Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

20oC, 15:00

25oC, 21:00

19oC - Υγρασία 56%-91% - Άνεμοι: Α-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:57 - Δύση ηλίου: 18:51

€0.80

Ç ãåùðïëéôéêÞ óôñáôçãéêÞ ôùí «ìéêñþí» ðáéêôþí

Και ξαφνικά ξυπνάς κι ανάβει ο
καραγκιόζ μπερντές. Και εξίστασαι
ειπείν σεαυτώ: «Μα πώς βρέθηκα εδώ;»* Κι εκεί που έμοιαζαν όλα ρυθμισμένα, ο πολυπαραγοντικός, καινούργιος κόσμος, ξεδίπλωσε ξανά τη
χαοτική του βεντάλια. Πεδία του, το Ηνωμένο Βασίλειο, Ε.Ε., Brexit, Δυτικά Βαλκάνια, Ε.Ε., Συμφωνία των Πρεσπών, Ρωσία, Ουκρανία, Πατριαρχεία και Εκκλησίες, Τουρκία, ΗΠΑ, Συρία, Ισραήλ και Κίνα. Παλιοί και νέοι πρωταγωνιστές σε νέους ρόλους και πάντως με νέες προσδοκίες. Η Κέρκυρα του Μητροπολίτη Νεκτάριου, φωτεινή εξαίρεση για το Πατριαρχείο Μόσχας απέναντι στην Εκκλησία της Ελλάδας, που αναγνώρισε το Αυτοκέφαλο της Ουκρανικής Εκκλησίας, μετά τον Βαρθολομαίο Κωνσταντινουπόλεως. Κάτι που δεν προσιδιάζει στις επιδιώξεις
της αγγλοσαξονικής κίνησης απέναντι στη Μόσχα, ακριβώς με την αντίθετη φορά για τις ρωσικές προσδοκίες στην πάντοτε κάθοδο των Σλάβων προς τις νότιες θάλασσες, εν προκειμένω στα Βαλκάνια (Δυτικά κι Ανατολικά). 3>>

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4987

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

Ìå ôïõò Ñþóïõò áðÝíáíôé óôïí Éåñþíõìï

Ï Êåñêýñáò
ÍåêôÜñéïò
óôçí ÅíçìÝñùóç:
Åìåßò äåí èá
Ý÷ïõìå ðñüâëçìá
ìå ôïõò Ñþóïõò!

ÅðáíáëçðôéêÝò åêëïãÝò
Ôïðéêþí Óõìâïõëßùí Ôá áðïôåëÝóìáôá 4>>>

Ç çãåóßá
ôïõ Õðïõñãåßïõ
Ôïõñéóìïý óÞìåñá
óôçí ÊÝñêõñá

ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ

Ο Μητροπολίτης Κερκύρας μίλησε στην «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» για το
«καυτό» θέμα της διένεξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου με αυτό
της Ρωσίας ελέω αναγνώρισης της
Εκκλησίας της Ουκρανίας.
Σελίδες 4&5>>

«Μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε αυτό το σχισματικό μόρφωμα της ουκρανικής Εκκλησίας» είπε
στην «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ο Μητροπολίτης Κερκύρας.

Ôñßôç 22 Ïêôùâñßïõ

Viking Sky
09:00 - 22:30 - ÅðéâÜôåò: 954
Costa Deliziosa
09:00 - 14:00 - ÅðéâÜôåò: 3.570
Norwegian Star
10:00 - 16:00 - ÅðéâÜôåò: 2.800
Aida Blu
12:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 2.450

9774 επισκέπτες
σήμερα στο λιμάνι

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην Κέρκυρα αναμένεται σήμερα ο
Υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας, ο Γενικός Γραμματέας, Κωνσταντίνος Λούλης και η Προέδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου.
Η ηγεσία του υπουργείου θα έχει συναντήσεις με τις
δημοτικές και περιφερειακές αρχές, τον ΟΛΚΕ καθώς και την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Ο
υφυπουργός Τουρισμού αναμένεται να δώσει το
«παρών» και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
Την Τετάρτη, η ηγεσία του Υπουργείου θα δώσει συνέντευξη τύπου στην αίθουσα της Π.Ε. Κέρκυρας
και ακολούθως θα έχει συναντήσεις εργασίας με όλους τους τουριστικούς φορείς.

Áíáêáëåßôáé ç ìïñéïäüôçóç
15 ìáèçôþí ãéá
ôéò ÐáíåëëáäéêÝò

14> >



Τελευταία νέα από την εφημερίδα