Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρρΕAEP
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12373
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Έρχονται ελαφρύνσεις 1,2 δισ. ευρ
Νέο τοπίο στη φορολογία από το 2020
Αυξήσεις για 460.000
επικουρικές συντάξεις
Politico:
Το ςμισό θαύμαν
Με δήλωση ου ο υπουργός Εργασίας μτά την απόφαση
Του ΣτΕ που έκρνε αντισυνταγματικό τον νόμο Κατρούγκαλου
αποκάλυψε ότι έρχονται αυξήσις για 465,112 επικουρικίς συ
ντόξεις
Οι συξήσεις θα οφορούν συντάξες που tχαν περικοπί
πάνω από το 50% με τον νόμο Κατρούγκαλο, η επιστροφή th
ναι έως 50 ευρ τον μήνα κατά μέσο όρο, εν η πληρωμή θα
γίνει από τους πρτους μήνες του 2020 και αναδρομικά από
4/10/2019.
της Ελλάδας
Γά από μια δεκαετία
| κατάθλιψης και τρία
- προγράμματα διάσωσης με σκληρή λιτότητα , η πα.
τρογονική εστία της ευρωπαϊκής
δημοκρατίας κατάφερε να επιβ
σει με άθιχτους τους δημοχρα τικούς θεσμούς , με αξιοσημείω
το επίπεδο διατήρησης της κουνωνικής συνοχής , με πλεονα Το κόστος για την υλοποίηση της παραπάνω ενέργειας &.
περνά τα 250 εκατομμύρια ευρ , ωστόσο υπάρχι πρόβλεψη
στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας oτ σ iτa .
κτες περιπτσεις ο προϋπολογισμός μπορί να ενσχύα τον
1έο τοπίο δημιουργείται από το 2020 στη φορολογία με ελα φρύνσεις για μισθωτούς , συνταξιούχους , οικογένειες με
παιδιά, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρήσεις.
Στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, ενσωματνονται
σματικό προύπολογισμό και με
τους εξτρεμιστές της άκρας Δε
Εξωδικαστικός μηχανισμός
με αυτόματο ακούρεμαν
ελαφρύνσεις ύψους 1,2 δισ. ευρ.
διάς και της άκρας Αρυστεράς σε
Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, τοοποίο βρίσκεται στην τελική
βάση της επεξεργασίας , μεταξύ άλλων , θα προβλέπει:
Νέα φορολογική κλίμακαγια τα φυσικά πρόσωπα από 1.1.2020.
υποχύρηση , σημεινει ο ιστό τοπος Politico , σε άρθρο του με
τίτλο Το μισό θαύμα της Ελλά
uςs. Η κεντροδεξιά κυβέpνηση
Ενα αυτοματοποιημένο σύστημα εξωδικαστικού μηχαν
σμού σχιδιάζα Το υπουργο Ανάπτυψης και Επινδύστων ,
uπεο Αδωνς rεωpγιάδη .
Είμαστε στ συνεργασία με τα υπουργία Οικονομικν και
Εργασίας , τους θεσμούς και την ΕEΤ για να παρουσιόσουμε
ένα συτοματοποιημένο σύστημα εξωδικαστικού μηχανισμού .
θα γίνεται χωρίς κανένα χαρr και θα σφορά εκτός σπό τα φu.
σκά και τα νομικά πρόσωπα. Δεν θα άναι το κούρεμα δυνη Τικό, ούτε θα εξαρτάται από καμιά έκθεση κανενός ορκωτού .
Ενας υπολογιστής θα βγάζαι τα στοχεία για ην περιουσία, τα
χρήματα, τα χρiη , το κούρεμα που χριάζεται και Τς δόσιςο
άπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσων σε συνέντυή
ου στον ΣΚΑ
-Διατήρηση του αφορολογήτου ορίου στα 8.636 ευρ και με
Μητσοτάκη έχει φέeει στο προσκήνιο μια νέα γενιά τεχνονρα
τν με διεθνές πνεύμα και qιλι .
κούς προς το επιχειρείν αφήνο προσαύξηση του συγκεκριμένου ορίου για κάθε παιδί και με
χρι τέσσερα παιδιά .
-Μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5% .
Μείωση κατά 5% της προκαταβολής φόρου που έχει βεβαιωθεί
ντας στην άκρη μεγάλο μέρος
της πελατειακής , εθνκιστικής
οπαλαιάς τοουράς του κόμμα τος της Νέας Δημοκρατίας-.
για το 2019 στις επιχειρήσεις ,
Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομήγια 3 χρόνια.
Αναστολή του φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων για 3 χρόνια
Τουρισμός: Στα 4.18 δισ.
οι εισπράξεις τον Αύγουστο
Αναβάθμισε την Ελλάδα σε ΒB
ο Scope Ratings
φθηνότερο ρεύμα από τη ΔΕΗ
/ ετική εμπορκή πολιτική με νέο μοντέλο ε
ισπράζεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυ|
ξήθηκαν κατά 16,1% τον Αύγουστο, στα 4,18
δις . ευρ πάνω 11% και οι αφaς ταξυδιωτν
σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο . Τον Αυ .
γουστο του 2019 , το ισοζύγιο τρεχουσν συναλλαγν
παρουσίασε πλεύνασμα 1,9 δισε%. ευρ , κατά 519 εκατ .
ευρ μεγαλύτερο από εχείνο του ίδιου μήνα του 2018.
Π BΒ από BB - αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο ο of .
Ακος Scope Ratings, διατηρντας το θετικό οutiook. Το
θετικό outlook συνδέεται με την προσδοχία γα
- επιτάχυνση στη μείοση των κόκκινων δανείων
. ενισχυμένη αξιοπιστία των οιχονομικν πολιτικν μέσω
της συνέχισης φιλοεπιχειρηματικν μεταρουθμίσεων
, πολιτική σταθερότητα τα επόμενα χρόνια, μεινοντας το
ρίσκο ανατροπν.
πτσεων στο ρεύμα ετοιμάζει από το 2020 η
ΔΕΗ. Στόχος είναι οι μειωμένες τιμές να απευθύνονται στους καταναλωτές που θα υπογράψουν ετή σια ή διετή σύμβαση , η οποία θα τους δεσμεύει για την
παραμονή τους στην επιχείρηση . Η νέα τιμολογιακή
πολιτική αποσκοπεί στη συγκράτηση της πελατειακής
βάσης .