Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ελληνική συμμετοχή στο Mobile World Congress Americas για 3η χρονιά
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ. 5587 Τετάρτη 23.10.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Αγνας
δρόμου
για να βρες
γιατρό
εργασίας!
Handelsblatt:
Αχτσιόγλου:
> Τελ
>>> Τελ
Οι επενδυτές διαρρηγνύουν τα μάτιά τους για. . . ελληνικά ομόλογα
Καθαρά ιδεοληπτική η παρέμβαση της ΝΔ
στα εργασιακά
Πς θα πληρωθούν
οι αυξημένες ετικουρικές
Οι γιατροί εργασίας αποτελούν
ξεχωριστή ειδικότητα της ιατρι.
κής. Όχι από τις πλέον δημοφ.
λείς γ' αυτό και βρεθήμαμε μαι
εμείς προ επλήξεως όταν
πληροφορηθή καμε ότι υφίσταται . Για τν ακοίβεια, υφίστατα
στα χαρτιά , αφού ελάχιστο
( έως κανένας ) είναι αυτοί που
ενδιαφέρονται να αστή σει αυτή
την εξειδίκευση ως επαγγλματίας γιατρός. Τα τελευταία 5
χρόνια δεν υπήρχαν ιατροί
Εργασίας που να πήραν την
ειδικότητα (εκτός ενός στρατιω
τικού ιατρού).
Σε κάθε περίττωση, η απασχόλ
ηση γιατρού εργασίας είναι
υποχρεωτική για
επιχειρήσεις ( Ιδιωτικού και
Δημόσιου τομέα ) με περισσότε
ρους από 50 εργαζόμενους,
ανεξάρτητα από κλάδο οιονομινής δραστηριότητας ,
στουεία του 201 , πρότειται
για 4.001 επιχειρήσεις, χωρίς να
υποίογίζονται αυτές που δεν
έχουν υποχρέωση εγγραφής
στην Εργάνη.
όλες τις
19Οκτωβρίου
την 1η ως τις
Σχεδόν 1500 διακανονισμοί την
ημέρα για χρέη τος τη ΔΕΗ
Η έλλευψη της συγμευριμένης
ειδικότητας είχε διαπιστωθεί
από τη δεκαετία του 1980, όταν
Σχεδόν 1.500 διακανονισμοί την
ημέρα για χρέη προς τη
ΔΕΗΔΕΗ 0,00% γίνονται από
την 1η Οχτωβρίου, οπότε τέθηκε
σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα καταβολή 10% και 5 μηνιαίες
ρυθμίσεων, με περισσότερες
δόσεις , χαμηλότερη προκαταβολή και δυνατότητα υποβολής
των ατήσεων και τηλεφωνικά , καταβολή 10% και 8 μηνιαίες
μέσω του 11770.
ύψος της προκαταβολής και οι
δόσεις κλιμακνονται ανάλογα
με το ύψος της οφειλής , ως εξής:
Για χρέος έως 500 ευρ , προο νομοθέτης είχε αντίηφθεί το
κενό και είχε συμπερλάβει στο
νόμο μία σειρά από ειδικότητες
που μπορούν να είναι επιλέξ
μες στε να μπορούν να ασκήσουν και τα καθήμοντα του για τρού εργασίας
δόσεις.
Από 500 ως 1.000 ευρ , προΟλα αυτά μέχρι πριν από Aίγα
χρόνια, όταν η νομοθεσία κόντρα στη λογιή και στην πραγ
ματικότητα άλλαξε . Ο νομοθέτ
ης θέλοντας προφανς να
κπροστατεύσευ τις μερικές
δεκάδες των ιατρν , 157 για την
αnρίβεια, που διαθέτουν την
ειδικότητα απαγόρευ σε την
άσκηση
χωρίς την έγγραφη απόντη ση
του Ιατρικού Συλλόγου ότι
υπάρχει αδυναμία να εξυπηρετήσουν μία επιχείρη ση. Και
στην περίπτωση αυτή ωστόσο , η
επίλογή θα πρέπει να γίνει
μέσα από μία δεύτερη ειστή
λίστα επιπλέον 374 ιατρν
κειδικού παταλόγου>, οι οποίου
μάλιστα μπορούν να εξυπηρετή σουν μόνο την περιοχή του
Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο
ανήμουν.
Σχέδιο αύξησης των επουριν συντάξεων που μειθημαν το
καλοκαίρι του 2016 επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας , με τον
αρμόδιο υπουργό Γιάννη Βρούτση να ξεκαθαρξει ότι 465.112 δκαι
ούχοι θα δουν αυξήσεις μεσοσταθμινά , της τάξης των 52 ,5 ευρ τον
μήνα . Το κόστος της συμμόρφωσης στις ατοφάσεις της διειαιοσύνης
θα καλυφθεί σύμφωνα με πληροφορίες από την περιουσία του
EΤEAEΠ, που ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρ.
δόσεις.
. Από 1.000 ως 2.000 ευρ , προ
Σύμφωνα
στοιχεία της ΔΕΗ , από την 1η Ματαβολή 15% και 12 μηνιαίες
ως τις 19 Οκτωβρίου έγιναν δόσεις .
28.000 διοκανονισμοί, ε των
οποίων οι 8.600 τηλεφωνικά, και
Qυθμίστηκαν οφειλές συνολικού
ύψους 40 εκατ. ευρ . Είναι
ενδεικτικό ότι τον προηγούμενο
μήνα, γίνονταν μόλις 280 ατή
σεις για ρύθμιση ημερησίως προκαταβολή 20 % και.
ατά μέσο όρο.
σχετικά
- Από 2.000 ως 3.000 ευρ , προκαταβολή 20% και 18 μηνιαίες
δόσεις .
Από 3.000 ευρ και πάνω
υπάρχουν δύο εναλλακτικές:
επαγγέλματος
Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης τάξης του 30%. Ο νέος νόμος ,
Βρούτσης παρουσίασε χθες
επίσημα στοιχεία σύμφωνα με
που θα έρθει να θεραπεύσει τις
αντισυντοαγματικές διατάξεις ,
δεν αποκλείεται να κατατεθεί
τα οποία , μετά την απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας
στη Βουλή τον Ιανουάριο του
2020, όμως θα ισχύει αναδρομι
κά, από ις 4 Οκτωβρίου , όταν
και εκδόθηκαν οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις
μηνιαίες δόσεις, ή προαταβολή
30 % και 24 μηνιαίες δόσεις .
Η διαδικασία έγκρισης είναι
αυτοματοποιημένη και γίνεται.
άμεσα στα καταστήματα της
ΔΕΗΔΕΗ 0,00% με την υποβολή της αίτησης.
( ΣΤΕ) που <γρέμισεν το νόμο
Κατρούγκαλου, περίπου το 15
όσων λαμβάνουν επικουρικές
συντάξεις θα
Το νέο πρόγραμμα διακανονι
σμν προβλέπει χαμηλότερη
προκαταβολή και μέχρι 24
δόσεις για την εξόφρληση των
ληξιπρόθεσμων οφειλν . Το
αυξήσεις , της
Created by Universal Document Converter