Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαna
τον τόΠo τoυ
Πρεtel να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοντίτης Ειότης, Δευθυπτής ΒΑS ΕΡΒΑ Ες 50-ΑφΦύλου 11574Τμή Ο90 αιμά Τρίη 2 0πυβρίω 2019
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΛΥΣΕΙ
Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΟΕΚΑΙ Η ΠΡΑΙ
ΤΟΥ ΜΑ
ΕΝΜAΜΕ ΣΗΜΣΑ
ο . Παός αν κοίνωσε την nαρaiτη.
σή του χθες οε aυv .
ντευξή tου στους δηΓράφει ο
Νοσοκομείο
Πρέβεζας , ρnς Τσελίκος
του anό τη 0έoη του Maτος Πumas .
καθς την apaiτησ
υnέβαλε ο μοσιογράφους
Διοικητή
συνεria στησελ
Λέμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στην εισδολή των κατατρεμένων
| Λέμε ΟΧΙ σα εν καρό εράης στρατόπεδα αιχμαλντωνς Πρέθεας μέσα από τη μαρτυρία των αρχείων
Η σμβολή των Πρεβεάνον στν αππ ευθέρωση
με ου σν eopon neρl ειopon npόκτ 6v αυν wν
| καιστpεγμένων κα εξoΜuμένων στη κpα μας ,
Evα μεγoο 00 στο σμpέpoντο εεν noυ rpoouν 1ους noμευK στ poc τους , ο στ μρεpνoυς tpυκ neυ muε ρonmοσ
| συν aτou
Ενα μεγono 0 0ε κνους rou εκneoov ta od tuς oυνεpα κα
| Η oneneυθέρωση της Πρέpεζος onotha μ0
κορυφαίο στιγμή στην ιστορέα της noης και νια
ΑΑΕ Ν
| aυτό τμάται δεόντως . nnnooς oρεισκν nnyv
μοι τεκμηρίων, διάσnopρτων σε δοφορετικούς φο| pεiς, μος nopέxouν την npuτη ύλn για τmν ανο|ούνθεoη των γεγονότων nou οήγnoov στην ane|ευθέρωoη tης noλη συνέχεια στη σε
μετοoνw ωμέρος ουτΚ τ εon
στη 6κή μς po κο
Γράφει η Αλίκη Νάσση! Τυa
pννέχia στη σελ Τ
Ανιβιμαμέτε αι ΕΕΙΝκές Εύδιλκες
Για την Επέτειο της απελευθέρωσης της Πρέθεας
Αρνητική
εντύπωση
Αρνητική ντύση κι oχόλια npo
κάλο η ακυσία μεθητν αmo τς ε
Με ευχία nρaγ
pατononήθηκαν οι ε .
Πετεiακές εκδηλ.
οεις γnα ην 107η .
πέtειo anό την αnα.
λευθέρωση tης Πρ .
βεζος , αρχής γrνομe.
νης την Παροσuή
18 Οκτωβρίου με
την έκ0εση ιστορ κν φωτογραφιν
οτη Δημοτική Πινα κο0ήκη .
pwχa σης σελ σ
tεοές εκδηλοκις γα την mλνθ
ρωση της Πρέβεζς wνaυτηΣΟ