Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
α Εγκαταλειμμένος, στα
πρόθυρα της ερημοποίησης
ο Ταύγετος) ελ. 8
Ποιοι υπάγονται
στη ρύθμιση oφειλν
στον Δήμο Σπάρτης σελ7
νρισαν τον Μυστρά
περιηγούμενοι στις
γειτονιές του > σελ. 10.
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 |Ετος 24Ι Αρθμός 5754| Τιμή φύλλου 0,50Ε
Τηλ. 2781081253 Fax: 2731081250 . e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
<Δρόμος Αθανάτων
στις 26-27/10
Διέλευση από Σπάρτη
και Μυστρά
Στην περιοχή της Μάνης
Βαίνουν καλς
οι ολοκληρωμέγες. επενδύρεις
Για ηέμπτη χρονιά θα nραγματοηοιηθεί φέτος ο αγνας
υπεραπόστασης δρόμου 142
κλμ με την επωνυμία -Δρόμος
των Αθανάτων. .
Τον αγνα , nou θα διεξαχθεί
αυτό το Σαββατοκύριακο 26-27
Οκτωβρίου στη διαδρομή Τρί.
Πολn-Σπάρτη- Μυστρός-Καλαμάτα, διοργοννουν ο Διεθνής
Σύνδεσμος Αγνων Υπεραπ στοσης "0ΙΑΘΑNATΟΙ*, η Περιφέρεια Πελοποννήσου , οι
Δήμοι Τρίπολης Σπάρτης και
Καλαμάτας με τη συμμετοχή
του Σπαρτιστικού Γυμνοστικού
Συλλόγου , του Συλλόγου Δρο μέων Υγείας Μεσσηνίας & των
Σπαρτιατν Δρομέων .
Ο αγνας anoτελεί μία σύνδεση των τεσσάρων αγαλμά των των ηρων της Ελληνικής
Ιστορίας από τα οποίa αγάλματα θα Περόσουν οι αθλητές
Το άγαλμα του Στρατηγού θεόδωρου Κολοκοτρνη στην
Τρίπολη, το άγαλμα του Βοσιλιά
Λεωνίδα στην Σπάρτη, το
άγαλμα του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κων/νου
Παλαιολόγου στον Mυστρά κι
το όγαλμα της Νίκης με τς μορφές του Γρηγόριου Δικαίου
Παπαφλέσσα) και του θεόδωρου Κολοκοτρνη στην κεν τρική ηλατεία της Καλαμάτας .
Η εκκίνηση του αγνα γίνει
στην Τρίπολη , με τους αθλητές
να περνούν διαδοχικά αnό
Σηόρτη και Μυστρά και να τερματζουν στν κεντρική Πλστεία
της Καλαμάτος από τα ξημε ρματα της Κυριακής 27/10,
μέχρι το μεσημέρι και ρα
200 μμ . Οι anovoμές θα ξεκι
νήσουν αμέσως μετά τον τερμαισμό
Ο1 10 από τις 28 προτάσεις θωρούνται ριμες για υλοποίηση
τηση nou είχε στην Τρίπολη ο
Συγκεκριμένα, διαπιστθηκε
Προσκλήσεις για την ένταξη των
θετική ήτσν η αnοτίμηση της
μέχρι τρα εφαρμογής της περιφερειάρχης Πελοποννήσου ότι από τις 28 πρωτοβουλίες ηροβλεπόμενων έργων στο n Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Παναγιτης Νίκας με αντιηρο - Ποu έχουν Προταθεί, οι 10 είναι ροπάνω χρηματοδοτικό πλαί Χωρικν Επενδύσεων (ΟΧE) σωπείες των Δήμων Ανατολι - μελετητικά ριμες και ως εκ
για την ηεριοχή της Μάνης, ενός κής και Δυτικής Μάνης, τούτου υπάρχει n δυνατότηταηρογράμματος συνολικού προ - επικεφαλής των onoίων ήταν οι μετά και την αnaτούμενη γρα - τείται από το Ευρωηaϊκό Ταμείο
Unoλογισμού 12.000.000 ευρ . δήμαρχοι Πέτρος Ανδρεάκος φειοκρατική διαδικασία - να Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Η noρεία της ΟΧΕ εξετόστηκε και Δημήτρης Γιανwημάρας αν - ξεκινήσουν στα τέλη του ερχό - το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
τη Δευτέρα 121/10) , σε συνάν - τίστουχα.
Η OΧE Μάνης συγχρηματοδομενου Νοεμβρίου οι ηρτες
συνέκεια σελ 9
Σε προστατευμένες περιοχές ίδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους τα έργα
Βατικιτικοι σύλλογοι κατά αιολικν
με ασύμμαχO τον Δ. Μονεμβασίας
Προχωρούν σε υοβολή ένστασης
Τη στήριξη όλων των nαρατά - τική Ενότητα Βοι .
ξεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας , στικά το ΔΣ της Ομοσηονδίας
κατά τη συνεδρίαση της 22ος των Βατικιτικων Συλλόγων
Οκτωβρίου, έλαβε και αρχήν το στην Αττική , θα πρόκειται για
αίτημα της Ομοσπονδίας των ένα ηρτο Βήμα αντίδρασης
Βατικιτικων Συλλόγων στην όσον αφορά τους εν λόγω σχε
Αττική να υποβληeεί από τον διασμούς , noυ είναι αντίθετοι
δήμο , ένσταση στη Ρυθμιστική nρος την εκπεφρασμένη βού Αρχή Ενέργειας (PAΕ ) , εντός ληση της τοnικής κοινωνίας και
της νόμιμης προθεσμίας των 30 του Δήμου Μονεμβασίας για
ημερν , αναφορικά με τη χο - ήπια οικοτουριστική ανάπτυξη
ρήγηση άδειας Παραγωγής σε των Βατίκων. .
οκτ αιολικά Πάρκα στη ΔημοΌηως αναφέρει χαρακτηρισυνέχεια σελ 9
Οι αετοί της Καρίτσας
συνέχεια σελ ?
του Αθ. Στρίκου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα