Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

21

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2019

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2512

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Μετανάστες:
Άλλοι 700
στην ενδοχώρα!

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΤΙΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ Β. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

«Καµία ανάµειξη
στα εσωτερικά...»
ΣΕΛ. 5

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΕΛ. 4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

∆ύσκολη
εβδοµάδα
λόγω
σκουπιδιών

Μάστιγα η βία

για τις οικογένειες

ΣΕΛ. 3

ΘΥΜΑΤΑ, ΚΥΡΙΩΣ, ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
ΣΕΛ. 7

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΟΝΝΕ∆ ΣΤΟΥ «∆ΙΑΚΟΥ»

Η «γαλάζια
γενιά» των
αναµνήσεων
ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 19-34

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΘΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΠΑΡΗΣ

ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Γ»

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΑΝΗΜΕΡΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

Ελεύθεροι και
ασφαλείς πολίτες
ΣΕΛ. 6

To Αυτοκινητοδρόµιο
στο προσκήνιο
ΤΟ «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΦΕΡΝΕΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΣΕΛ. 11
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η

ΣΕ ΠΥΓΜΑΧΙΑ
ΚΑΙ ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ

«Βροχή»
τα µετάλλια
στην Πάτρα
ΑΥΡΙΟ (7.30 µ.µ.)
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ
ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»

Προµηθέας:
Ώρα για Βίρτους
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ: Ήττες για Θύελλα και ∆ιαγόρα