Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΑΡΡΟ
Apiθμ. φuλου 35.059- Τετάρτη 23 οκτωβρίο 2019 www, tharrosnews.gr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕ ΣΣΗ ΝΙΑΣ Τή 1 υρo
Έrος 1206
Στο Μαξϊμου τα μεγάλα έργα
Με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη
συναντάται σήμερα ο Π. Νίκας
σελ.5
ΜΑΡΑ0ΟΛΑΚΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΔΡΟΜΟΥΣ
Ένα λευκό την
κράτησε ανοχτή
στο Δ.Σ. Καλαμάτας
ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΠΟΥΡΓΟΥΝ ΕΚΡΗΚΤΠΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ
αΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗ
ΜΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΚΡΟΤΙΔΕΣ
σελ 4
ΚΝΚΚ A
<αμόγο
ΝΕΟΝΑ
"ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"
Φτάνει μόνιμα και στην
Καλαμάτα μια νέα δομή
πρωτοποριακή
σελ 8-9
Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Συζήτηση και λήψη
απόφασης για ο
Μεταναστευτικό απόψε
σελ 6
ΔΑΡΑΤΙΦΥΛΙΑΣ
Η κτηνοτροφική μονάδα
Γ. Φωτεινόπουλου υτο
Life Forage4Climate
Το πρόβλημα δέν εναι σημερνό, ούτε κανχθeσινά . Ενoι των τελουταίων ετν Πap ' άλα αυτό, η Αστυναμία έχeι
"σηκσο θα λόγα με τα "χέρια ψηλά" . Ο λάγας για τα όσα συμβαίνουν στην πλατοία της Υποπαντής και τους
γύρω δρόμους, με διφορους νόους και νέος που θέλουν να "Εοδέψουν' η νυχτα ους με τα δικό τους Τρόπο,
συνήθως θαρυβντας υπέρμετρα , αναγκάζοντας τους περίαικαυς sne να κeι δαμπαρνο υν πόρτος και παp .
θυpa che να καταφeύγουν στα . zenax γa να ηρεμήσου.
rατα φανόμονα είναι όνημορωμένοι άπαντος . Ατυνομία, Εσαγγελία , Δήμος και άπαιος όλλος υποίθυνος,
ωστάσα ηαντιμετπιση του Βέματος εναι πepιστασκική
συλ . 10
ΣΕΑΤΔΑ 13
ΜΠΑΤΑΓΙΑΣ
ΓΓΟLΑΕ
SNACE CAFE
ΚΡΕΟΠΟΟΛΕΙΟ
ΚGkkous
-Μοσαρίσος ομάς ΕΗ HΙΚΟΣ 5,80 ειρά / κπό
Χοντρό Mάνης 2, 30 ευpα/ ana
Η πpooφoό ι0xteι onό οήμερα Τέτορτη 23/10 έως
και Σάμματο 26/10 μέχpι εξαντλήoeως των nροδντων
Ιeνrpiκή Αγορά Nαiaμάα th 2721086683
DELVERY 27220.22522 ΜΕΣΣΗΝΗ
Παύλου Πτωχού ίέναντι Δημαρχείου
ΜΠΑΝΙ0-ΠΛΑΚΑΚΙ - ΖΑΚΙ
wwp3t3eακοι
ου πo