Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Αρχισαν τα μαθήματα
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο ο εναλλακτικός τουρισμός
Σπάρτης >σελ 7
Πανέτοιμες οι Καρυάτιδες
για την πρεμιέρα
της Β' Εθνικής > σελ 15
Στο Προσκήνιο
στην Πελοπόννησο > σελ 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 19ΟκτωΒρίου 2019 | Έτος 24] Αριθμός 5751 | Τιμή φύλου 0,50
Tηλ. 2731081253 Faxt 2731081250.-mailinto @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
<Τρέχουν
οι εξελίξεις για τη
βελτίωση της
Ε0 Σπάρτης-Γυθείου
Ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης διευκρινίζει:
Προχωρούν οι διαδικασίες
για το Open Mall
Το έργο της Βελτίωσης του
δρόμου Σπάρτης-Γυθείου
εξετόστηκε σε σύσκεψη nou
είχε την Πέμπτη (17/1) στην
Τρίηολη , ο nεριφερειάρχης
Πελοηοννήσου Πανογιτης
Νίκος με τους μελετητές του
έργου.
Στη διάρκεια της σύσκεψης
καταγράφηκε ότι η μελέτη του
ενλόγω έργου-ο ΠρουπολογΔεν σχετίζεται με το έργο ανάπλασης του κέντρου
σμός του onoiou ανέρχεται σε
Το έργο του -Οpen Mal-. συ προϋπολογισμού
ριακό σχέδιο , nou χρηματοδοτεί
δράσεις αστικής ανάπλασης με
στόχο τη δημιουργία ανοικτού
εηορικού κέντρου σε πεζοδρόμους καιοδούς ήπιας κυκλοφο ρίας στο κέντρο της Σπόρτης και
θα υλοποιηθεί αnό τον Δήμο
Σπάρτης σε συνεργασία με τον
Εμπορικό Σύλλογο της ηόλης
συνέχεια σελ9
Με αφορμή δημοσιεύμστα του
τoηικού Τύnou για την anένταξη νολικού
aπό το ΕΣΠΑ της Πρότασης του 1.814.991,50 ευρ έχει ήδη εγΔήμου Σπόρτης για την ανά - κριθεί και , μάλιστα , έχουν ξεκιπλαση του κέντρου της Πόλης, ο νήσει οι διαδικασίες υλοποίησής
Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης του Υπενθυμίζεται ότι το ηρόδιευκρινίζει ότι η Παρaπάνω ζεκτ εγκρίθηκε από το Υnoup εξέλιξη δεν συνδέεται με το Πρό - γείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
γραμμα Ανοικτό Κέντρο Εμπο - και την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ
ρίου-ΟPEN MALL .
μεσα στα 59 ανάλογα σχέδια σε
όλη τη χρα . Η πρόταση είχε
υποβληθεί μετά aπό το μνημόνιο
συνεργασίας nou unεγράφη με ταξύ ης Πρoηγούμενης Δημοτκής Αρχής Σηάρτης και του
Εμπορικού Συλλόγου της Πόλης ,
ηριν από έναν Περίπου χρόνο ,
στις 29 Νοεμβρίου 2018.
Πρόκειται για ένα ηωτοηο60.000.000 ευρ - Βρίσκεται
στην τελική ευθεία για την ολο κλήρωσή της και εκτιμάται ότι
θα anaτnθούν ηερίπου τρείς
μήνες για να ολοκληρωθεί
Υπενθυμίζεται ότι στο nαρaΠάνω έργο είχε αναφερθεί
πρόσφστο , σε ραδιοφωνυκή
του συνέντευξη , ο αντιnεριφε
& ΤΑ , ως το 7ο καλύτερο ανά ρειάρχης Λοκωνίας θ. Βερούτης, ο οnοίος είχε naραθέσει
λεπομερή στουχεία Εντός των
Νέους θησαυρούς έκρυβε
το ναυάγιο των Αντικυθήρων
επόμενων τριν μηνν αναμένονται ουσιαστικές εξελίξεις,
οι αναγκαίες naρεμβάσεις
στην Εθνική οδό ΣΠάρτης-ΓυΣτη φετινή έρευνα συλλέχθηκαν οστά, τμήματα αμφορέων και κουκούτσια ελιάς θεδν ου απστελεί ένον κομ
βικό οδικό άξονα ο onoίος
έρευνας στο εμβληματικό ναυά γιο των Αντικυθήρων . Σύμφωνα με ανακοίνωση του
ΥΠουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού ,
Εντυπωσιακές φωτογραφίες
αnό την αρχαιολογική έρευνα
στο νουάγιο των Αντικυθήρων
έδωσε στη δημοσιότητα το
ΥΠουργείο Πολιτισμού. Ευpή ματα όηως οστά , τα οποία ηρe Πει να αναλυθούν , χάλκινα
καρφιά από το πλοίο , καθς και
ένος μηρούτζνος δακτύλιος
όγνωστης-προς το Παρόν- χρήσης, είναι μερικά από τα αnoτε λέσματα
υποβρύχιας αρχοιολογικής
διατρέκει μεγάλο τμήμα ης
Λακωνίας . anoτελεί διοχρονικό αίτημα ης τonικής κονωνίος καθς ζητούμενο είναι η
ασφάλεια όσων χρησιμοπο ούν τον συγκεκριμένο δρόμο.
έρευνα ενεργοnoήθηκε εκ νέου τον Οκτάβριο
του 2019 , με anοκλειστική
ηλέον ελληνική συμμετοχή υπό
την διεύθυνση της Δρ . Αγγελικής Γ. Σμωσι, διευθύντριας της
Εφορείας Αρχαιοτήτων ΕυΒάλτε τα
social media
φετινής Βοίος
στα σχολεία
συνέχεια σελ 8
του Ανδρέα Ζαμπούκα
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα