Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1υituL11
ΘΕΛΕΙ Ο ΠΑΣ ΣΤΕΝEΠΑΧΕΙΑΡΞΗ ΤΕΣ .L2
Μα επιστρέψει με νίκη
Σελ 15
ΝEΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 24
Οκτωβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6450
Τμή 0,60ε
ΤΙ ΚΗ
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ
ΗΣΗΗΠΕΙ ΡΟΥ
ΕΦΗΜΕΡI ΔΑ
1Sροτής AΡEΤΗ ΜΑΛΑΜι
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
ΠΡΩΤΥΠΟ ΓΑ ΤΙΣ ΑΛΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤEΑ
Θετικός ο απολογισμός και
της φετινής διοργάνωσης
Κερνάμε Ήπειρο για τις
τοπικές επιχειρήσεις
Παράδειγμα προς
μίμηση η Ήπειρος
Με την εκδηλωση Προβολής στο
Ζanno Μεγαρο , ολοκληρωθηκε
και η φετινή εniτυχημένη πρωτοβουλία της Περιφερειας Κερναμε
Ηπειρο . Συνολικά Πραγματοποιn
anκαν nντε αναλογες εκδηλσεις .
στις onolες συμμετείχαν κατά μέσο
ορο 40 εκβέτες τoκν προϊόντων.
ΣΕΛ. 4
Καθαρισμός Κοινόχρηστων
χρων από ω Δήμο Ιοανπν
Σε εξAgn βρίσκεται ο καθαρισμος
και ευπρεπισμός κοινόχρηστων
χρων από τα συνεργεία του εργοταξίου καα του τμήματος πρασίνου
του Δημου Ιωαννιτν.
Το διαστημα αυτό και για φοσο οι
καιρικές συνθηκες το επτρtnouv τα
συνεργεία θα εργαστούν με εντατι κους ρυθμους ωστε να αnοκαταστή
σουν οσο το δυνατό περισσότερα
σημεία του Δημου.
ΣΕΛ. 8
Αμεση επέμβαση
της θηροφυλακής σε
Περιστατικά λαθροθηρίας
Αναλυτικη και ουσιαστική συζητηση εn συνολου των δράσεων Πολτικής Προστασίας έγινε κατα
κτης συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πou πραγματοποιηδηκε στο Διακητήριο της Περιφέρειος Ηπείρoυ , με
την Προεδρία του Περιφερεαρχη Αλξανδρου Καχρμάνη και την Παρου σία του Γενικου Γραμματέα Πολιτικής Προστα σίας κ . Νκου Χαρδαλια .
διαρκεια της ανοιΑμεση κα καθοριστική hταv η εnep
Βαση της Ομοσπονδιακής Θηρoφυλακής της Ε Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπερου κατά τις καθημερινές
περnολες των Θηροφυλάκων στα
opα ευθονης κα αρμοδτητάς τος.
σε διάφορες περrrτσις τις τελευ
τaίες ημέρες.
ΣΕΛ. 3
ΜΟΛΙΣ ΣΤΟ3,4%
Χαμηλά στς
εμπορευματικές
μεταφορές η Ήπειρος
ΣΕΛ. 4
ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑ ΤΗΣ
Η ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΗΡΙΞΗΣ
| Η Ηπειρος συνεXiZE να
| χαμηλη θέση στις μπορειματικές μετα φορές της αυρας
Το 2018 φορτθηκαν 12.121 λια δες
τονο σε διεθνείς ( 113,6 xιλ) και εθνι| κές (12.007 xα) μεταφορίς. Αυτό μετα| φράετα μολις στο 34% του συνολου
του Βαρους φορτυθέντων μποραιμά των εΒνικων οδικν μεταφορων .
Τηv 1δια χpονα , εκφορτaπικ αν
11752 χιλ τονο δεθνν (568 αλ
| και εΒνικν (11690 xα) μεταφορν .
Ποσοστιnία στην Ηπειρο αναλογει
| μόλις το 333% του Βαρους εκφοp
ντων unορeιμάτων εΒνικν
μεταφορν .
αΛθriό
Ένα πανεπιστήμιο
ΛΗΝΙΝΟΝ
προσβάσιμο για όλους
Την επίσημη έναρSn λειτουργίας της
Μονάδας προαβασμότητας και κο νωνικής στήριξης φοιτητν του
Πανεπιστημ Ιου ΙωανΜνων , κηρυξαν
την Τετάρτη, ο διευθυντης της
Κεντρικής Βι6λωθηκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γργος Ζαχος
και ο αναrληρωτής Πρότανη
Μηνάς Πασχόπουλος .
Εκληρή κόντρα για τον προϋπολογισμό
στο Επιμελητήριο
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΙΚΑ- ΤΙ ΠΑΝΤΑ Ο Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΗΛ. 7
ΣΕΛ. 5
ΣΕΛ 7