Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τρίτη
Οκτωβρίου
4ΡΩΙΝΗ
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7369
Τιμή Φύλλου 0.50Ε
ΚΩΔΚΟΣ
Συνεδρίαση | Κτηματολόγιο
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Γρεβενν
Τέλος
Συνέχεια στην 8
στις παριατάσεις
4MAPKEID
ν" Καμπανάκι"
από την ΑΔΕ
και σε ιδιοκτήτες
του Νομού Γρεβενν
Koινωνικό
μέρισμα
από 250 ές | Αντίστροφη μέτρηση για
Συνέχεια στην 10
1.000 ευρ
νέο ασφαλιστικό
Πς θα δοθεί τον Δεκέμβριο
Συνέχεια στην 13
Συνέχεια στην 11
δυΜB9
ΚΤΕΟ ΕE
Eniσημos Συνεργάτηs MEEΑ ΜΑΡΚΕΤ
Σύντομα κοντά σαs!
ΓΡΕΒΕΝΑ
43nς Οκτωβρίου 151
5οχλμ. Γρεβενν-Μυρσίνας
Τηλ.:2462029200
Email: [email protected]