Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.622. Τιμή 0,60 . Τρίτη 22 Οκτωβρίου 20 19
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fac 26510 30.350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
01θεσμοί ανοίγουν το δρόμο της Κυβέρνησης για λήψη θετικν μέτρων. .
0ΟΡΟΕΜΑΦΡΝΝΣΗΣ
ΦPΑΕΝΟ ΦΑΝ ΓΙΑ Φ0ΟEΟΡΥΝΕΕΕ
Μιδιτή αντεζωήα πηγεμπές α ετηαφίρας α ανίουο απόoιι ές Σοβαρόπρόβλημα θα προκαλέσει η απόλεια 400 συμβασιούκων
onimic oιλir Μηγέμετμονρη ροι ΕΜόνιμες προσλήψεις για να γίνουν
τα Γιάννενα πο καθαρή πόλη!
. Σε δύο μέτωπa, είναι στραμμένη η φθνοπωρνή προσπάθεια
ης Κυβέρνησης για να δσει
απνoήp στην οικονομία και ην
νάπτυξη: Το ένα έχει να κάνει με
nς φοpοελαφρύνσεις . Το δεύτερο
με Την πpοσέλκυση, αλλά και την
ενίσχυση των επινδυτικν σχε
Προβληματική η αποκομιδή τις επόμενες ημέρες λόγω κνητοποιήσεων τον εργαζομένων
ΟΤΑ. Εκληση Μ. Εισάφπρος πολίτες και επιχερηματές για τα σκουπίδια..
. Δύσκολο εστοίχημα για Τους
Δήμους Της Ηπεiρου και κατ' επέ"
κπαση όλης της χρας είναιη ομα.
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
δων επιχειρήσεων που ήδη λεΤουργούν, με στόχο την επίττυξη
mς μέγιστης δυνατής ανταγων
στικότητας Τα πρτα δείγματα εί.
να ενόσpυντικά, με ους φορολογούμενους κα nς επιχειρήσεις
να σηκνουν ήδη εκεφάλι.
Τα μέτρα που θα έχουν άμεση σποδοση στις τσέπες των πολτν ε
w α φοροελαφρύνσεις, ι οποες υπολογζοντα σε 1.2 δις ευρ κα a .
φοpούν , μοθωτούς, συνταξιούχους
οικογένειες με παδιά , επαγγελμαΤίες , διοκτήτες ανή- -11η σελ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Τα οφέλη που θα δουν στην τοέπη τους από τς φοροε λαφρύνσεις αρχζουν να υπολογζουν φορολογούμενου,
ιδιοκτήτες ακνήτων και επιχειρήσεις .
λή λεπουργία πων mo ρίσιμων πηρεσν muς, κυpίως αυτν Της
καθapιότητας , Του Πρασίνου και
Του Ηλεκτροφωπσμού
Πλήθος κόστου στην εκδήλωση ια το βιβλίο του Αντνη Φούσα
οι wμοποήoεις των εργαζομένων ΟΙΑ
αναμένεται να προκαλέοουν πρόβλημα στην
αποκομιδή των απορρμμάτων και στα Γάν .
νενα. Στην έένδετη φωτό οΜ Βιοoφ
Ηένταξη της Αλβανίας στην Ε.Ε. καίριας
σημασίας για την ελληνική Μειονότητα
> Βαγγ. Βενιζλος και θοδ. Ρουσoπουλος συμφνησαν στα οφέλη που.
θα έχει για τη χρα μας η έναρξη ενταξιακν διατραγματεύσεων.. .
Στο πλευρό του ΕΘEA
ο lργeοσκό Συμβουλο
Στην πλεκψηφία τους οι ΟΤΑ κα Μπτουν σήμερα Τα ενά σε προσω- λούς Εpγαίας, οι σποίοι όμως σταπικό με συμβασιούχους , διατερα δε διακά αποχωρούν κα μέσω του προγράμματος Κοινωp Σελ 2
Eνθαρρυντικά μηνύματα έστειλαν οι εmστήμονες
Η πρόληψη ασπίδα για
τον καρκίνο του μαστού!
- Δήμερο ενημέρωσης για τη νόσο στην Πλατεία Μαβλη
.Μόνο οφέλη έχει να αποκο
μίσει η Ελάδα από μία ενδεχόμε
νη ένταδη Ττης Αλβανίας αλλά και
Ευνεχζονται αι ανπίμάνες.
μο άτπaο Μέαο
6οpας Μακεδονίας στην Ejoκογένεaι
για Την Ελληνική Μεινόmτα ης
καθς ιδικά
Σελ. 12|
Επετειακή έκθεση- σπονδή στην Πινακοθήκη
Ανεκτίμητη προίκα στο Μέτσοβο
όφησε ο Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας
κ Τη δορατικότητά του εήραν Κ Τασούλας και Λ. Μενδνη
Υειτονικής χρας ,
κάπ τέοιο θα
μπορούσε να ση
ματοδοτήσι με .
γαλύτερο , έστω
και υποχρεωπκό,
σεβασμό ων δικαιωμάτων της
Aυτό ήταν το βασκό συμπέρασμα από όσους μλησαν- 11η σελ
. Δεν υπάρχει καλύτερη. ο.
σπίδα για roν καρκίνο Του μσστού
FΜε ενιαίο διαγνισμό και με ιδιωτικά κεφάλσια..
Αλλαγή φωτισμού σε όλη την
έκταση του Δήμου Ιωαννιτν
,Πεισηγείται η Οικ. Επιτροτήστο Δμοτικό Συμβούλιο
Την έγκαιρη πρόληη .
η oποία μάλιστα ως διαδικασία
: είναι σχετικά εύκολη. Απατπί μό.
νο από πλευρός rων γυναικν
κάθεηλικίας να εξετάζοντα σε τσκτκή βάση, oφήνοντας στις άκρη
φόβους κα προκα μομπρέτα ηβ πίτ
ΤαΤρνιανα ολάξουν στάση γο
| Τους πεσύντες στΟ αλβον. μέτωπο
. Στη σελίδα 12
11η σελ
Ηκoνή λογική και Το συνολκό όφελος για o Δήμο και Τouς
Δημότες, κερδίζε έδαφος ανάμε .
25 εκατ. ευρ για
δκά έργα στην Hιειρο
. Υπόδεγμα ανάπτυξης για
ολόκληρη m χρα αποτελεί Το κισ με δύο πολύ σημαντικά δηΜΕτσοβο και συπό Το αναγνωρ μουργήμαα.
ζουν άπανες Η εντυπωσιακή αu
ή πορεία δεν είναι rυχαία. Η ο - τεψε σης απόκρημνες πλαγιές Του
ρεrνή κυμόπολη είχε την ύχη να και το Ονoποιείo Κατν Αβέρωp
βρεθεί στο δρόμο Του Ευάγγε σα στις παρατάζες rou Δήμου k
αννιτν, ως προς Την αντικατά σταση Του φωnσμού511η σελ
λου Αβέρωφ, ο oποίoς την επροί
Το ένα είνα τα αμπέλια που φυ6ελ.6
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.ν
που δρυσε . Το δεύτερo
0 ΠΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΛΙΒΑΛΕΙΑ!
-4ησελ
ΑΠΟ ΨΕΙΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Μετά τη συμφωνία Των
ομάδων Της SL2 με mν
ΕΡΤ ΤΟ Πρωτό Βλημα
αρχίζει ξανά το ερχό
μενο Σαββατοκύριακο.
ΠΑΣ Γάννα σντιμε
Τumiζει τη Λβαδειά
. Ση ΓΕθνική η Αναπο ή έσττασε κατά Του
Νοumακτιακού Αστέρα
(0-4 ). Στην Α' Εθνική
Γvaκν , τα Γάννενα WFC ητήθηκαν 0-6 σπό τον ΠΑΟΚ
. Στο Εροσπεχνικό, οι Χουλιαρόδες έχασαν από την Κατοκά (01).
εν η Κοστρίτσα συνέχιασε το νκηφόρο σερί νuκντος με 02 την
Κρύα.
Ολη η αθλητική κίνηση στις σελίδες 7 και 12
Εμπλουτισμός της λίμνης
100 ημέρες μπροστά...
με καθαρό νερό . .
> Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΛ & Π. ΛΑΜΠΡΑΚΗ
> Του ΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ
. Διαβάζοντας το άρθρο του κ . Ελ Καλογιννη
(28 Αυγούστου 2019 ) με Τίλo Μόνο τα νερά ατπό
Tις πηγές Αου θα λύσουν το ρόβλημα ης λε
Ψυδρίας στην Ήπειρου ως και το άρθρο του εΠρω νoύ Λόγου ης 18ης Σεπτεμβρίου του 2019 με λο :5 χρόνια στα αζήτητα άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ ην
ένταξη του Ζαγορίου στην UNESCΟ, (πρόταση του νυν Προέδρο
της Βουλής από το Δεκέμβριο του 2014, τότε Υπουργού Πολτισμού
κ. Κ. Τασούλα) , θα ήθελα να επισημάνω σ' συπούς που θ αναλά βουν την εθύνη της προθησης αυτής της πρότασης -δη σελ
.οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι αρκετά Εχουν αλλάξει προς
το καλύτερο σης πρτες 100 ημέρες διακυβέρνησης ης Νέας
Δημοκρατίας και πλέον αρχίζει να φαίνεται η αρχή του κόλοι μα
φμπορούμε καλύτερα . .
Χαμηλνοντας ολοένα και περισσότερο την Ενταση της πο λπικής αντιπαράθεσης η Κυβέρνηση και μέσα από ένα ερηκ| κό, για την ρα , μείγμα τεχνοκρατν και πολιτικν προσπων,
απαπεί σημεία συνεννόησης με την σκεπτόμενη αντιπολίτευση.
εν ψάχνει να δσει ίσες ευκαιρίες σε όλους χωρίς ακόμη κι
δικαιολογημένα όντας στην αρχή, να το έχει πετύχει -ησεA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα