Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΣΤΟΧΟΣ H ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για τη συμμαχία στη μάχη κατά
της ρύπανσης με στόχο την
απόσυρση των πλαστικν μιας
χρήσης, εστίασε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωστής Χατζηδάκης,
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ
ΥΓΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η κυβέρνησή μας στηρίζει την
υγιή επιχειρηματικότητα μέσα
από ένα σημαντικό πλέγμα
παρεμβάσεων, δήλωσε ο
πρωθυπουργός Κυριακος
Μητσοτάκης.
ΜΕΛΗΜΑ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού, αλλά και την
ασφάλεια των εργαζομένων ,
μίλησε υπουργός Υποδομν
και Μεταφορν Κστας
Καραμανλής.
ΣΕΛΙΔΑν
ΣΕΛΙΔΑ ε
ΣΕΛΙΔΑν
ΑΡΙΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 961 | 0,50 ε
ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2019
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Η ΕΜΦΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΛΛΑΖΕΙ
ΤΗΝ ΧΩΡΑ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Για την ανάγκη εμπλουτισμού
του προσφερόμενου τουριστι
κού χαρτοφυλακίου της χρας
με νέα προϊόντα που θα προσελκύσουν νέους επισκέπτες, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης
Ρέτσος, υποστηρίζοντας πως ο
τουριστικός κλάδος οφείλει να
πάρει ρίσκα .
ΣΕΛΑΑ
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΣΔΙΤ
ΣΕΛΙΔ 3
ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΒΡΙΟΥ 2019 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 961
ΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
<Χρειάζεται όλοι σήμερα να αναλάβουμε δράση για να χτίσουμε
ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας), ανέφερε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της AΒ Βασιλόπουλος Βασίλης Σταύρου,
σημεινοντας τη δέσμευση να μεισει το πλαστικό κατά 50%.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ! AΓΟΡΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
Ανέκαμψε στις 867 μονάδες,
επιτυγχάνοντας άνοδο ο,53%
ΧΙΗΜΑΓΙΣ ΠΗΡΙΟ
αΕίμαστε απολύτως
ικανοποιημένοι που
φέτος είμαστε σε θέση να
υλοποιήσουμε το στρατηγικό
μας στόχοπροσφέροντας
κρουαζιέρες για όλο το
χρόνον, δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος της Celestyal
Cruises Κρις Θεοφιλίδης,
επιβεβαινοντας τη δέσμευσή
για ανάπτυξη της κρου αζιέρας.
Εχοντος διασάoει την
ανύστηοη των 864
μονόδων , το Χρηματιστήριο
Αθηνων, έκανε εχθές tνo
ακόμη βήμαυψηλότερα
ανακήμτοντος από τις 818
μονάδες στς 867 μονόδες ,
ΣΕΛΙΑΑοι
αντιμετωπίζοντος
μόνοπέντε πτωτικές
ουνεδριάοος
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗN GAMING ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Το 1ο του gaming event, ένα Secret Battle σε συνεργασία με την.
ΟΜΕN, διοργάνωσε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χρο στην
καρδιά της Αθήνας το Πλαίσιο με τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο Κωνσταντίνο Γεράρδο.
Ιυγκεκριμένο, ο rεvικός
δείκτηςέκλoε με άνοδο
0.53% σικ 867 μονάδε .
στις 867 ,16 pονάδε,
έrovτας ανηθεί μετηξυ
86.48 μονοδων όταν nopouoo
οpaκή ηron 0 06w a 86745
νονάδες ότον τpεχ με άνοδο
a5eοιpe &
στ 50εa εuo ούνιος στη 27
Κδιαμορφοθηκε
ΛΗΝΙΚ.
υαt. τεμoα , tovoς δακνήoε
μοunpoυμφωντμένωνηpoξεων
30α. εμάχα .
Κάλυφε τοχημένο έδοφφος
των mρτων συνιδριάσεων
no ενολυτικ , με κtpδη 0.47%
ολοκλήρωοε ο δείκτης υψηλης
tφαλonoίnoη στικ 2.156,54 μο
κες με ανοδο 1,77 έκλεo τK
συνολλαγς ο Μιa tap σικ 1227,96
οvάδε, εοτponto δκτης
uo μ άνοδο 1.53 στ 63694
μονάδες , Μαστα , οθρυβο ολλο
σταθερ τοΧA φέρει o λύψυ το Pένοtδοφς
pστ στο pouοmnbο τη στή
pδκ των as0 μooδω
θεuκτο κpoτεpounoδογn m .
κάτιηepά την οοδκή διοφυγή
nou rpoετ, uστtm μείνυ στο
λ tnοφήε K00 poνoδε.
ομενων να δοουν θηση στην
ενάnτun έου μεorκτρκν
9ορολογιcν ουντελεστων εαι
Φοpολογο μεροματων Ano την
ηλεupή rou ooo ou Ελληνο,
treeaiοε μεονκnτλύτηrou
Gatrηνοoτaτηςολλαγηκ
nokrit στην Ελλάδ.
βαθμδες γie a γίνεη οικονομi .
Εunpoτ επενooη ασχέτως
σνήδη το οτi opoλογο βpioε .
τοι στο 1.3%, εν άeε aλληγή.
στηβοολoηση mopo ετmo και
στο τpnpaιστήpo o εδκn στον
τponξoκλοοnoνενγνως n
ρμέν oτην λση τοuσo n
ενν 1οενο
t λες
tiστο0Ena σν ταηλά , κtρo
2.0r% onμείωoι η npooς με tκ
ΓuhkΤΑΔ pe Bank, Molο
01 Aeean ΟAn aακολο οiy
Μ νοο mo Eεntpoο o . ν
ήno αvοδκά έκλεοαν ο eyκή ,
οπ. AEH onAn, Muτ λενοίο , Iο
τκ ελλην nκτpέλoe.
Η αγοράχpεάζετα ένα
λιγότεpο βέβαο δ0νές
mεpφάλλον
Μομοθετήματα που θο
anοτελήοουν το έναυομα
νέακεφάλοια
λστε ηκέpηonδίνε n
tre βρei κάοopepό ι εEεp
ata voοδετήματα nou μnopt
onooουν τοtvouοpαγια εo
ponvtων poov στηνσγορά .
Τουτοχρόνος ενδεικτικό αυτo
εira to γεονά oτι to npooxtδιο
Του noutoυ npoumooγιομού της
κυθέρηonς neptEι οεά φιλο
επιgεpηματικν μετρυν οχεδια pβan, σύμφωνη με ουx εγχ
po, oναλυτές η oγορό χρoζετo
ένoλoτεpoαββαιο δθνς np βάλονγοw κτοpooονενο
ματοει τκ θετές εξελίEες nου
npoγμεtonouντα τον τελευτοίο
μo κ μέrp pa tpυν Aεmoup
ynoe μόνουτοστηpτιά στε νο
μην ανερεθείn avoκaυψη onό τα
μκρό κύμετ ίoou nou δέττa
ονάδστήματα
nepnaτο δrek tyσο npu
του Οκuθρίο .
0. ήηακομψη αό tκ 515
Απέχουμε 4 βαθμίδες για
ναγίνει ηοκονομία και
mpακτικά επνδύομη
Εξάλλου aυτήν την εβδομάδο το
ΧΑουoοστκo nεpμενετηνοξοο ,
γmonτης sPmστηoυνέμ μετά
nuκη Ελλοδα
ΣΕΛΙΔΑΟ
μοναε tην napootυή 40me
Βρου στικ 867 poνoδε εκθές δεν
oνοδτηε με οσn 1ου ζpου
npoλuντας εpuτημοηκή γa τa
εptiopatmouέiouvnετυμ οao
ΣΕΛΙΑΑν
no δύοβδομδες , το ην teoη
τηKoenS
Nο σήμεωθεί nως οnt yoυμε 4
Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο www.Vradini.gr