Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

22

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5269

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ

∆ύσκολο
τριήµερο...

«ΒΟΥΝΟ» ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΣΕΛ. 7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

«Καλύφθηκαν
τα κενά»
ΣΕΛ. 2

Β. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ: ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Θρυαλλίδα
εξελίξεων

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟ ΚΟΝ∆ΥΛΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Mπαϊπάς 591.000€

για την Καρδιοχειρουργική

ΣΕΛ. 11

Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ:

ΘΥΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Έχασε
42.000 ευρώ
σε 4 µήνες!

Η ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΓΝΠ
∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΛΛΟ
ΣΕΛ. 10

ΑΠΟ ΤΗ Ν.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Στον «αέρα» µελέτη κόστους για το τρένο

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 19-24

ΥΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ (7.30 µ.µ) ΣΤΟ
«∆. ΤΟΦΑΛΟΣ» ΤΗΝ ΑΗΤΤΗΤΗ
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Ιταλική πρόκληση
για Προµηθέα
Α1 ΕΣΚΑ-Η

Η ΕΑΠ πήρε το ντέρµπι (72-70) µε την Αµαλιάδα
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Μειώθηκαν
κατά 5,06%
οι άνεργοι
ΣΕΛ. 3

ΟΡΓΗ ΜΕΝ∆ΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σάλος για τους ελέγχους στο «Joker»
ΑΙΧΜΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆Η ΣΕ ΤΣΙΠΡΑ, «∆ΑΧΤΥΛΟ» ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ
ΣΕΛ. 12