Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0 Γιργος
Αμβροσίου
σγολιάζει
η Αλήθεια
"Θέλουμε λίγα
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
Σελ. 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 4508- ΕΤΟΣ 16ο
ΤΕΤΑΡΤΗ 23ΟKΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ 0,50
ΤHA: 24410 80888
ΕΥΡΙΖΑ
Joker NΔ.ΥΡΙΖΑ
Σε προϊόν πολιτικής αντιπαράθεσης μετατράπηκε
η ιστορία με την επέμβαση
της ΕΛ.ΑΣ. σε αίθουσες
όπου Προβαλλότανη ταινία
Joker, κατόπιν υποδείξεως
υπαλλήλων του υπουργείου
Πολιτισμού
Σελ. 5
Περιφέρεια
Πολτική,
νοικυ
Στην αντικατάσταση σωλήνων άρδευσης στην
Προχωρούν
τα έργα στις υποδομές έγγειων βελ- Π.Ε. Καρδίτσας Προχωρά
τισεων του TOEB
η Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Σελλάνων
Σελ. 9
Σελ. 7
Συνελήψθησαν δύο άτομα
Κάλεσμα στην Νιάλα
Βυλαυ
. Στην ευρύ
. Για τnν
τερη περιοχή
της Λάρισας,
κατηγορούπροστασία 1
του φυσ κού Περ1 βάλλοντος
μενα για πα ράβαση του
Τελωνειακού
Κδικα
Σελ 6
Σελ. 8
ΑΛΗΘΕΑ: Ζητούνται υπάλληλοι
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει τους παρακάτω υπαλλήλους:
Δημοσιογράφο με γνση στα social media..
Υπεύθυνο marketing με ή χωρίς εμπειρία...
Πληροφορίες: 2441080888-6977200595-Στείλτε βιογραφικό στο [email protected]
κακικη κ
ΚαρόίΤσ!
Θ ΕΛΤΑ,