Πρωτοσέλιδο Χρονικά:







Recognized text:
- ς Εκδήλωση για
Νέα του
: ΕΛΤΑ
τον Αλέξανδρο
Μωραϊτίδη
Δήμου
| Δεσκάτης
Εθνικό
οuο ΕΝΤmo:
Δρυμό
M anpο44οες oοτό
τν opτκάιπο
TN 28
Lυo 23,
ao 10
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΑΡMΟΣ oνOΥ 835
ΕTΣ 10 ΤΜΗΟ.50e
Παpooυή 18.10.3013
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝ Ν
φnaivων 22, Γpεβενά | Tni. 2462 087772, Fax 2462 087773 | emb: [email protected]
ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΑΡΧΑΙΟΤΗ ΤΩΝ
Συνελήφθη 77χρονος ημεδαπός σε περpoχή των Γρεβενν για
naράνομη κατοχή αντικειμένων ιδιατερης ορκαιολογικής και επ στημονικής ooς της Επνιστικής και Ρωμαϊκής εποχής
Σε βάρος του σχηματίσeηκε noΜκή δικογραφία κακουργηματ.
κού χαροκτήρα
Στο Πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την Προστασία της
noλτιστικής κληρονομιός αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας
Γρεβενν α συνεργασία με αστυναμικούς της Ομάδας Πρόληψης
και Καταστολής Εγκληματικότητας Ο.Π.Κ.Ε) Γρεβενν , συνέλαβαν την (2-10-2019) υς μεσημβρινές ρες σε Περιοή των Γρε βενν . 77χρονο ημεδαπό για nαράνομη κατοχή αντικει μένων
ιδιαίτερης αρχαιολογικής και επιστημονικής αξίας. Σελ. 3.
.ΚΤΕΟ Ρ0
-ΔΩΤΙκο ΚΤΕΟΓΡΕΒΕΝΩΝ
5ο ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
Αnό τα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ των Γρεβενν.
ΤHA. 2462029200
Στούρos Χρ. Καραγκούνns M.D.
Μoιευτήρos - Χειρουργοs Γυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
Πρότυπο Κέντρο Μαιευ κής Γυναικολογίas
σΥnαβaneoύμενηs Aναπaραγωήs
ΣΤΟΚΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ιaτρού Ν. Καρναβά 140s όρuφo
(Εμπαρικό Ελιμεία )
TK: 51 100 Γρεβενά
Τnd: 24625 02144
οOΔMκΑΥΛΚΑ ΕΔΗ ΥΠΕΝΗ ΣΠ ΜΑ
rrwANIΕ - ΠEPA ΜΟΡΟAΜΑΡEΣ
ΜOκOTKAΥΛΚΑ-ΕΡΤΜEΑΣΔΗΚΑ
Εnείyοντa 6944 286705
poς - Τα non- Ψnoa Ματο-Bopψς
nopoteoa κnoς-AνK δoa-Doer Κοpδιoοοηρόφημα
0υpογ καtoγa -epo κpότας
* Μκpoeήαί χαρορμ: onopoooon toτpoαtna
Δpevο & Αντμoa Yooμέτητας- oβρεbομονη Apore
-νoμρος ρματeγσ-Εξσμα νομonnsa
ΦΑΡΟΛΕΤΟΡ Τp-ngpοοεui 0do0-1500 1&00-210
BONIKHΑΝΤΙΗΤΑΙΕΟΙ 20
ΓΡEBENΑ
Τnλ : 24620 2896405520 252 14
Εθ00β θα
K: 6977 019452-6932 235231
τάv poωτo0