Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ΕΝΟΙΚΙΝΕTA
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΠΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 23/10/2019
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7217
27 χρόνια
ΠΑΝΤΑΛΗΝΙΑ| Μικρή μείωση στους εγγεγραμμένους άνεργους
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
Βορείου Ελλάδος
>>( 3η
Οι δικαστικές αποφάσεις και οι εν αναμονή υποθέσεις
Συντάξεις :
Τα κκλειδιάν Που θα κρινουν
Συγωτλη:
Δυπουγική γα την
pεπμνίηρη
μέρι 30 Ιουνίου 200
την Τύχη των αναδρομικν
Οι δικαστικές αποφάσεις και οι εν αναμονή υποθέσεις που ενδέχε
ται να ρίξουν φως στο τπίο των διεκδικήσεων 2,5εκατ. συνταξιούχων. Γιατί περιορίζονται οι ελπίδες για αναδρομικά μετά τον
Μάιο 2016. Τι ισχύει για επικουρικές. Για αυξήσεις δεσμεύεται οΓ.
Βρούτσης
>>( 2η
θολό Παραμένα το ΤΟΠΙΟ για ις
διεκδικήσας 2,5 εκατομμυρίων
η δημοσιοποίηση ολόκληρων
των αποφάσειων του Συμβουλίου
της Επκρατείας , Την Περασμέ
Παρασκευή, ξεκαθάρισε τ ρο
Υκό διάστημα γα Το οποίο θα
Πρέτε να επστραφούν ρήματα,
από περικοπές που το 2015 κρίθη
καν ανπισυνταγματικές
Τις επιπτσεις από την Thomas Cook
και η έκδοσή της αναμένεται μέσα στα επόμενα
24ωρα.Να σημειωεί Πως, σήμερα συνεδριάζει για
Τελευταία φορά η επιΤρΟπή Της Βουλής για Το αναΠτυξακό νομοσχέδιο, Το οποίο εισάγεται στην Ολομέλεια την ετάρτη.
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα εκδοθείγια την
ενίσχυση των επιχειρήσεων Που επλήγησαν από την
Thomas Cook.
Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αγ. Γεωργιάδης, μιλντας στην επιτροπή της
Βουλής , όπου συζητείται το αναπτυξακό νομοσχέδιο.
Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα περιλαμβάνονται τα μέτρα Που έχα ανακοινσει η κυβέρνηση
Συγκροτήθηκε
το έο Κεντρικό
Συμβούλιο
Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης
Η ψήφισή του θα γίνει την Πέμπτη και αναμένεται να
υπάρξει ομιλία Του Πρωθυπουργού.
Τριπτής
Lιεγία
π εία
Fam μόλις στο 69%,
όταν ένα χρόνο Πριν,
Αύξηση μεγεθν σε
μια ε Πολλοίς σταθερή αγορά από άποψη
ζήτησης εμφάνσε το
2018 ο όμλος Υφαντής, δημιουργντας τήρησης Της ηγετικής
βάση για περαιτέρω
ενίσυση μερι δίων το
2019 , οπότε και τα
μερίδια αγοράς απο
σταθεροποι ήθη καν
από Τς αδυναμίες Της
σματα Του Πρτου
εξαμήνου Του 2019 ,
επιβεβαινουν ότι ο
όμιλος είναι σε Πορεία
σταθερότητας και διαεξέλιξη
αφορά στς Τμές Των
Πρωτων υλν
αδικότερα του χοιρινού κρέατος, ο οπoίες
όχουν
ουσαστική
αυξημένο
13,63% εν τα κέρδη
Προ φόρων Τόκων και
αποσβέσεων
Ομίλου ανήλθαν σε
12,9 εκατ. aυρ Παρ ουσάζοντας αύξηση
κατά 70,92%. Οσον
αφορά τα καθαρά
κέρδη αυτά διαμορφθηκανστα
εκατ. ουρ από 298
Χλ.ευρ στη χρήση
Του 2017.
εκατ.
βασικοί
επνυμοι ανταγωνιστές
σχεδόν ισόποσα Το
αλλαντικν. .
Σε κάθε nερίπτωση
Πάντως Το 2019 απoτελεί μια ιδιαίτερη
χρονιά όσον αφορά τα
αποτελέσματα
εταιραν καθς
Πέραν της υπόθεσης
ης Creta
μοιράζονταν
έκτοξευθεί
εξαιτας Της στιδημίας.
Σε όΤΙ αφορά το
αποτuπωμα
ομίλου Υφαντής το
2018, ο κύκλος εργασν Του ανήλθε στα
143,5 εκαπ. ευρ εμφ
Τους θέσης
κλάδο των αλλανΤικν .
Κατ' άλλες Πληροφο
ρίες Τον Σεπτάμβριο
Του 2019 , Το μερίδιο
αγοράς της Υφαντής
διαμορφθηκε
26%, της Νίκας στΟ
23% και της Creta
της αγοράς
Συνάντηση εργασας Κστα
Καραμανλή με τοΥ Πρόεδρο
του TEΕ Γιργο Στασικό
Fam ΚΡΕΤΤΑ
Creta
ανίζοντας
0,00% . Σύμφωνα με
τη διοίκηση της Υφαν
τής, ήδη τα αποτελέαύξηση
κατά 7,28%. Το μκτό
αποτέλεσμα ανήλθε ε
TO 2019
Farm- η
Created by Universal Document Converter