Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διασταυρώσεις 5 σημείων στις δηλώσεις ακινήτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108 59211 7
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 / τιμή: 1,30 E
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.060
Διασταυρσεις 5 σημείων
στις δηλσεις ακινήτωV
protergia
Το μέλλον της ενέργεις
Αντιπαραβολή του Ε9 με κηματολόγιο, E1, Ε2 και Μητρόο Βραχυχρόνιας Διαμονής
Συρία
Δύο ξένοι στην ίδια. . χρα
Εκτεταμένες διασταυρσεις στοιχείων από 5 δια
φορετικές Πηγές πληροφοριν για τον εντοπισμό
φορολογουμένων Που δήλωσαν ανακριβός τα στοι
χεία των κατοικιν, των λοιπν κτισμάτων , των οι
κοπέδων και των αγροτεμαχίων τους στο Ε9 με Προ φανή σκοπό να Πληρσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ από
αυτόν Που αναλογεί στην ακίνητη Περιουσία τους
αναμένεται να διενεργήσουν εντός των Προσεχν
μηνν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ, Σύμφωνα με πληροφορίες ,
οι υmρεσίες της ΑΑΔΕ σκοπεύουν να αξιοποιήσουν
τις δυνατότητες διασταύρωσης των στοιχείων των
δηλσεων Ε9 , τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο
σύστημα ΤΑXISnet, μέσω της εφαρμογής του eπe
ριουσιολογίου, με τα δεδομένα: .των δηλσεων
του Εθνικού Kηματολογίου, η υποβολή των οποίων
ολοκληρνεται εντός του 2019 σχεδόν στο σύνολο
της χρας "των δηλσεων φορολογίας εισοδήματος
( των εντύπων Ε1) όΠου όλοι οι φορολογούμενοι
υΠοχρενονται να αναγράφουν αναλυτικά στοιχεία
για τις κατοικίες Που χρησιμοποιούν είτε τις ιδιό
κητες είτε τις ενοικιαζόμενες είτε τις δωρεάν α
ραχωρηθείσες , "" των εντύπων Ε2, τα οποία συνοδεύουν τις δηλσεις φορολογίας εισο δήματος και
στα οποία οι φορολογούμενοι δηλνουν τα στοιχεία
των ακινήτων Που εκμισθνουνή παραχωρούν
δωρεάν καθς και τα στοιχεία των κτισμάτων Που
είναι ακενν, " του Μητρόου Βραχυχρόνιας Διαμονής
στο οΠΟίο δηλνονται τα στοιχεία των ακινήτων
τα οποία εκμισθνονται βραχυπρόθεσμα, μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb ή άλλης παρό
μοιας ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Στόχος των υπn
ρεσιν της ΑΑΔΕ είναι να εντοπίσουν όλες τις Πε
ριπτσεις φορολογουμένων Που δεν έχουν απo
τυπόσει στις δηλσεις Ε9 την Πραγματική κατάσταση της ακίνητης περιουσίας τους. σελ .5
Πούτιν και Ερντογάν συζητούν αύριο στο
Σότσι της Μαύρης Θάλασσας για τις εξελίξεις
στη βόρεια Συρία, με τον τουρκικό στρατό και
τς κουρδικές Πολιτοφυλακές να συνεχζουν να
αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας. σελ. 18
Προσφυγικό
Δικαιότερn ανακατανομή
Σε εξέλιξη είναι το σχέδιο για την αποσυμφόρηση των νησιν, ενη κυβέρνηnση εστιάζει
στη δικαιότερη ανακατανομή Προσφύγων στην
ΕΕ. και στηv επιστροφή 10.000 μεταναστν
στην Τουρκία μέσα στο 2020. Συνολικά
20.000 άτομα-κυρίως οικογένειεςθα μεταφερθούν από τα νησιά στην ενδοχρα μέχρι
το τέλος Νοεμβρίου, εν σήμερα αναχωρούν
από τη Σάμο 700 απούντες άσυλο (στο vησί
βρίσκονται συνολικά 6.500 Πρόσφυγες και
μετανάστες). σελ . 19
Οι στόχοι του ΥΠΟΙΚ
Συνέντευξη του υφυπουργού
Εργασίας Νότη Μηταράκη
στο επόμενο τρίμηνο
Επικουρικό
με χαμηλό, μεσαίο
και υψηλό ρίσκο
επένδυσης
Ηρακλής , αναπτυξιακό και φορολογικό ν/σχ
Η ψήφιση του αναπτυξιακού κοινότητας, ομολόγους του, επ και του φορολογικού νομοσχε - κεφαλής των θεσμν αλλά και
δίου, καθς και η ολοκλήρωση ηγετικά στελέχη του Ταμείου,
του σχεδίου Ηρακλήςν για uην
αντιμετπιση των κόκκινων δα νείων, αποτελούν τις άμεσες προ
τεραιότητες του υπουργείου Οι, της νέας κυβέρνησης, τονίζοντας
κονομικν, όΠως τόνισε ο ΥΠΟΙΚ
Χρήστος Σταϊκούρας σε δηλ σεις του από την Ουάσιγκτον,
όΠου Παρευρέθηκε σην ετήσια
σύνοδο του ΔΝΤ. Ο υπουργός
είχε συναντήσεις με εκπροσ οδικός χάρuης για την οικονομι Πους της διεθνούς επενδυτικής
Βόρεια Μακεδονία
Κάλπες στις 12 Απριλίου
στους οποίους Παρουσίασε τους
στόχους που έχουν ήδη υλοποιηθεί μέσα στο πρτο τρίμηνο
Σε πρόωρες εκλογές οδηγείται η Βόρεια Μακεδονία μετά το ακόκκινο Που άναψαν οι
Βρυξέλλες στη διαδικασία ένταξής της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την έκτακτη
σύσκεψη των Πολιτικν αρχηγν χθες το από
γευμα Προέκυψε ότι οι κάλπες για τις πρόωρες
εκλογές Που ανακοίνωσε ο Ζόραν Ζάεφ θα
στηθούν στις 12 Απριλίου 2020. σελ. 18
τη θετική ανταπόκριση Που
έχουν λάβει από τις αγορές και
τους θεσμούς. ΕΠλέον, εστίασε
στους βασικούς άξονες Πάνω
στους οποίους θα στηριχθεί ο
Τούψος της επικουρικής σύνταξης των ασφαλισμένων μετά την 1n Ιανουαρίου του 2021
δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από τα έτη της ασφάλισής του και τις αποδοχές του ασφαλσμένου, αλλά και από ην απόδοση του χαρτοφυλακίου του ατομικού του λογαριασμού, εν
οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας θα έχουν τη δυνατότητα διαφορετικν επιλογν
αξιοποίησης του λογαριασμού τους βάσει των ατομικν τους αναγκν . σελ. 4
κή Πορεία της χρας . σελ.3
Ναυτιλία
ΚΟΝΤΡΑ ΜΕΓΕΟΩΝ
ΣΤΑ CONΤΑΙNERSHIPS
Η ΕKΤ δενθα
Προχωρήσει
σε νέαμέτρα
χαλάρωσης
Αγνας
δρόμου
για τονσx
στα ΚΙΕΛ
Παραμένει
η Παγίδα
των τεκμηρίων
Εxecutive
ΚΡΙΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑGER
BREXT
Απελευθέρωση
Φορολόγηση εισοδημάτων
Ευρωζνη
Μαρκ Κλιφ
οικοονομολόγος και
επικεφαλής παγκόσμιας
έρευνας στον όμιλο ING
Οι υπεύθυνοι χάραξης της νο
μισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ
δεν θα Προχωρήσουν σε Περατέρω μέτρα χαλάρωσης τους προσεχείς μήνες, αναφέρει δημοσί
ευμα του Bloomberg , επικαλούμενο Ευρωπαίους αξιωματούχους, Παρά την Πιθανή υποβάθ
μιση των οικονομικν τους Προ
βλέψεων τον προσεχή Δεκέμβριο
για τις προοπικές της οικονομίας
της Ευρωζνης. σελ .17
Σε θεσμικό κενό ενδέχεται να
βρεθεί η εκτέλεση αστικού και
υπεραστικού έργου με τα λεω
φορεία μετά την 1η Ιανουαρίου
2020, εάν δεν κατατεθεί εντός
του Νοεμβρίου από το υπουργείο
Υποδομν, Μεταφορν σχέδιο
νόμου για την απελευθέρωση
των υπεραστικν KΙΕΛ, στο οΠοίο
θα Προβλέπεται η Προκήρυξη
διαγωνισμν για την ανάθεση
των γραμμν. σελ. 12
Αντιμέτωποιμετις Παγίδες που κρύβουν οι διατάξεις
για τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης Περιουσιακν
στοιχείων θα βρεθούν και το 2020 εκατομμύρια φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα. Ολόγος είναι ότι
θα τους υποχρεσουν να εμφανίσουν Πολύ υψηλά
τεκμαρτά φορολογητέα εισοδήματα, μεγαλύτερα από
ταπραγματικά αποκηθέντα, και θα τους Προκαλέσουν
Τιχρειάζεται
να μάθουν ακόμη
οι οικονομολόγοι
σελ. 18
Brexit
ολιτικό
αλαλούμ
στ Βρετανία
υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνοεις καθς και άλου
είδους απρόσμενα οικονομικά βάρn. Οι διατάξεις για
τατεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης Περιουσιακν
στοιχείων θα Παραμείνουν ως έχουν και το επόμενο
έτος και πιθανότατα και το μεθεπόμενο, σελ. 6-7
Οικιακός εξο πλισμός
οΙ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Γάζα: Νεκρός Ισραηλινός όμηρος μετά από αποτυχημένη επιχείρηση
  Τον θάνατο ενός Ισραηλινού ομήρου επιβεβαίωσαν σήμερα συγγενικά του πρόσωπα, μια μέρα μετά την αναφορά της Χαμάς. Ο Ισραηλινός είχε απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου. «Με μεγάλη θλίψη και συντετριμμένοι ανακοινώνουμε…Γάζα: Νεκρός Ισραηλινός όμηρος μετά από αποτυχημένη επιχείρηση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΕΕ: Επιστολή τεσσάρων χωρών για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα
  Η Ισπανία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο και η Μάλτα επιθυμούν οι ηγέτες της ΕΕ να συζητήσουν την κατάσταση στη Γάζα την επόμενη εβδομάδα και να ζητήσουν από κοινού μια διαρκή…ΕΕ: Επιστολή τεσσάρων χωρών για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Επεισόδια στου Ρέντη: Οι δραματικές συνομιλίες των αστυνομικών
  Το φως της δημοσιότητας είδε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από το βράδυ του τραυματισμού του 31χρονου αστυνομικού, ο οποίος παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή. Σε αυτό το ηχητικό ακούγονται στελέχη…Επεισόδια στου Ρέντη: Οι δραματικές συνομιλίες των αστυνομικών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Αργεντινή: Ο Ζελένσκι θα παραστεί στην ορκωμοσία του Μιλέι
  Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει στην Αργεντινή για να παραστεί στην ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου της λατινοαμερικάνικης χώρας Χαβιέρ Μιλέι, ανέφερε σήμερα το βράδυ η ουκρανική προεδρία. Με ανάρτηση…Αργεντινή: Ο Ζελένσκι θα παραστεί στην ορκωμοσία του Μιλέι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Άννα Καλτσίδου: Η Πόντια σηροτρόφος που έβαλε ξανά τις Σέρρες στο «δρόμο του μεταξιού»
  Η Άννα Καλτσίδου είναι επιχειρηματίας από το νομό Σερρών, ποντιακής καταγωγής από την πλευρά του πατέρα της, που έκανε την αγάπη της για το μετάξι προσοδοφόρο επάγγελμα. Νέα, πετυχημένη, με…Άννα Καλτσίδου: Η Πόντια σηροτρόφος που έβαλε ξανά τις Σέρρες στο «δρόμο του μεταξιού» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ