Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ
Καθημερινή Εφημερίδα τηs Hnεiρou-Βρυτns Euθ. Τάλλas-Eτos 330-Aρ. Φύλλου 24672-μπη 24 Οκτωβρίου 2019-0,60ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Με Πλούσιο Πρόγραμμα
η Οικογιορτή
Μανόνο του
Κύριος ανταγωνιστής:
ο Απόλλων
Μασνέ στην Πρέβεζα t
ΣΕΛΙΔΑ9
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ2
Για τομές στην Πολιτική Προστασία, με στόχο να είναι αποτελεσματική σε πρτο χρόνο , δεσμεύτηΠκε
από τα Γιάννενα ο Γ.Γ. Νίκος Χαρδαλιάς , υποσχόμενος λύσεις στα ζητήματα Που του τέθηκαν
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Δε θα δοθεί
άλλη Παράταση
ΣΕ ΕΥΗΚΟΑ ΩΤΑΣ
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Με εντστικούς pυθμούς ουνοζετα
σε όλη τηχpon unaBολή δηλσε
ων γα το Κτηματαλόγια, ούμpωνα με
το Ελληικό Κτματολόγιο, nou ξεκο Βαρίζα άu δεν ηpoκaτανα nopataθεί Παρατέρω καμία αnό ις nρoθε .
σμίες γα τν unoβoλn δηλοεων
ΣΕΛΙΔΑ 3
Εγκαίνια
στο Πολυδύναμο
Tην Παpοοκαυn! Νoεμβρίου, σης
120 μεσημέρι, θο γνουν ω εγκα
Μαλειτργία του Πολυέύναμου
Κένφου Αντιμετηoης της κρίης
Χρηστν Ναρκωτικν και Αλκούλ
όης έκονε γνωστό ο &οκητής του
Νοσακαμείου οιnκστα Eάγγ
λος Καρβούνης
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Βγήκαν ξανά
τα μαχαίρια
Αφορμή για μία οκόμη μετuπική
ανunopdθεοn μεταξύ ταυ npοέ6pou
του Εnμεληνpίαu uawνων Δημήτρη Δημητρίου και του επικεφαλής
της nopόταξις uίoχυρό Enμελητ ριos Γρnyopn ika στόθnκε πέγκρ .
on ου nρουnολογαμού.
ΣΕΛΙΔΑ 7
Αnοσαφήνιση των αρμοδιοτήτων στελέχωση των υπnρεσιν Πολτικής Προστασίας με μέσα και
Προσωτικό, έγκαιρη χρηματοδότηση για αντιπλημμυρικά και έργα δασοπροστοσίας καθς και μεγαλύτερη
ευελξία στις διαδικασίες για αντιμετηιση εκτόκτων συμβάντων ζήτησαν οι φορείς της αυτοδιοίκησης
Κρούσματα
λαθροθηρίας
και προειδοποιήσεις
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μ ΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑ0ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΔΩΝ
Αθλητισμός
Πρωταγωνιστές των
γηπέδων τα nαιδιά
του Πολέμου
Πανεπιστήμιο
Προσβάσιμο σε όλους
Ένα ακόμη βήμα για τmν ενίσουon mς πρασβασιμάτητάς του σε φαιτη tές , αλλά και γενικότερα άταμα με
ανannpla , κόνει το Πανεπιoτήμιο Ινννων με την επίσημη έναρξη λειτουργίος της Μονδδος Προοβαoμότητας και Κανωνικής Σμξης για οαπές με Ανann pία και Φαπες Ευποθν Κοινωνικν Ομα
δων (ΕΚΟ) Πράκειται για μα νέα δαμή του novεniotμίου lωoννiwων, nonoίa ιδρύθηκε mο να καλύψε
μια έλλειψη , παυ υπnρxε στο δpυμα, για ίon npoeBaonσις unoδoμές και ης εκπαίδευτικές διαδικοofεs Η Μονάδα μηορεί ηλέον να προσφέρει μέσο κα εργαλεία για όλαυς και ίδιοίτερα γα φατηtές με
ανάnρia , nροκειμένου να μηορέοουν να συνεxίoυν τς σnouδές τους
ΣΕΛΙΔΑ 13
Ν.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πρωτές και εμπειρίες
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΤΑΕ KWΟΝ-DO ITF
Ευπρεπισμός
με οργάνωση
Διακρίσεις
για τον Πρωτέα
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ
Μόχλευση ιδιωτικν κεφαλαίων
αλλά ο λογαριασμός. .. στον Πολίτη
ΣΕΛΙΔΑ 12
Σε εξέλιξη βρίοκεται ο καθοpισμός και ευηρπιομός
καινάχρηστων χτρων αnά τα συνεργεία ταυ εργαταξου και του Ψήματος Προσίνου του δήμου Ιωσνντν .
με στάχα να anακαταστήσουν 6οο τα δυνατό nεριοο ερο oημεία του δήμου .
ΠΥΓΜΑΧΙΑ
Μετάλλια για τους
αμικρούς ήγρεις
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα