Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΩΤΙΚΟΣ
Καθημερνή Εφημερίδα τs Hπeipou-1ρuns Eue. Τάλλαs-Έτοs 930-Αφ.Φυλου 24670-Τρίη 22 Οκτωβρίου 2019-0,60 e
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νέο ξεκίνημα
Όλοι κοιτάζουν
στη Λιβαδειά
Από την Τσεχία
στα Γιάννενα
με Διαμαντοπούλου
σ1ς εύΑ
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ θ
Οδικά έργα άνω
των 2,5 εκ. ευρ
Υπέρ της Πρότασης της δημοτικής αρχής για αξιοποίnoη ιδιωτικν κεφαλαίων για την
ενεργειακή αναβάθμιση του οδαφωτισμού , τάσσειαι και η Παραταξη <Ιωάννινα 2023
ΒΡΗΚΕ ΣΥΜΜΑΧΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ
0&κά έργα στς τέοσερις nεριgερειa
κές ενότητες της Hπeίροu, με ουνοΜκόηροunaλογιμό άνω των 2,5 ο .
ep nρouθούναι προς υλοπoinon
με σnοφό0ες , nou έλαβε η Οικονομ
κή Εππροπή της neριμέρεας Ηπείρou.
ΣΕΛΙΔΑ 3
Έκκληση
για τα απορίμματα
Προβλίμστη στην anοκομιδή των
anoppμμάτων ενδται α nαpouαστούντκ εnόμενες ημέρες λγω της
κλμόκωσης των κνητοηοήσεων των
eρyαόμένων στους δήμους nou aτoφόσιοε η ΠΟE-ΟTA Εκκληση oε noλτες και αnaγελματίες να οnopoyouv
ο γάλουντα οκουnίδια στους δρό μους από τον δήμαρχο lωννων
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΖΑΠΠΕΙ0 ΜΕΓΑΡΟ
Και βουλευτικό
ενδιαφέρον
Εστω και με καθυστάρηση , το θέμα της
exnoinanς του Ζonneiou Μεγάρου άρnοε να onoαχολεί και τοις βουλευτές
της Ηnεiρou Ερτηση στον υnoupyό
Οικονομικν Χρήστο Στοκούρα κατ θεσε ο βουλευτής ωυίνων ης Νέας
Δημοκρατίας Γιργος Αμυρός , με μια
κοινή δήλωση τoπoθετούνται οι βου .
λευτές Hnερου του ΣΥΡΖΑ
ΣΕΛΙΔΑ 5
Στο δημοτικό συμβούλιο θα ληφθεί η τελική απόφαση με τους συσχετισμούς αυτή τη φορά
να είναι υπέρ της δημοτικής αρχής Μοναδικό εμπόδιο η Περίητωση ανατροπής της απόφασης
ακύρωσης του διαγωνισμού, μετά από ηροσφυγή στην ΑΠοκεντρωμένη της ηαράταξης Μπέγκα
ΕΛΜΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Οι αναπληρωτές
δεν κάλυψαν τα κενά
ΣΕΛΙΔΑ 4.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Γ.ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΜΟΘΥΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΚΕΘEA, Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ0 ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
1OΝIΑ ΟΔΟΣ
Εκλεισε ο κύκλος
Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις
με αψαλίδισμαν
στα διόδια
Συμφνησαν στην ουσία,
διαφνησαν στη διατύπωση
μου στον ΣΥΡΙΖΑ
Την onoxρηoή του anό
τον ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοηοίnoco nρnν βουλευτής
του κόμματος στον νομό
Ιωaνίνων Πάνης Καpογιάννης , μιλντας στην εκnομπή ό τι nεις εού, ου
Γργοu Γκόνι ζου ατο Δηματικό Ροδιάφωνο Ιωον
Σηρίζa το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ το nεριφερεια κό συμβούλιο, έστω και ανδεν και έληξε σε
Πpuτη φάσn oε ένα ψήσομα , με τις παρατάξεις να δηλνουντη συμπαρόστοοή τους στον αγνο
μελν, στελεχν κα γονέων κόποιοι εκ των ο πoίων βρέθηκαν οτην οθουo συνεδpιάσεν 0ς
βόση της συζττnoης τέθηκε, ματά anό ειοήγηon του nεριφερειάρχη Αλέκαυ Κοxριμάνη, το ψήφμομα
της Ενωοης Περχμερ εν, οτο onolo nepιλαμβάνεται η διατήρηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ,
με την ηρόταση να ουμμετάτουν εκ μέρους της nολπ είας εξ οφίτσια όμοθα μέλη Παρά τη ουμφωΚοως ηρος την ουοία, ωστάαο , οι napατάξεις της σντιπαλίτευρnς ήτησαν να τεθεί ως βάσnn πρότοση του ΚΕΘΕΑ ή να γίνουν enμέρους προσθήκες οτο ψήφιομο της ΕΝΠΕ, nou napouaίoσε ο .
Κaχριμόνης με αποτέλεαμα νο υπόρξει μια αναστάτωοn Το θέμα τολικά δεν μπήκε σε ψπφοφορία
ΣΕΛΙΔΑ 3
Αθλητισμός
Α.0. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
θρίαμβος
στη Ναύπακτο
ΣΕΛΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΒΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΝΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΗΤΑ 0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 0ΤΑ
Δεν τον ζαλίζει
η oρυφή
Μένουν γυμνοί δήμοι και δομές φιλοξενίας Προσφύγων .
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα