Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΜIΝΟAN LINES
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΒΟ-ΜΗΛΟΣ-ΠEPΑΑΣ
NΜΕΡΗΑ ΔΡΟΝΟA ό 205 ς 15M,
le mm&Kapiu 1100
ονίrbίας
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΛΕΣ
εεπλmίττμαίσροίεεο έάπιεπάσατα θέm
www.minoan.gr
ΤΡΙΤΗ
ΟΚΤΩΒΡΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Διουθυντής Π0ΠH HΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.675
Σελίδα 23
Σελίδα 7
Πρτη νίκη για τους Παίδες
του ΑΟΑΝστομπάσκετ.
Σαράντα κρουαζιερόπλοια το 2020
ΤΤΟΙΥ
Παράνομες όλες οι κατασκευές!
. Οι εργαζόμενοι ανησυχούν για
την πληση των ξενοδοχείων
Ερμής) και Κοράλ
Στους υπαίθριους χρους των καταστημάτων
. Υπογειοποίηση κάδων
Εργολάβος θα αναλάβει
την καθαριότητα στο Ε.
Μεραμπέλλο
Σελίδο 6
Για το Τμήμα
Φυσικοθεραπείας συζήτησαν
ο Δήμαρχος Ιεράπετρας και ο
Πρύτανης του Μεσογειακού
Πανεπιστημίου
οωταΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣΤ
ριστικν Περιοχν και όχ μμότητα των σκιάστρων κού, ο oπoίος επεσήμανε
μόνο , για τη νομμότητα και λοπν κατασκευν ότι εκτός του ότι το θέμα
των σκιάστρων , ανεμο- στους υπoίbpιouς χρους έρχεται προς έγpιση ενό
ορακτν και nερίκλειστω.
ΡPεoρτάζ:
ΝΙΚΟΣ ΤΑΝΤΑΣ
Σελίδο 10
nou ενοικάζουν ο κατο - οι εργασίες είναι σε προ στηματάρχες από το Δήμο χωρημένη εξέλιξη υndρχει.
που δεν προβλέπεται στο
Εχομε ήτημα με τις υnaίepuν χρων nου μ κατασκευές στους υnat θριους χρους τω καταστημάτων , γιατί είναι
όλες napάνομες. Δεν υ- νομικού tνδιαφέροντος
πάρχει καμία τέτοια κατα .
με όδεια - Μόνο οι βλημα εκδηλθηκε και naσθuνoνται για τοποθ - και το Δ Αμενικό Ταμείο , και πρόθεση για ανωδομή
τηση τραπεζοκαθαμάτων
από καταστήματα υγειο - aaνή συνεδοίm του σχέδιο nou unοβλήθηκε
πυροδότησε στη χθεσινο Δημοτικού Συμβουλίου A- στο Δήμο και ηρότεινε να
γίου Νκολόου , το θάα αναβληθεί η λήφη απopa .
για έγκριση της αναπρο - ης , ρότενε επίσης να
YGYATRIET
Εξήγησε ότι το Πρό
σ ες tiva νόμμες γιθηκε σε βόθος nολλν σορμσγής εξέδρος επί πε Αυτό δήλωσε ο Δήμαρ - τετραετιν , σημεινοντας ζοδρομίου Αφορμή για
χος Αγίου Νικολάου Αντ.
νης Ζερβός, στη συήτηση.
χθες το βρόδυ , του Δη- rροχωρήσει σε συνολική χει διαμορφωθεί σε βάμοτικού Συμβουλίου , ανα - μ 490σης στις Βος δεκαετν και το ο παρanεμφθεί στο Δ.Σ της
Δημοτικής Κονότητας και
στην Επιτροπή Ποιότητας
για το καθεστς που- - μία στέση το repεχoμενο
ΕΤΕφαν ΤAν.
SUPER
ότι για την αντμετισή επέκταση της συήτησης Ζωής , nατί δεν έχει κατου -nρέnει ο Δήμος να
Ε4.98
του φακέλου, με αυτό nou
γίνεται , όπως είπε χαρα .
κτηριστικά .
Ο. Ζερβός εξήγησε
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ,
δευκνύοντας και με τον ζνες αυτές, για να υλο - noio διαιωνίζετα , έδωσε η
πιo -εnίσημμο . τρόπο , ένα noneεί ,
μείζον πρλημα της no .
λεως αλλά και άλλων του - κτέου σε ότι αφορά τη νο - μειοψηφίας Νικ ΑφορδαΚ .
παpέμβαση του δημοτικού
Συήτηση επί του πρa - συμβούλου της μείζονος
Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ Ση oεo 5
Μπακαλιάράκή
Αγ Νικολάου.
Γα να απαλλαγείτε
| από ανεπιθύμητους
επισκέπτες..
|Κουτσομούρα"ε 6,98
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.E.
Lysis
Αν. Νίκολάου
ΠΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΕΛΕΙΧΟ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤ
δπ0ΑΜΑΝΤκΗ
Το ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΚΤΕΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ!!
ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
- AΠΟΛΥΜAΝEΕΣ
- ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΟΗΣΗE ΠΤΗΜΩΝ
ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗ &
- ΝΤΟΜΟΚΤΟΝΕΣ
- ΚΑΤΑΠΟΛΕΝΗEΗ OEMON
-ΠΡΟΟΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΑΙ ΥΤΕΙΑΕ
μέχρι εξαντλήσεως των αnoθεμάτων
-HΤΟΚΤΟNΙΗ
" ΚΑΙΑΠΟΛΕHΗΗ ΨΥΛΛΩΝ
-ΑΠΟΗΕM ΦΙΔΩΝ
- ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ
Αγιος Νικόλαος . Τn φωo κ Φο: 28415232
ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΪΚΙΑ ΜΑΣ
Εmμενίδου 2 Ε το μPo S/ Xαλnaaη
aoή ατακo 2241 830Ο
ΧΩΡΙΣ ΡΑΝTΕΒΟΥ
Δίνουμε λύση
στο πρόβλημά σας!
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 28410 21111
55Κ7 o6Τ5Β

Τελευταία νέα από την εφημερίδα