Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΩΝΩΝ ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ!
<ΠΗΓΕ>
και ήρθε! ..
38ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟ ΜΙΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΑ
ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ!
Τ.4λo
ΜΠΑΤΡΕ
Διαπρέπει
η Μονάδα
Εμφραγμάτων
στην Ολυμπία 0ό
ΗF ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΑΚΗ ΕΚΑΟΣΗ
Πiμτη 4 Οκτωβρ 2019 www. ptries ρ Αpθμές φλο 41005 ΕΥΡΩ 0:0 E Τμή θένος 1Ε
ΗΛΕΙΑ -ΠAΤΡ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΕ ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΥΨΗΛΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ
ΚΡΕΣΤΕΝΑ
ΒΟΜΒΑ
και εκρήξεις ..
Δρόμος για όλη
την Ηλεία
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΕΙΤΖΑΣ ΒΑΛΑΤΕ
ΜΕΣΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 2 ΕΚΑΤ..
ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΧΕTE
ΛΕΦΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ανβαβά
ΕAK ΡAΤIA
ΒΕAΤD πρΕΤΑΝ
Πipopoροu. npeελp Υ
Δνομ Σοβo uioc Tκ εmo
Τη4 φο0800 243
έouς 00 λό ο o nuy A1ν
ές εopοpε , npeπE να ε9 με
a την
Σγαι aκι
εγε nέ.
πoνα ΜΜΗΡΗ
uon 19010χn μέτp 21
pt άλη μoη
Α 0Dνα 6ομcεp 00 δν α
δονα errn 1r, eroτε οeno
6λο onuς mpooAoν εpκpuς pόooν
dp my upέεa oυ
κoa μεσιpεη9 Εmυς υ
ΕηΤ 9
Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
1apea 23γο1ο
Απόψε
122:00
Σαν να ήταν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εmμrpνυμε οa μtλn το Τ0 E.
Eοn n σμpuνμ mv opo8% 810
00 σίφoη ς Γεoής Ευθο5 Δ6. 0
t Οp ύ a pa με mν στε.
m την pδα
ο διος εκεί.
Εεnκ Aoήoεως
Τα aρδευτικά
ΔΑΕK. Πpγou
ΕΝTΥΠΟΣΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
οιαpοoηνυς
ΚΟΣΜΗΜΑ
ΤΟΝΝΤΖΗΣ
ευuρχακόπουλρs
ΕΝΤΚυ oE
Mercedes- Benz
FIRST CLASS SERVICE
M μεταpείip
-υμ Ο
Κότες.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
SERVICE
VITO -SPRINTER- SΜART
νωπέs
Pyrgos Gold
ΑΓΟΡΑΖΩ
ΧΡΥΣΟ-ΑΣΗΤΙ
Παλura κασμηματα- Αιμες.
ΜΕΤΡΗΤΑ
Ανe Τ
nίνδος ,
SEIKΟ
GCΤuF
eoto οo
1.99€
ΕρμοΟ 10. ΑμαAιαο
ΤΛ 20200 ΥΤ
-n wwoo ocorφobpu o
Α uΠΑΤα ΓΑΝ TA Κ Μ0T:
ΝΑ 800033830
-u ο f
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΑΑΣΜΝΑ