Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
ΑΝέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποτα παινίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΙΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1365 ΕΤΟΣ 31ο ΤΗΛ.: 26510 22044
ΤΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail: [email protected]
FAX: 26510 79437
ο Πρέπει κάτι να ολάξε τόρα με την Ν.
μντα περμένουν δλα από τον κ. Καχριμόνη
ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
θέσεις τανευρυπαίκν
ευρωπαίκόν
περιφερειόνη Ηπειρος
ΕΣΠΑ, Οιδείκτες περιφερειακής ανταγωνιστιΤον μεγάλο κατάλογο με τους δείκτες περ φερειακής ανταγωνιστικότητας δημοσιοποί - κότητας προέρχονται από την αξιολόγηση δε
ησε η Κομισιόν θέλοντας να συμβάλλει στην κάδων παραμέτρων της κάθε περιοχής.
κατάρτιση των προγραμμάτων του νέου
Συνέχεια στη σελίδα 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Γιατί Πρέπει άμεσα να υποβληθεί ένσταση
για Πιθανά λάθη στον επανυπολογισμό
Από συνταξιούχους
. Ενδιαφέρει όλους τους δήμους
εος γυρος
προσφυγν
Ατήσεις εδ και τρα γα πς συντάζεις
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΑΜΑΤΙΚΑ
Άνοιξε η λεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ
Βήμα Προς βήμα η διαδικασία Που κλειδνεν
τα αναδρομικά από 4 Οκτωβρίου και μετά
Τη δυνατότητα να υποβάλουν ενστά
σεις επί των ενημερωτικν σημειωμάτων που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα
του ΕΦΚΑ έχουν όσοι συνταξιούχοι
εκτιμούν ότι για τον επανυπολογισμό
των συντάξεν τους πέρυσι βάσει τον
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΩΝ
Νέος Υύρς προοφ γν και ενστάσεων ξε .
χινά για τους παλιούς
| συνταξιούχου .
Η ανάρτηση των εx καθαριστιχν σημει
δίνει το
Μία σημαντική αλλαγή επιφέρει η Κυβέρ
νηση στον τρόπο λήνης αποφάσεων από τα
Δημοτικά Συμβούλια, η οποία αναμένεται να
δσει ένα οαβαντάζ στις χατά τόπους Δημοτικές Αρχές , πολλές εκ των οποίων αντι
μετωπίζουν πρόβλημα πλειοψηφίας σήμερα,
προχειμένου να υλοποιήσουν το πρόγραμμά
τους . Πιο συγκεχριμένα , στον Κλειοθένη
(ν.4555/2018) μέ χρι σήμερα ορ
tεται πως τα μέλη
του Δημοτικού
Συμβουλίου που
κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την
παρουσία τους υπήρξε απαρτία, ακόμα χαι
αν αποχωρήσουν , λογίζονται ως παρόντα τις 787 σελίδες ( !) , με τη συζή
ωμάτων
εναρχτήριο λάκτισμα
για έναν ακόμη γύρο
διχοστικύν προopυγuν
Συνχεα στη oελίu 21
εναντίον του νόμου Κατρούγκαλου, αυτή τη
φορά από τους ταλιούς , συνταξιούχους ,
| δηλαδή όσους έλαβαν
τη σίνταξη τους πρν
από τις 13 Μαΐου του
2016. Παράληλα, στην
περίτωση που κάτοιος
ονταξιούχος επιθυμήσει να υποβάλει αίτημα
ή ένσταση στα όο .
Για να μην έχουμε ακυβέρνητους δήμους
Νέες αλλαγές στην αυτοδιοίνηση
Γράφει ο
| Φτης
Ζ. Πανταζής
| Δικηγόρος
Κατατέθηχε στη Βουλή πολυ.
νομοσχέδιο 213 άρθοων πολλν
Υπουργείων , που μαζί με τις συνοδευτικές του Εxθέσεις φθάνει
παρόντα
μέχρι το τέλος της συνεδρίασης , ως προς την ύπαρξη απαρτίας .
τησή του στις συναρμόδιες χοινοβουλευτικές Επιτροπές
Σινέχεια στη σε
Σνέχτει στη ολίδα 23
Συνέχηα στη σελίδα 21