Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ΕΝΟΙΚΙΝΕTA
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 22/10/2019
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7216
27 χρόνια
Ως Προς αυτό δεν έχει αλλάξει ΤίΠΟτε >
lein από Βερολίνο σε διάλογο για Τις Πολεμικές αποζημιόσεις
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Γιατί βλέπουν αποκλίσεις μεταξύ Τραπεζν
<Ηρακλής> Το Πρτο crash test
Αμενη 350 ημνολΨεις στον χρο Τς
Τpeίς προνήγεεο
Buυ. Kκλας
των ειδικν και η επόμενη μέρα
Πιο διαχειρίσιμη από Πλευράς κόστους η μείωση των κόκκινων δανείων μέσω του σχεδίου, εκτιμά η αγορά, Γιατί βλέΠουν αποκλίσεις μεταξύ τρα πεζν, Ποια είναι τα κτρωτά
σημείαν , Τι επθηκε στο συνέδριο της DDC για τα NPLs
>>( 2η
Το βλέμμα της επενδυτικής κονότ
ητας είναι εστιασμένο στο εγχρο
σχέδιο συστημκής βοήθειας στην
επιλυση Των κόκκινων δανείων των
Τραπεζν, με την κωδική ονομασία
Ηρακλής (ΗPS) και γύρω από
αυτό το ήτημα κινήθηκαν οι επ μέρους συζτήσεις των συμμεεχοντων στο αινέδριο της DDC γα
τα NPLS Που ΠραγματοποιΕιται στην
Αθήνα, στο oποίο Το Εuro2day.gr
συμμετέχει ως χορηγος επικο
νωνίας
Επενδυτική απόβαση
αναμένει το ΥΠΟΙΚ
οσπους της Moody's , Το Πρόεδρο της ΒNP
Parbas Ζαν Λεμιέρ και mν επικεφαλής οικονοΕξειδικευμένες αποστολές στην Αθήνα μετά την
ενεργοποίηση του σχεδίου <Ηρακλής σχεδιάζουν
μεγάλες επενδυτικές Τράπεζες Του εξωτερικού, μολόγο της Πaγκόσμιας Τράπεζας Πενέλοπε Γκό
όΠως Προέκυψε από Τς αλλεπάλληλες επαφές Πoυ
έχουν στην Ουάσνγκτονο υπουργός Οικονομικν παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην
Χρήστος Σταϊκούρας και ο αρμόδιος υφυπουργός ελληνική οικονομία αλλά και οι λεπτομέρειες Του
Γιργος Ζαββός Χθες, Το υπουργικό δίδυμο του
οικονομικού επτελείου συναντήθηκε με εκπρ
νημπεργκ Κουλιανού , συναντήσεις κατά Τις οποίες
Κεβδη
Μι συνεύμενη η
μηνοστειτ μή
Ελήνταν Πμος το Η..
σχεδίου Ηρακλής για τη δραστική μείωση των
κόκκινων δανείων.
ηάματημ
α0ορίας
Tw ipο
Lαpίμελ
Από το Συμβούλιο
Επικρατείας
δημοσιοποιήθηκαν:
τα Πλήρη κείμενα
των αποφάσεων της
Ολομέλειας
Ανωτάτου ΑκυρωτΙκού Δικαστηρίου για
ασφαλιστικό
4387/2016
(νόμος Κατρούγκαλου). Οι αποφάσεις
δημοσιεύθηκαν την
4η Οκτωβρίου 2019
συντάξεις, τα μπλοκάκια, κ.λπ.
ΣΤΕ έκρινε κατά
Πλειοψηφία συνταγματικό Τον ενιαίο
ασφαλιστικό φορέα
ΕΦΚΑ και την υπαείναι σύμφωνος με
Τις συνταγματικές
αρχές της ισότητας
και της αναλογικότ
ητας, η δημιουργία
ενός φορέα
σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομέ
λειας του ΣΤΕ.
Η ισχύς των αποφά
σεων της Ολομέλει ας Του ΣΤΕ, δεν
έχουν αναδρομική
εφαρμογή , καθς η
ισχύς Τους αρχίζει
δημοσίευσής τους
2019 ) . Ειδικότερα,
η Ολομέλεια του
Όπως είναι γνωστό
η Ολομέλεια Του
Συμβουλίου της Επκρατείας
κατά Πλειοψηφία
γωγή σε αυτόν Του
συνόλου των ασφαλισμένων , εργαζομένων και συνταξούχων.
όλους με το σκε
ΠΤικό ότι αντιμεΑχτσιόγλου:
0ι μνημονιακές
Παραισθήσεις του
υπουρείου Εργασίας
έκρινε
τωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς
κινδύνους (γήρας,
ασθένειες,
τος).
ημέρα
αντισυνταγματικές
βασικές διατάξεις
Του ασφαλιστικού
νόμου και ειδικότερα, Τον ΕΦΚΑ, τις
Αναλυτικότερα, οι
σύμβουλοι Επικρα
τείας έκριναν ότι
Οκτωβρίου
θάνα2η
Created by Universal Document Converter