
Σχέδιο Γιούνκερ: Ελληνική
πρωτιά στις επενδύσεις
Pυθμίστηκαν 7.5 δισ. "κόκκιναν
επιχειρηματικά δάνεια
ΟΤE-Intralot: Δημιουργούν
εταιρεία για διαδικτυακό στοίχημα
την πρτη θέση s προς τις επενδύσεις που ενερ
γοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΕυρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικν Επενδύσεων σε σχέση με το AΕΙ της βρί.
σχεται η Ελλάδα.Σνγκεκριμένα , επωgελήθηκε από χρη
ματοδότηση 2,7 διο. από την Ευρωπαϊχή Τράπεζα Επεν δύσεων , κάτι που αναμένεται να ενεργοποιήσει συνολικές
επενδύσεις ύψους 12,1 δισ. Εγχρίθηκαν 33 προγράμματα
και συμφωνίες με μιχρομεσαίες επιχερήσεις .
ύσεις σε μη εξυπηρετούμενα , μεγάλα επιχει ρηματικά δάνεια ύνους 7,5 δι . έχουν δσει οι.
τέσσερις συστημικές τράπεζες μέσω του NPL
Forum της Ελληνικής 'Ένωσης Τοαπεζν , Η συνολική | έχει εγχρίνει το Δ.Σ του Ογανισμού. Απαντντας στην
περίμετρος των δανείων του NPL Forum ανέρχεται σε
8,5 δισ . που αφορούν 100 μεγάλες υποθέσεις NPLS και δραστηριοποιηθεί στο πεδίο αυτό , και για το σκοπό ανέχουν καταλήξει σε λύσεις για τα 75 δισ .
Ση δημουρrία , με την Intralot, μιας νέας εταιρείας ,
η οποία θα ελέπεται πλειονηgικά από τον ΟΤΕ και
η οποία θα αιτηθεί άδεια διαδικτναχού στοιχηματισμού
Επιτροπή Κεραλαιαγοράς επιβεβαινει ότι προτίθεται να
τό η Γ.Σ ενέχρινε την τροποποίηση του καταστατιχούν .