Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olympiobima.gr
Εoσο φoυρ οo
0o w ωp
ΤETΑΤΗ 23 oτOOY 20
ΕΠYΡΕΣ
Έρχονται αυξήσεις
για πάνω από 450.000
συνταξούχους
Επίσκεψη του
Μητροπολίτη Γεωργίου
στον δήμαρχο Δίου
Ολύμπου Β . Γερολόλιο
ΑATAMΑΓΗΑΙΟVEO
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πάνω από ένα
εκατομμύριο οι
εκκρεμείς συντάξεις
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕο ΕΤΟΣ
Αeς oς upoτό 65apό o
μησμοσοκή ό pone o
οu odotoς Η2ου
μτ όης 5δ υ 01
δυρeς Ερoς oν Dρos, -p
acteoεm Δnpα στοpίa oμa μ ο
στla pu ο 19οw λαβάνων upς οuτφκ &ιαeς nK κ οu
ΚΑΙ ΣEΤΑΙΑ
erΡAΓΚΗ ΚΙ ΑΝΕΥ ΠΟΗΓΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ovος άμς τυ θ μθ θpa ς
o α ς δ , bνκά α
ΠΡΟΣΕΡΝ
ηΒοήmw νpο ου 500,
4o mαι ονοοματό nς +
μο, όον ονα σς δ iς
αpάnς
u o Aoου ήρο dp
o μαό oν πτίοηα μό noo vn
upν oο ETμμό v
ΣΥΝΤΑΕΙ
59μηmή η πομ Η
μη Δnp oo ς
Μppe nς Μpoς Καυrς n
n τς .. Γppoς σν νληγνα
tήμepo υoυ Βoy η nμλύδs,
πpaμυ να ον ουορί mp ή a
anyoνάrμη rdwω μόντ.
Κaάη δp m όντμr, η a
δήpnμcn ονάας
ΕΠΟMA ΠΑΙΔΟΥ
Πότε θα καταβληθεί .
ποιοι είναι
οι δικαιούχοι
ς αpομα ρηi o n.
ατόμn ουμpς mp 6εβ mw
εuo a Ματη+ n η
apo ν u άη δάρκ θpoς
uo eto pς ovην
"pd κγ ορή υτpηοία σο
3 Μ miu Coπλη oo
μ o w o, μμος δ
οpuς α uw ypήα oς λορ
μούς οις n μο
Πold ο δoρ κυπooμς no
δο, oέ o rpμο Η π
γοη oη
ΝΤΟΧΟΡΟ ΣΤΑ 17 Πο MOΡΦΑ
χomAΤ ΜΑΔ
Ρεκόρ
επισκεψιμότητας
άρθρου του
δημοσιογράφου
του CNΝ Travel
ΣΟΗ ΓΟΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Μείωση της ανεργίας
κατά 5%
αmAΚΕ ΠΛΗπουΤΑ
ΠΕΡΣΟτΡο.
Με αγιασμό και ομιλητή τον Μητροπολίτη
Δημητριάδος και Αλμυρού η πρτη εκδήλωση
.Η ΠΟMAΝΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ο aβμ Μ δ ς αAμpο
κκlpς οή τμς u E ίνω
ήο n ή μ4m u Aoν mu
Χρeeγη m
Μhοηδ κας κοις ας δρολής
Το i κu πι80oda WP
Vμννpν ο μn
5ρo% oύμp oOppο oό .
ησς Eργoικό Δνμκόo nenu
ό ς μκές opς όuηνμα
aομημouOAE oημα loo ήπροcnpo omό 1 μνς
ΕΣΤΟΛΗ ΤΗΣ
ΑΤEOEΒAΡΧΗ
Γor-τό nvuημαίmpς
apομ ηε ν Δnα o υ oτο
συp npα Π αηρίς ήναν
Τς εupς
ο δμ pάo
κuCMNT,
Jchn Muλuέrrma
οής as η
Ατp ήναs
Πpa, da
M η σς νoύνς εργαία
Ep, κύςpaa, e
Τμοάνpo poσονONEΔμ Ρ
ήpoηνοτζήτρη φαος μοovow
Lτpο οu 0IΒu 414 άα
0 0 (6ρο) u Apiomu ou 5Ο1D
bi5730 μα ou I piu
ppouto φ
yμόηας
oο ONTra με
οορόο
Anoupo0 κο
Tοpαχυά
ru 201Α
Σύμα μ n άστομία γναμν
ης opts ουΟppού γα w ppo
ou 3019 τόa 441Ε nμ, 0
(oόΕ4Τ45) υ ΥΗΑ 0
μηoου ONEΔα οό μalooή
npoόpo 13μηνν ΤΑ
(oo 5) uι γηρομμέα σο
μμηdoυ ON Δηα rοκό μαμκρό
ponw 1 μηu
ΕYDOR
ΣΤΟΝ KΟΡΝΟ
ΤΕΡΠΟΣ
ολοκληρνονται τις επόμενες
μέρες οι εργασίες ανέγερσης
του νέου κτιρίου
ΠΟΥΘA ΚωΨΕΣ ΤΣ ΑΝΑΓΕ
ΚΕΛΕ 15TΛΤΕ
Καrnpat3τatή ΚΕ3 4α
φίλτρο βρύσns
Νονα 55
Το φθp ύσ ΕDO oνόέετο
auεuεi ων βρoon a κουνa .
Εe συμβαό με nepoeεpρο
Βρόσεs m συρέα
Πωλουνται αυτόναμα διαμερισματα !
στην δεπγοκαρυύ Περιας απο 5Στμ |
τuς 50rμ κοντά σιην θάθασσα .
ΤΟΥ ΔΗΜοΤΟY ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Τpφήμοyu
η μρκή
κάpαmu
Κατύ η
οpoon u
tpτumd γαn
δδα ου
Eημό κb
Επαγγελματικά σκίνητα και
eάnaλα εντaε nχεhiου και ,474ς
στην Λιπιοκαρυα και πλάκα
Δταyωpnυ.
Τιμή ΣΟΚ
12,90
Τηλ. 23510 91197
www.e-ydor.gr
521530-11Τ0, 00 75 101550
wwwserpρ.gr indo:gτεεpoL.gr
Οργάνωση Επικοινωνία Κοινωνικότητα Συνεργασία
Μόνο μερικά από τα οφέη που απολαμβάνουν όσοι εμπιστεύονται σε εμάς την
ξενόγλωση εκταίδευση των παιδιν τους,
Μαζί μαθαίνουμε καλύτερα
Κέντρα Ξένων Γλωσσν PALSO
PALSO
chool owner
3o ΣΤΟα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα