Πρωτοσέλιδο Βέροια:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 19-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019-Αρ Φύλλου 12.290-Τιμή 0,60 ευρ
(e) ΕΤΑ Shayoures
Στις 20Οκτωβρίου
τα αποκαλυπτήρια του μνημείου
πεσόντων 1940-41
στην Πλατεία Ωρολογίου
Σελ.2.3
Με κάθε επισημότητα .
γιορτάστηκε η απελευθέρωση
της Αλεξάνδρειας ,
Εξοχικό κέντρο
91θάκης 2, Βέροια 23310 23544
Από βδομάδα η τοποθέτηση.
του καταστρωματος στη βάση
της γεφυρας Κούσίου
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σελ. 2
Ορίστηκε η νέα
διοίκηση του
Χιονοδρομικού
Κέντρου
Σελίου με
πρόεδρο
τον Γιργο
Μιχαλιά
Νέοςφορέας ελέγχου
γιαχρέηίδιωτν
Δημόσιο
Σελ 3
0Θοε SPORT Ω Θοε SPORT
Θα καταγράφει τη συνολική πιστοληπτική.
εικόνα των πολιτν
Στην Καβάλα
την Κυριάκή η Βέροα
Επστρέφουν οι Πέντα και Βεργνης
Σελ. 10
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων Σλ 20
Εγγραφές 2019-2020
uminium
ROBOΤ,
ACAEFΥ
Profil e
Πλάτεία Πλατάνων: Τόποςμε
λησμονημένο ιστορικό φορτίο ! !
Του Παρη Παπακανάκη.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
www.aluminium-profle.gr
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
Σελ. 13
* ue Einsθεtns (γα nuίες 5.10 ετν- Lego Wed2
. PatiFindesο pa ηaς 10-16στν)- Lego Minito rm EVa
Space Challenge-Lego Mindstorms EV3
. Engineerine - Lego Mndsorms Eν
Seratch (Programming with Scratch)
. Makaiock (mια tφnβου
Arduino Essentlals & Arduino Projects
να εφβους και ενήες
230 Pintns να cφήβuς αι ελοες)
.SEAM κ ΡΟΜΠΟΙK
(Eaίδευση κn ηoτononση Εoταιδυτν
Τα Πάντα, Παντού.
ΕΝΗΝΙΚΣ
ACS ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Βετσοπούλου 113, Τηλ.: 23330-28050
Μochanical
Parts
Systems
Linear
System
Profiles
ACS BΕΡΟΙΑΣ
Θεσσαrovίκns 50, Τηλ.: 23310-75400
ΑΦο1 ΜΕΪΜΑΡΙΔΗ Ο.Ε.
ACS NAΟΥΣΑΣ
ΔΚΤύοωση 2331022335
Καμπiτη & Βύρωνos 28, Τηi: 23320-52244