Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ξaoφωνμου ο0
ΕΟαγυνοστ όμως
μέχρι θονότου Y
να εκφρόζεy
tλεύθερο/
την όποφx
| 0ου" /
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Οχτωβρίου
Αριθ φύλλου 5874
Τιμή φύλ : 0,50 ο
Καθημερινή εψημερίδα Κοζάvης
ρon p
Εορτάστηκε με λαμπρότητα
η Ημέρα της Αστυνομίας)
και του Προστάτη του Σματος,
Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου
REDGOLD
ο η mή
honld
Σελίδα 9
Βρούτσης:
Εκδήλωση γαστρονομικού και
ενημερωτικού χαρακτήρα για
την προθηση του ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΟΠ προγματοποιήθηκε στην Αθήνα
Αυξήσεις
Σελίδα 15
για 260.000 επΙκουρικές συντίξεις
Οι αυξήσειs θα δοθούν μειά την ψήφon
του νέου ασφαλισικού anό us apxέs
του 2020, αλλά θα έχουν και αναδρομική
ισχύ από 4/10/2019 , ημέρα έκδοσns
τns δικαστικήs anopaons
Ισοκατανομή Προσφύγων
σε όλη την ηπειρωτική χρα
V Μέχρι τέλη Νοεμβρίου θα μεταφερθούν 20.000 πρό σφυγες από τα νησιά στην ενδοχρα
Vas θα χρησμοποιηθούν στρατόπεδα ντα δεδομένα
για τη περιοχή μας
Σελδa 12
ΕΠΣ Κοζάνης:
Τα αποτελέσματα
του Σαββατοκύριακου
19-20/10/2019
ΔΕΗ: Ερχεται
φθηνότερο
ρευμα, ποιοι θα
πληρσουν
λιγότερο
Σελίδα 1,
τρ ΟΚΙ
Τραβήξτε τα δάχτυλα
από το μέλι. .
Νέο μοντέλο εκπτ σεων ετοιμάζει από το
2020 η επιχείρηση
Σελίδα 24
Επιθετική εμπορική nολι.
τική με νέο μοντέλο εκπτσεων στο ρεύμα
ετοιμάζει από το 2020
ΔΕΗ Στόχος είναι οι μει
ωμένες τιμές να απευθύ .
νονται στους καταναλωτές
nou θα υπογράψουν ετήσια
ή διετή σύμβαση , η οnoίa
θα τους δεσμεύει για την
Παραμονή τους στην εm
χείρηση.
Ο Μανκιούρ Όλσον στο βιβλίο "Η άνοδος και η π ρακμή των Εθνν" αναφέρει το nαράδειγμα μιας συμμο Ιρίας ληστν που φάνει σε ένα χωριό και αντί να !
αρπάξει διαμιάς ό,τι μπορεί εγκαθίσταται εκεί και αναγκάζει με τη βία των όπλων τους κατοίκους να καταβάλουν ένα μέρος των ειοοδημάτων τους.
Αν άρηαζε διαμιάς το βιός των κατοίκων αυτοί θα λιμο |κτονούσαν και την επόμενη χρονιά δεν θα υπήρχαν και
| rολλά πράγματα προκειμένου να αρηάξουν οι ληστές .
Με τον τρόπο αυτό επέτρεπαν στους εργατικούς να
| βιοποριστούν και να εξασφαλίσουν και τις σοδειές των
επόμενων χρόνων .
ΣΑΙ Ο
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 5
καωκΟ Θun