Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρτής- Νικάoος Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήρια- Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στλιαή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Αp. φύλου 6880-11.977
Περίοδος ' (1974)
050 ε
Ο εορτασμός
Αλλη μια επιτυχίο του Α.. ΤΑΕKWON DO
ΑΤΑΑΝΤΑΣ Προσοτοσάνης
Πήeος κόσμου στο Δημοτκό Ωδείο Δράμος
Δ. Φλαμού ρης:
Αν καταλαβαίναμε κάποια
θέματα αυτογνωσίας
θα ήμασταν πιο επιεικείς με
τους εαυτούς μας και πιο ήρεμο . "
Παρουοίαση του βλίουt *υχo-oγικό Μu
στικά (mou μακόρι να τα γνριζα νωρτερα
Από το Τμήμα Αγροηικής Βιστεχνολογία
& Ονολογος Του ΔΙΠΑΕ. Δράμας
Δύο χρυσά κατέκτησαν
οι αθλητές Α. Μπαρκφ
Στρατηγικές προσέγγισης
της νέας γενιάς από
Τις οινοποιητικές
επιχειρήσεις
|20 πρόγραμμα Wine Hackathon στις
124 Οκτωβρίου
της Εθνικής Επετείου
28ης Οκτωβρίου 1940
και Δ. Μωυ σιάδης
Την 5η θέση κατέλαβαν ο Ν. Δι
μάνης, .Τοσχουνίδου και Σ Aάτη
σελ. Τη
στη Δράμα
σελ. η
(Bελ. 5r
σελ. 3η
Όλες οι μελέτες είναι έτοιμες πλην 2 χλμ. μεταξύ Δράμας-Μαυρολεύκης
Αναζητούνται 2,1 εκατ. ευρ για
την ολοκλήρωση τν μελετν
του άξονα Δράμας-Αμφίπολης
Στο 30 Βrevet Φιλίππων
100 αθλητές συμμετείχαν στην
ιστορική ποδηλατική διαδρομή
διασχίζοντας το Πάρκο Φιλίππων
Στο επίκεντρο οι δήμοι Καβάλας , Δοξάτου , Δράμας ,
Προσοτσάνης , Νέας Ζίχνης , Αμφίπολης και Παγγαίου
Του Θανόση Πολυμένη
Φυλίτπους -, με την άμεση συνεργασία
Της Σουζάνος Θεοδωρίδου
ΛΕεγάλη ετυία και με τη συμ- του Ποδηλατικού Συλλόγου Καβάλας
μετοχή 100 ποδηλατν από όλες -Κύκλοτρον , του Ποδηλατικού Ομίλου
Ισεδόν τις περιοχές της Βλλάδας Δράμας της Πρωτοβουλίας Πεζν Πο
και τη Βουλγαρία , aεξήκθη το 30 Βrοve δηλατν Δράμας και τη συνεργασία του
ΦλΤτων, ακολουθντας μα στορυκή πο - δήμου Δράμας , Καβάλας, Παγγαίου, Δο
ΚΚΑΤΑΣer του
οδικού όξονα της
Δράμας προς την
Εγνατία Οδό, είναι ένα
από τα σημαντικότερα
έργα, τα οποία ο Νομός
Δράμας ερμένει να δευ
κάποτε να εκνούν . Κανείς δεν αμρισβητεί το
γεγονός αυτό και μάλιστα, ακόμα και ο διος ο
πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, το είχε eέσει.
ως ένα έργο εθνικής σημασίας
Σύμφωνα με ένα ΦΕκ
τεύχος Α'25 15 Φεβραυαρίου 2019 , το οπαίο υπογραφόταν ατό τον τότε πpuθυποuργό της κυβέρνησης Τι είmε;
κ Τσίπρα και τα μέλη του Υπουργκού Συμβουλίου , &
νόταν εντολή εξουσιοδότησης προς τον υπουργό Υπο - όξονα Δράμας-Αμφάτολης Σύμφωνα με έγκυpες πληδομν και Μεταφορν (τότε ο κ Στίρτζης) [να προβεί ροφορίες του-Πρωνού Τύπου, αυτή τη στιμή το συστην κήρυξη απαλλοτρσεων που αφορούν την εκτέ
λεση των κατωτέρω περγραφόμενων έργων καθς χλόμετρα δράμου που υπολείπονται, μεταξ του σηεπίσης και στην κήρυξη συμπληρωματικν απαλλο- μείου της σύνδεσης της πόλης της Δράμας μέχρικαι
τρσεων που τυχόν θα απαπηθούν για αυτά.] Μεταξ τη Μαυρολεύκη
των έργων που αναφέρονται στο ίδιο τεύχος του ΦΕΚ
είναι η -Οδός Δράμα-μφίτοληΛίγο πριν απ' αυτή την παράγραφο δικαιολογντας οκμη είναι σχεδόν έταιμες
την απόφαση της τότε κυβέρνησης , αναφέρεται η σημασία των έργων αυτν: [Το γεγονός ότιτα υπαγόμενα ρσα και έχει αποστείλει ης μελέτες από Δράμα μέχρι
στην παρούσα έργα τα οπαία χρηματοδοτούνται ή σε - και Μαυρολεύκη το τμήμα δηλοδή mου βρίσκεται εντός
διάζεται να συγχρηματοδοτηθούν από προγράματα της γεωγραφuκής περιοχής της Περpέρeος ΑΜΘ. Και
ΕΕ ορισμένης διάρκειος και από δεθνείς ή άλλους μη - σ αυτό το σημείο είναι που υπαλείτονται τα 2 χιλιόμεχανισμούς χρηματοδότησης , εναι γενικότερης σημα - τρατου δρόμου
Πού βρίσκονται όμως α μελέτες σχετικά με τον οδεκό
δηλατιή διαδρομή 210 Χλμ. που διατρέχει ξάτου, Προσστσάνης και Αμφάτολης
επτά δήμους σε τρες νομούς του Πάρκου
Φύίτπων .
Ο αγνας , πραγματοποήθηκε το περασμένο Σάββατο 19 Οκτω βρίου, στην επt συμβολική σύνδεση των σημαντικν αρ τεο της στορικής Μάης των Φλίππων χαολογικν τόπων της περιοχής μας,
(tου 42 π.Χ ) , που έκρwe την τύη της Δημακρατίας στην αρχαία Ρμη και την πορεία της Ρωμαίής Αυτοκρατορίας στη τας κατά σειρά τους δήμους Καβάλας.
συνέχεια , καθστντας την περοχή των Δοξάτπου, Δράμας , Προσοτσάνης Νέας
Φλίτπων επίκεντpο κοσμογονικν ξελί Ζίχνης , Αμφάτολης και Παγγαίου , μέσα
ξεων στον αρχαίο κόομο.
Την διοργάνωση του 3ου Brevet Φδίπ- τον αρχαιολογικό χρο των Φιλίππων και
πων , ανέλααβε γα τρίτη συνεχή χονιά, η τερματισμό την πλατεία Πελεκανίδη των
Επιστημονιή ΟμάδαΑΜΚE-Οpόμεθα εις Κρηνίδων.
νολο σχεδόν των μελετν είναι έταμο, εκτός από δύο
Στόχος της διοργάνωσης όπως ανe
φερε σε δηλσεις της στον-nTs η συντονίστρια κα. Αθηνά 1ωαννίδου , εναι η
Σύμφωνα με τις ίδες πληροφορές, α μελέτες για
όλο το υπόλοατο Τμήμα , από Δράμα μέχρι και Πολαι όπως είναο αρχαιολογικός χρος των
οιλίππων και της Αμφτολης διασχίζον
ΗΠεριφέραα Αν Μακεδονίας-Θράκης έχει ολοιληαπό συνολικά 20 oaσμούς , με αφετηρα
Όσον αορά το υπόλαπο τμήμα του άξονα , από
σίας για την οκονομία της
χρας και συγκεκριμένα για Μαυρολεύκη έως και Παλαοκμη, με τις μελέτες αυπές
τη βελίωση των υποδομν ασχολείται η Δεύθυνση Δημοσίων Έργων του Υπουρ.
της και είναι υπό εξέλιξη ή γείου Υποδομν και Μεταφορν και βρίσκονται προς
βρίσκονται στο στάδο δημο- το τέλος τους , οπότε και αυτές στη συνέχεια θα σταπράτησης . 1
ισελΑη
Ζητείται
ηλεκτρολόγος
ή μηχανολόγος
μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ,
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
λούν στην Εγνατία Οδό A.Ε
| σελΑη
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
για συντήρηση ΗΜ
εξοπλισμού κτιρίου
στην Δράμα.
Πληροφορίες:
6908097154.
Πάνκα διλα 6ας αξυπτ,
μαθρίmστροάνπο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
Αποστολή
βιογραφικν:
[email protected]
ΒEΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
25210 551226977 472890
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
DyslexiaCenters
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως.
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή tήpηon
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
PAVLIDIS METHOD
www.dyslexiacenters.gr
Νέες υπερούγκρονες υπnpεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8.30-1400 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν
Αξιολόγηση
Λογοθεραπείας
Εργοθεραπείας
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοουνθεση τρισδιάστατης anaκόνισης
ηeέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υipnxoς Μασιού
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικός
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητκός Τομογράφος
. Αξρνικός Τομογράφος
. YnέpnoΤiplex ογγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
Τηλ. 25210-30076
Κιν. 6932-347415
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ν Δυσλεξίας
ν Διάσπασης προσοχής (ΔΕΠ )
Νέα Διεdθυνoη
Γ. Παnaνδρέου 34-2οsΟpοφo
Προυσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τh 25210 22423, Fax: 25210 22413
email [email protected]
Η ηpοσφερά ioxueι taς 31/10
Περικλέους Κάβδα 6, Δράμα
25210 30 011

Τελευταία νέα από την εφημερίδα