Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY
Γκαλά κιθάρας στην Καλαμάτα
Ερχεται n Παράσταση " La Nonna"
Ae.oou 1204 Τμ 1 NotoSDort
Τnh. 2721021421, enait elatkimegmsll.con
ΕΛέΥ ΡIA ΚΙ
Ετοιμοι γιατο τζάμπολ.
- 0ι Προπονητές
Τρίtn B2 Οκτuβρίου 2019
www.eleftheriaonline.gr
Τα ρεκόρ της "Μαύρης θύελλας"
Προσωρινό λουκέτο από τον Δήμο Καλαμάτας
Χωρίς Πυρασφάλεια
Παραλιακά μαγαζιά
Ξεκινά
η καταβολm
των επιδοτήσεων
Anoφάσες γα την ηpοoωpνή διοκοή λαπουργίος 8 εnoοpόσοων eες η Εmponn Ποιότmτς Ζωής του Δήμου Καίαμάτος , Η npoοωρνή.
υγειονομικού ενδιοφέροντος ( 7 στη Νουορίνου και μίος στην διακοή λπουργίας αnοφασίστηκε μέατν έκδοσm nonoKού
Πaραλία Βέργας) και για mν οpστική διακοτή μίας ακόμα ( στm npoopoλεος , καθς οι εnκειρoες ατές έκουν ξεκινήσα εέργεες
Νουορίνου , γιa δεν είκαν noτononητκό nupopάλεος , έλaβε για να nάρουν το moτononικό ano την Πυροσεστική.
ΕΛΔΑ 5
Αρθρο
ΜΠορούμε να
αισιοδοξούμε
Υδατοδρόμο
το καλοκαίe
στην Καλαμάτο
Aouiki oά poδox
oυn Cosia Nένo aλt
m Μaoνία στον roγκό.
σμο toupστικό κάρη και.
είνo έeoο όι ο vέες t .
νοδαάς μονοδες υs
ΤΕΜΕΣ θααιογeοoυν τwν
ανamn της npou μις
Η oνοκονωση uων Eηev
δύοεων κpαν όλωw των
άΜωv δείνε όυ η οικοΕΝ
Εμβολιασμός Παιδιν
Ρομά στην Αγία Τριάδα
30ΕN op suίon.
ένα νέο κύκλο οpήνoντος.
riou m κοίon κ τmvnoΛn napαμή.
Μηαράζ
κλοnν στους
Γopγohovouς
ΣΕΔΑ 2
| ΤΕAΑ6
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΜΕΣΣΗΝΗΣ
Συζητούν για κατασκήνωση
Παιδιν στην Μπούκα
Κατσίβελας και έμποροι για .
το νερό της ΚυπαρισσίαςΤα Laserline Clinics nρωτonoρούν
με τis Octo ber Fridays
με 2 ιδιαίτερεs nροσφορές
| και για 2 ημέρεs μόνο 18/10 και 25/10
ΕΑΙΑΑ 4
μικρ nεpιoxέs
(φrκίν , μασκόλ, όνω χελο γpoμμη κολs κ.An)
ΜΟΝΟ 120 ΕΥΡΟ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΕΚΑΙ
ΟΛΕΣ οι μεοαίεs npoxis
(κοnλιά , xtpα γnouto, oοφύ κλn )
ΜΟΝΟ 250 ΕΥΡΟ
ΚΑDΕΤΗΜΟNΑΔΑ ΠΑΡΑΓΕΓΜ
Ρολά καταστημάτων
ΕEmoκυές ρολων
"Ηλεκτροστατικές βαφeς
ΕΙκαραζόnοptς.
Αυτοματισμοί
Αμμοβολς
" Να ακούσουμε tης
Εφωνή των εφήβων",
4 κiμ ΕΟ Knlapoos Τμnein ΑΡΟΧΟΡΙΜEΗNΙΑΕ
LASERLINE ρομ u ziαooo αύμ
u7210 83. ηw 15708 ΣM 1836
Π27210 53053, 6977080571 *PΕ7910 5505 .
μκιtinnur
ΕΝΛΑ 12
Στο Μαξίμου αύριο για τα έργα ο Νίκας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα