Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κυνήγι φορο-οφειλετών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108 592124
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΜΑΤΙΚΗ ΕΦ
ΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 / τιμή: 1,30 E
Έτος: 95ο * Αριθμός φύλλου: 27.061
Κυνήγιφορο-οφειλετν
δεν ρύθμισαν τα χρέη τους Προς την εφορία κινδυνεύουν με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
564.034 Που
εν λόγω φορολογούμενοι θα βρεθούν στο στόότι ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες χαστρο της ΑΑΔΕ και αντιμετωπίζουν άμεσα τον
της Ανεξάρττης Αρχής Δημοσίων κίνδυνο των μέτρων Που Προβλέπονται στο άρθρο
9 του ΚΕΔΕ και είναι : α ) κατάσχεση κινητν , είτε
στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητν και απαιτήσεων γενικς του οφειλέτη Που βρίσκονται στα
χέρια τρίτου, β ) κατάσχεση ακινήτων. Εκτός των
1.222.485 υπόχρεους στους οποί ανωτέρω είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα
ους έχουν ήδη επιβληθεί τα αναγκαστικά μέτρα , νομοθεσία, η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του
στον (Προθάλαθον αυτν βρίσκονται συνολικά Δημοσίου διοικητικν, ασφαλιστικν και δικαΝαυτιλία
Υπό τη δαμόκλειο σπάθη) των
αναγκαστικν μέτρων είσπραξης
θα βρεθούν το αμέσως προσεχές
διάστημα 564.034 φορολογούμε
νοιοι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές Προς την εφορία . Πρόκει
ται ουσιαστικά για τους οφειλέτες
οι οποίοιδεν έχουν φροντίσει να
εντάξουν τα χρέη τους σε κάποια από τις ισχύουσες
ρυθμίσεις , αλλά ούτε έκαναν χρήση των ευνοϊκν
διατάξεων της Πρόσφατης ρύθμισης των 120 δό
σεων. Θα πρέπει δε να αναφερθεί
Σε 1.222.485
Γιατί μπορεί να αυξηθεί
κατά 50%η αξία των VLCC
υπόχρεους
έχουν ήδn επιβληθεί
τα αναγκαστικά
μέτρα
Εσόδων έχουν στοχοποιήσει
Η αξία των δεξαμενόπλοιων Very Large Crude
Carriers (VLCC) θα μπορούσε να αυξηθεί έως και
κατά 50% τα επόμενα δύο χρόνια, λόγω της
συνεχούς ανόδου των ναύλων όχι μόνο στη
spot αγορά, αλλά και στις συμφωνίες χρονοναύλωσης, εκτιμούν αναλυτές Που Παρακολουθούν
στενά την Πορεία του κλάδου . σελ. 10
τους εν λόγω φορολογούμενους
αφού-με βάση τα τελευταία στο
χεία του Αυγούστου- εκτός από
1.786.519 οφειλέτες . Είναι λοιπόν φανερό ότι οι
στικν μέτρων. σελ . 5
Μειωμένος ο αριθμός
των ανέργων τον Σεπτέμβριο
ΟΧ στηnν Περαίωση,
ναν σε μεισεις φόρων
Μείωση του αριθμού των ανέργων κατά
25.903 άτομα τον Σεπτέμβριο του 2019 , σε
σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018, καταγράφειο OΑΕΔ , με αποτέλεσμα ο συνολικός
αριθμός των εγγεγραμμένων στα μητρα του
να ανέρχεται σε 913.282 ανέργους , από
939.185 Που ήταν τον αντίστοχο μήνα της
Περσινής χρονιάς. σελ. 6
Οι αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικν
Παράθυρο για νέα διαδικασία
αυτόματης περαίωσης εκκρε
μν φορολογικν υποθέσεων ,
Προφανς λόγω των αντιρρή
σεων Που εκφράζουν οι θεσμοί
γενικότερα για οΠοιαδήποτε
ρύθμιση φορολογικού χαρα κτήρα . Ο ίδιος αξιωματούχος
ανέφερε ότι υποβλήθηκε στην
Κομισιόν και έγινε αποδεκτό
σχέδιο για τη δραστική μείωση
των ληξιπρόθεσμων οφειλν
του Δημοσίου Προς τους ιδιτες, το ύψος των οΠοίων ανέρχεται σήμερα σε 2,3 δισ. ευρ ,
η εξόφληση των οΠοίων θα γίνει
σταδιακά με νέο χρονοδιάγραμ
μα, το οΠοίο θα καταρτίσει σύν
τομα η κυβέρνηση. σελ.3
Την Πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μείωση
των συντελεστν και στη φορολογία ακινήτων από το 2020
επιβεβαίωσε χθες αξιωματού χος του υπου ργείου Οικονομι κν, συνδέοντας η μείωση αυτή με τις επιπτσεις που θα
έχουν στο ύψος των φορολογητέων αξιν των ακινήτων η
επικείμενη αναπροσαρμογή
των αντικειμενικν τιμν και
η ταυτόχρονη επέκτασή τους
σε περιοχές που σήμερα εξαι
ρούνται. Στόχος είναι να εξομαλυνθούν οι επιπτσεις στη
φορολογία των ακινήτων από
την αύξηση των αντικειμενικν
αξιν . Παράλληλα, έκλεισε το
Παράταση υλοποίησης
7.000 επενδυτικν σχεδίων
Επιπλέον χρόνος, για την υλοποίηση Περίπου
7.000 επενδυτικν σχεδίων Πολύ μικρν και
μικρν επιχειρήσεων, παρέχεται με δύο αnoφάσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη. Συγκεκριμένα ,
με τις αποφάσεις αυτές, Παρατείνεται κατά ένα
έτος η Προθεσμία υλοποiησης των επενδυτκν σχεδίων και κατά έξι μήνες n υποβολή
αιτήματος πληρωμής σε δύο δράσεις του
ΕΠΑVΕΚ. σελ. 9
Νέα<βολήν κατά του Μπόρις Τζόνσον
Νέο Πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον χθες, μετά την άρνηση του εκπροσπου της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου να θέσει Προς ψηφοφορία τη συμφωνία
για το Brexit επειδή ο κανονισμός δεν επιτρέπει να έρθει Προς ψήφιση για δεύτερη φορά ψήφσμα με το διο ερτημα. Ο Μπέρκοου είπε ότι η Πρόταση ψηφίσματος τέθηκε ήδη ενπιον των
βουλευτν το Σάββατο και θα ήταν επανάληψη και μη σύννομον να συζτηθεί ξανά. σελ 14
ΣΤΟ 4,3% ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΥ 2018
Πράσινου TΚΣ Πλεονασματικό
ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ Γ. ΚΑΒΒΑΘΑ
ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕ
Πός εικειρεί
στη συμφωνία
ισοζύγιο
στον τουρισμό
Τρ. ΠειραιςIntrum
στην αγορά
φυσικού αερίου
ΣΕ ΒΒΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
HSCOPERATINGS
Μείωση ελλείμματος τον Αύγουστο
Ανάπτυξη.
Κόκκινα δάνεια
σελ.4
Ένας εξαιρετικά θετικός Αύγουστος όσον αφορα Γιάννης Βρούτσης
τα έσοδα από τον τουρισμό βελτινει αισθητά την
εικόνα του ισοζυγίου αγαθν και υπηρεσιν στο
8μηνο και Πολλαπλασιάζει τις ελπίδες για ισχυρό οιες
ρυθμό ανάπτυξης κατά η διάρκεια του β' εξαμήνου
του 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας εικουρικες
της Ελλάδος, το ισοζύγιο αγαθν και υπηρεσιν
έκλεισε στο 8μηνο με οριακό έλλειμμα 238 εκατ.
ευρ, έναντι 918,5 εκατ. ευρ κατά τη διάρκεια του
οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018. σελ4
Το φυσικό αέριο έχει γίνει εδ
καιλίγες ημέρες το δεύτερο ενερ
γειακό προίόν Που προσφέρει η
ΔΕΗ, μετά το ρεύμα , μετην έναρ
ξη δραστηριοποίησης της επ χείρησης στην Προμήθεια του
συγκεκριμένου καυσίμου. Με
την κίνηση αυτή η ΕΗ υιοθετεί
η σύγχρονητάση Πλησης προ
Τόντων σε πακέτο, σελ . 7
Εγκρίθηκε από το ΙΧΣ η συμ
φωνία τηςΤρ. Πειραιός με τιν In
trum, οπότε ανοίγει και οδρόμος
για την ολοκλήρωση της συναλ
λαγής Που , μεταξύ άλλων , Προ βλέπει την καταβολή του τιμήμα
τος των 338 εκατ σττην lΠειραις,
με τmvIntrum να αΠοκτά το 80%
της εταιρείας διακείρισης κόκκινων
δανείων της τράπεζας . σελ 11
υπουργός Εργασίας
συντάξεις
θα αυξηθούν
ΖΟΚΕΡ 0. ΚΑΤΑΓΓΕΛΤΙΚΟΣ >30

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Κ. Μητσοτάκης: Στόχος μας με τον πρωθυπουργό Μόντι να διπλασιάσουμε το εμπόριο μας μέχρι το 2030»
  Για «θεμελιώδη δυναμική δύο χωρών και δύο οικονομιών που αναπτύσσονται και τώρα ανακαλύπτουν εκ νέου τη συμπληρωματικότητα μεταξύ τους» έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που έδωσε στον τηλεοπτικό…Κ. Μητσοτάκης: Στόχος μας με τον πρωθυπουργό Μόντι να διπλασιάσουμε το εμπόριο μας μέχρι το 2030» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Oι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στους «16» του Conference League
  Ο ΠΑΟΚ, ως πρώτος από τον όμιλό του, είχε προκριθεί απευθείας στους «16» του Conference League και το μεσημέρι της Παρασκευής(14:00) θα μάθει τον αντίπαλό του. Από τις επτά υποψήφιες…Oι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στους «16» του Conference League - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Παρέλαση στη Βουδαπέστη ο Ολυμπιακός και πρόκριση στους 16 του Conference League
  Παρουσιάζοντας εξαιρετικό πρόσωπο και κυριαρχώντας στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 την Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη και με δύο νίκες πήρε την πρόκριση για τους ”16” του Conference…Παρέλαση στη Βουδαπέστη ο Ολυμπιακός και πρόκριση στους 16 του Conference League - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Wall: Σε νέα ύψη με ώθηση από τη Nvidia
  Σε νέα ύψη εκτοξεύθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση οι μετοχές στη Wall Street από τη στιγμή που ο γίγαντας επεξεργαστών Nvidia ανακοίνωσε πολύ καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα στο τέταρτο τρίμηνο του…Wall: Σε νέα ύψη με ώθηση από τη Nvidia - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ο Μπάιντεν συνάντησε τη χήρα και την κόρη του Ναβάλνι
  Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνάντησε σήμερα στο Σαν Φρανσίσκο τη Γιούλια και την Ντάσα Ναβάλναγια, τη χήρα και την κόρη του Αλεξέι Ναβάλνι που πέθανε στη φυλακή στις…Ο Μπάιντεν συνάντησε τη χήρα και την κόρη του Ναβάλνι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ