Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αλλάζουν όλα στο εμπόριο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108 592131
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 95ο. Αριθμός φύλλου : 27.062
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 / τιμή: 1,30 E
Αλλάζουν όλα στο εμπόριο
Πλήρης απελευθέρωση Προσφορν, κατάργηση ενδιάμεσων εκπτσεων - διπλν τιμν, μετακίνησην Κυριακν
βουλία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν τίθεται θέ
μα αλλαγής της διάρκειας των τακτικν χειμερινν
και θερινν εκπτσεων , εν οι δύο Κυριακές κα
τά τις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των κατα
στημάτων στη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτό
σεων, θα μεταφερθούν σε άλλες εριόδους, αλ
λά ακόμη δεν έχει συμφωνηθεί κάτι συγκεκριμέ
νο. Υπενθυμίζουμε ότι οι ενδιάμεσες εκιτσεις
θεσμοθετήθηκαν το 2013 με τον νόμο 4177/2013,
ως μια κίνηση για την αναθέρμανση της αγοράς.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο εμπορικός κόσμος, το
μόνο επίτευγμάν τους ήταν η απαξίωση του θε
σμού τωνV εκπτσεων . σελ.7
νες ενδιάμεσες εκπσεις Που θα Πραγματοποηθούντο Πρτο δεκαιπενθήμερο του Νοεμβρίου θα
είναι οι τελευταίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, n Π
λιτική ηγεσία του υπουργείου Προσεγγίζει τις αλ
λαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγο
ράς από τοπρίσμα τωνεμπόρων, οι οποίοι μετά την
αποτυχία του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτσε
ων , όΠως τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία
της εμπορικής κίνησης, είχαν ζητήσει την άμεση
κατάργησή τους. Το αίτημα αυτό γίνεται αποδε
κτό από το υπουργείο, το οΠοίο Προσανατολίζεται
το αργότερο έως τις αρχές του 2020 να έχει καταθέσει στ Βουλή τη σχετικήνομοθετική ΠρωτοΤην κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτσεων, την
απελευθέρωση των Προσφορν , καθς και την αλ.
λαγή του τρόπου αναγραφής των τιμν στη διάρ
κεια των εκπτσεων και των Προσφορν Περι
λαμβάνει ηατζένταν των συζητήσεων των εμπόρων
και του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο
πλαίσιο εξορθολογισμού και απλούστευσης τς
ισχύουσας νομοθεσίας Που διέπει την αγορά. Μά
λιστα, όπως αναφέρουν Πηγές Που συμμετέχουν
στις συζημήσεις, η σύμπνοια των δύο Πλευρν για
τις αλλαγές Που απαιτούνται στο θεσμικό Πλαίσιο
λειτουργίας της αγοράς είναι δεδομένη και ως εκ
τούτου θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι οι επικείμε
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦErgonom ia
www.ergonomia.gr
Εμπλοκήν στις 120 δόσεις
Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο
Οικονομικν για αρκετούς οφειλέτες του
Δημοσίου Που εν εντάχθηκαν στην
Πρόσφατη ρύθμιση των 120 δόσεων και πλήρωσαν την Πρτη δόση, στο σύστημα του
Taxis εμφανζονται να μην έχουν ανταποκριθεί
στην υποχρέωσή τους . Ουσιαστικά η καταβολή
της Πρτης δόσης για κάποιους οφειλέτες βρίσκεται στον αέρα, αφού, λόγω τεχνικν
Προβλημάτων, δεν έχει αφαιρεθεί από το
δοσολόγιο του Taxis.σελ .4
Τα επόμενα μέτωΠω
της κυβέρνησης
Μετά το πράσινο uης E.Ε. στον προϋπολογισμό
Η Ελλάδα δεν συμπεριελήφθη
Πεινα αλλάξουν και οι συντελε
χθες στον κατάλογο των χωρν στές αναπλήρωσης για τον υπο
μελν της Ευρωζνης που έλα- λογισμό των συντάξεων , αλλά
και οι ασφαλιστικές εισφορές
των αυτοαπασχολουμένων. Επίσης, στο Πλαίσιο του ασφαλι
στικού θα Πρέπει να αποφασ1στεί και το Πότε θα δοθούν τα
Πλευρά των θεσμν των βασι- χρήματα στους δικαιούχους των
κν Παραδοχν του ελληνικού επικουρικν συντάξεων οι οποί
Προϋπολογισμού της επόμενης ες υπέστησαν μεισεις που κρ
χρονιάς. Ετσι, κλείνει ένα ακόμη θηκαν αντισυνταγματικές και
αμέτωΠο ια το οικονομικό ε τρα Πρέπει να Πάρουν τα χρήτελείο , Που όμως εξακολουθεί ματά τους Πίσω. Η μεγάλη εκ
να έχει Πολλές εκκρεμότητες. κρεμότητα αφορά τη διαχείρι
ση των κερδν από τα ΑNFAS
και τα SΜPs, για τη χρήση των
οΠοίων θα αποφασίσει το Eurogroup του Δεκεμβρίου, σελ.5
β' τρίμηνο 2019
Ψηλά, Παρά την υποχρηση ,
το δημόσιο χρέος
Το δημόσιο χρέος υποχρησε στην Ελλάδα το
δεύτερο τρίμηνο του 2019 , ωστόσο διατηρε ται πλησίον των ιστορικν υψηλν ,
Παραμένοντας μακράν το μεγαλύτερο στην
E.Ε. σε Ποσοστό του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τη
Eurostat, το δημόσιο χρέος υποχρησε το β
τρίμηνο στο 180,2% του ΑΕΠ και σε απόλυτους αριθμούς στα 335,5 δισ. έναντι 182,1%
ή 337,4 δισ. το α' τρίμηνο. σελ . 2
βαν επιστολή . Παραπόνων από
την Κομισιόν για το Περιεχόμε
νο του Προϋπολογισμού τους .
Το γεγονός εκλαμβάνεται ως σαφής ένδειξη αποδοχής από την
Συμφωνία Πούτν-Ερντογάν για τη Συρία
Ζνη ασφαλείας 30 χλμ. στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας , Προθεσμία 150 ωρν στους Κούρδους
μαχητές να εγκαταλείψουν την Περιοχή και εγκατάσταση εκεί δυνάμεων του συριακού καθεσττος
και της ρωσικής στρατιωτικής αστυνομίας περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στη
Μόσχα και στην Αγκυρα Που υπέγραψαν χθες στο Σότσι ο Ρσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτν και ο
Τούρκος ομόλογός του Ταγίπ Ερντογάν . σελ. 16
316.154 εκκρεμείς συντάξεις
Σε 316.154 ατήσεις ανέρχεται ο συνολικός
αριθμός των συντάξεων που εκκρεμούν-κύριων,
επικουρικν και εφάπαξ- μέχρι 31/8/2019, στα
ασφαλιστικά ταμεία, εν στο σύνολό τους οι
εκκρεμείς συντάξεις, μα με τις υπόλοιπες συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες των ασφαλιστικν
ταμείων Προς συνταξιούχους και ασφαλισμένους
ανέρχονται σε 1.058.748 υποθέσεις. Οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις ανέρχονται σε 189.851 ,
οι επικουρικές σε 87.591, τα εφάπαξ σε 36.064
και οι χηρείας σε 2.688. σελ. 6
Μέχρι το τέλος του έτους πρέπει
να κατατεθεί στη Βουλή τόσο το
φορολογικό νσχ όσο και το νο
ασφαλιστικό με το οποίο θα πρέ
Νέο ιστορικό
χαμηλό
για το 10ετές
Ρυθμίστηκαν
δάνεια 7,5 δισ.
100μεγάλων
επιχειρήσεων
Κενόν
στο Taxis
εντόπισε
ηΑΑΔΕ
Περιορισμούς επιβάλλει η Κίνα
σε πλοία επί των υδάτων της >10
Έντυπα E2-Ε9
Τράπεζες
ομόλογο
Η εφαρμογή στο Taxis όΠου
υποβάλλονται δηλσεις μι
σθσεων ακινήτων δεν ήταν δια
Δάνεια ύψους 7,5 δισ. από 8,5
δισ. σύνολο για 100μεγάλες επχειρήσεις ρύθμισε το NPL Forum
των τραπεζν, σε αντίθεση με τις
δυσκολίες που υφίστανται σε ό,τι
ααφορά τη ρύθμιση δανείων ιδιω
τν και μικρν επιχειρήσεων.
Αυτή ακριβς είναι και η Πρό
κληση, να εξυγιανθούν οι ισο
λογισμοί των τραπεζν σελ. 3
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται το ράλι των ελληνικν κρατικν ομολόγων , Πουάρχισε εκνέου στο
τέλος της Προηγούμενης εβδομάδας. Στο υνήγι
κέρδους οι επενδυτές βλέπουν τους ελληνικούς τίτ
λους ως μία ελκυστική επένδυση, γεγονός Που υπερ
τονίζεται τον ελευταίο καιρό από τον διεθνή Τύπο .
Ειδικότερα, η απόδοση του 10ετούς ελληνικού κρατικού ομολόγου έκλεισε στο 1,27%, νέο ιστορικό χα μηλό , αφού όμως ενδοσυνεδριακά κατάφερε να διο
λισθήσει έως το 1,25%. σελ. 2
Έρχεται η e-πλατφόρμα
τμολογίων ενέργειας
Πρωτιάν
uης Ελλάδας
στο σχέδιο
Γιούνκερ
συνδεδεμένη με τα Ε2-E9, με συ
νέπεια επιτήδειος να υποβάλει
ψευδείς δηλσεις, εμφανίζοντας ως ενοικιαστές ακινήτων
φορολογούμενους Που ήταν φ
λοξενούμενοιν. Το κενό αυτό στο
Taxis εντόΠισε η ΑΑΔΕ. σελ . 4
Αυξήθηκε η ζήτηση
καταναλωτικν
και στεγαστικν δανείων
σελ.7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα