Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σ8ΒAΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
0008ΡΟ %9
ΗEPAAEΑΤΤH nΕεrANH EOHEA - ΕΟE ωναε
ΧXMERτανΣ
Τους πήρε την ομοφωνία
και μετά τους έβρισε!
Mnσpnνο υν opou δαa A
Ο δημοσιογράφος Β . Λάορης:
Χρονογραφόματα στην
οro ux gα νa εp o
μoi o κδp,κομ m w
υA μu uinu
o o δε
c a αgetα upωdeo.w
-Jιατουμοί.
Αχαΐα: Πρόσφυγες
σε τέσσερα σημεία
ΑΝΤΟ ΠΑΘΑΝΑ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΑ
ΗA 0eφ po
μνό, epo
α wwοκο pr
o Η epa
υontes
nλκή n cvd
σn toeiς γ
Ψο wo o
FETADKTΗ
ΑΝΙΑΡΑΣΕΙΣ
ΞΙΝΟEΧEι
πΙΝ ΛΑΤΡΑ ΚΑΙ
ΠΡΙΚΑΛΙ
EΦΡΕΣ
ΤΟ 1ΕΝΑΡΙ6
οι ΚΑΤΑΔΙΚΕ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ
ΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
1ΕΝΟΕELA,
ΕΝΔΙΑΦΕΡΝ
αuu .
vtr npoεn sε anό οt dpo se
0ΙΛ0ΕΝΙΑΗ
Ε ΕΤΑΙΗ
ΤME ΕinE
ΑΙ A3
ΑΤΩΛΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Γιατί θα πάω
Χανοpο α o
wptbi aικυο
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ
π ντά,
στο PINΚ
οκ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΣΤΗΝ -n ΠΑ
ΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ
THE CITY
Easaι o apa
δpxο u m
4pouκAn A
Ko bοoo Κ
Α ν ι φ0 ι x
tyν66 nar μας canν αμ n Οo φlμκο Η ooίο τ0 i
ο4o) 1 σp n 4 arκ εt
ς n δκa a ενεκ0Λ
ετ , υεν 1, i
ου ακ Eio δι aς μο st κ.
γ, 4ν γ καio0μοαγοΚ
bu fεν νυ 11 Οδων or baι θυ
Dυόητκόκ.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΚΡΑΚΗΣ
υp βδ
PPURreiΑ
J3ΤΕΤ.
20 μίεeστu
στtν tu w 0s
Παιρινός
ευτυχrί
στα ξνα
Πρemaς ou..
Μηpuo to
Δεδaie , . pa
νκ Ημ0 )0
ΝΤΕΖΕNΕ
staτπ Ρ υ τt 0
Δ iκκεtυμι- τu