Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
οσ0eΡ 1
HMEνOAAEΑΡΗ ΠΕΕΡΕΟ ΕΦΗΕΡ - Ετxum
Ο Χρήστος Αρχοντίδης
Που γνρισε η n
Τιάνας χθες ο Προμηθέος,
υπέταξε τη διάσημη Μπολόνα
En ne m p nupε
w n .m Mο DOw
Aνppuάιm
ηn στ Πupo p mp o Χρm
s. ap ούp κpν
Σχέδιοβόμβων
των ΗΠΑ στον Αραξο
ΑΠΟΚΑΕΙΣΤΙΚΟ)
ΘΛΙΒΕΡΗ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
οδpκό ό
νωμέrηpσmus
Μt ttopen w
ena oo doυ
οnμΑμpoκ
α ΗΠΑοδεον με.
ΕAΝ ΕΠΙΡΑΤNΕEΙ
Η ΑΛΟΨΗ Οτι
ο ΦΡΤΙΟ
1ENΡIΟ
ΜΕΤΑΟΟΡΑΙ
ΤΝ ΕΟΗΒΝ
ΤΟΥ ΙΚΤΕΙΡΜΙΚ
ΑΟΓΕ TKE ΕΝΤΑΜΕ
νot Au ooee
AΓEETAΙ,
o βoν o
oυ ω napλ, Aν
ον σe 00
e Ap npop
Lneφp "
ΖΗΤΕΤΑ
ΑΦΗΓΗΜΑ
ΠΑΤΗ ΧΩΡΑ
Η ΑΙΑΙΜ ΒΑΣΗ
Π ΠΕΕΗΝ
ΜΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΠΡΟΒΑΑΛΕΙ
Π ΑΥΣΗ
Να την πάρει mi0oε
το ποτάμι
τη ΔΕΥΑΠ ;
στην Πάτρ
ηκ Σμθ:
Φού οpκtωo
pv nν 5e
epoxαύτ Α
Δεν u pν p
φυ oκu
Νon t 5o0o
iσrδaκ μοppς
κα ακν
0 r δp Δ
ΒΡΕΘΗΚΕ
ΑΚΡΗ ΜΕΤΟΥΣ
ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ
Βρτu οη n
w p ν
ΓAΦΟΥΝ
Ans oν Πe
μβο Α
NTR A
nμβοn
EwE ΚΑΗ ΜΕΤno Ημ
20 μμAς φmν
οurν μ to
Atmpa: Nα
φυμεωαίoυμε
τον κορκίνο
o oγpα
ν Κον
wibs Πuλnόκ
ΝΤΕΖΕΝΕ
Eo D νκεu EoΡΕ
σn e αεωπμτι ωn
ΑΥΡΙΟ
Ολη η εnκαιφότητα
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
AυloMoto
Patras
ΠΕΜΠΤΗ
για τα νέαμοντίλα,
τους αγνες ,
αλλά και nς εξελίξεις
ΔΩΡΕΑΝ
ΜΑ ΝΕ Ν
toHMΑ
αυonoΝHIO
γυρω anότους 2 και & τpoχoύς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα