Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Σάββατο
Οκτωβρίου
3ΙΡΩΙΝΗ
Αριθ.φύλλου 7368
Τιμή Φύλλου 0.50G
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΩΔΙΚΟΣ
Ψηφίστηκε από Πρόσφυγες
το Περιφερειακό
Συμβούλιο
το αρδευτικό
της Βόρειας Ζνης
Πολυφύτου
Ισοκατινομή
σε όλη την ηπειρωτική χρα
Συνέχεια στην 6
Μέχρι τέλη Νοεμβρίου
θα μεταφερθούν 20.000
πρόσφυγες από τα νησιά
στην ενδοχρα
Συνέχεια στην 10
Ελεύθερη
η διέλευση ανέργων
από όλα τα διόδια της
Εγνατίας Οδού
Σε κίνδυνο φτχειας
ένας στους τρεις Ελληνες
Συνέχεια στην 8
Συνέχεια στην 11
δυΜΒ9
ΚΙΕΟ ΓΡΕ
Επίσημos Συνεργάτηs MEEΑ ΜΑΡΚΕΤ
Σύντομα κοντά σαs!
ΓΡΕΒΕΝΑ
43nς Οκτωβρίου 151
5οχλμ Γρεβενν -Μυρσίνας
Τηλ.:2462029200
E-mail [email protected]