Previous

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
MΕ 21
Νίκησε στο φιλικό
με Καραϊσκάκη ο ΠΑΣ
Σελ 5
ΝEΟΙΑΙΩΝΕΣ
Οκτωβρίου 201
Αρ. Φύλλου 6447
Τuή 0,60ε
ΗΜΕ PΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 26510 7746 6 | fax: 265 10 37880 | email: [email protected] neoia gones.gr | wwwneoiagones.gr
ΗΣΗΗΠΕ ΡΟΥ
Ιξpωτής ΑΡΕΗ ΜΑΛΝΗ
Το ΠΡΩΤΟΕΑΜΗΝΟ ΟΥ 2019
ΣΤΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΠΗ
Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΝ LED
Έπαθε και έμαθε )
η Δημοτική Αρχή
Πεκ ευρ στιν Ήπειρο
από τον τουρισμό
Το θεμα του τρόηου χρηματοδοτη
σης της napέμβασης αντικατάστασης των λαμητήρων οδοφωτισμου
με λαμπτηρες led , 8α τε8εί προς
συzητηση στην Οικονομικη Εnιτponn του Δήμου Ιωανντν , την ερχο μενη Δευτέρα 21-10-2019 (κα ρα
13:00) , μετά την αnoφαση της
Οκονομικης Επιτpoπης για την ακορωση του διαγωνισμου της nρon γουμενης δημοτικής αρχές , στις
αρχές ΣεπτεμΒρίου
ΣΕΛ. 8
ΚΑΤΑΤΕΛΕΙΟ ΣΠΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
- ΑΠΑΝΤΑ ΟΚ.ΤΖΑΦΕΑΣ
Σοβαρά προβλήματα
στους παιδικούς σταθμούς
του Δήμου Μετσόβου
Σοβαρά Προβληματα στις δομές
της Κοινωφελους Εmxείρησης του
Δημου Μετ σόβου καταγγελλει η
Παράταξη Δύναμις Δημοτν του
Σπορου Βασιλείου.
ΣΕΛ. 2
Διήμερο ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης
κοινού για τον Καρκίνο
του Μαστού
ΚάBε Οκτδριος ενα μήνας κατά
του Καρκ νου του Μαστου . Κατά του
καρκίνου της μητέρας μας , της αδελφής μας , της κόρης μας, της συνα&λφου , της καλυτερής μας φίλης..
Ολες α γυνα Ικες noυ νόσησαν αnό
καρκίνο και οσοι τους κρατούσαν το
χέρι στον άνισο αυτο αγνα, αποτελουν Προτυηα δυναμης, ελπίδας και
διάδοσης του μηνυματος Η Προλημη
αnοτελεί nροπραοτητα .
Κατά 77 εκ ευρω nλουσιοτερη έγινε η Ήπειρος το Πρωτο εάμηνο του 2019 αno τον τουρισμό. Συμφωνα με τα
στοιχεία της Τράπεzς της Ελλάδας η Ηnειpoς αnοκoμισε 7 εκατ. ευρω ( όγδon κenίδοση στις δεκατρείς Περιφ ρειες) , αno 292.100 επσκέψεις και 1,2 εκατ. διανυκτερεύσεις
ΣΕΛ. 4
Πργος Παιπάς: Απαξιωτική
μa ο θeσμό η ριική στο ΤE/ΓΗ
Δ0ο εβδομάδες Πριν τις εκλογές γι τα
νέα οργανα διοκησης του Τεχνικού En
μελητηρίου Dλάδος , κεντρικά και nεpφερειακά , η μάχη για τη νίκη ανάβει για !
τα καλά σε τοπκο εππεδο , μετα των
naρατάξεων nou εκπροσωnούν τις nολ
ακές δυνάμεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ
Αυτό τολάοστον nροκύnτ ano τις
δηλωσεις του anεpχόμενου Προδρου
φυ Τμήματος, Ηπεiρoυ wυ ΕΕ Fωργou
Παnnό εκ μέρους της ΠαράταSης το
ΣΥΡΙΖΑ στο ΤΕΕ Ηnelpou , Eνωτικη
Πρωτοβουλία Μηχανκων Ηπeiρου Λευ-|
κάδας . Πoυ για Πρτη φορά με τόσο
ντονο τρono επτenκe
νομάσει στην napaτεζη της λ Ν
γαzομενοι Μηχανικοί ΔΚΜ , , με αφορμη
α οσα λέγοντα anό μέλη της τελευτα
aς , στη διάρκεια της
ΣΕΛ. 9
Πιέζει για Αστυνομικό
Σταθμό στο Αεροδρόμιο
η Μ. Κeφάλα
Με την Πολιτική και φυσική ηγe
σία της Ελληνικής Αστυνομίας
συναντηθπικε η Βουλευτής Ιωανν νων της Νεας Δημοκρατίας ΜαρίαΑλεξάνδρα Κεφάλα , πpοκειμένου να
Παρουσιάσει την αναγκαιοτητα
σύστασης και λειτουργίας Αστυνομικου Σταδμού στο Αεροδρόμιο
Ιωανννν.
Συμφωνεί, εν μέρει , με την
αυτοκριτική στον ΣΥΡΙΖΑ
να κατοnepoδου, για τν αερo hoΚn.Ο/
και την αποτελεσματικότητά της κατά την!
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΣΗA, 7
ΣΕΛ. 3
| Πρατγouμενη φιετία.
ΣΕΛ. 8