Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Aρθμ. φύλλου 36.056- Σάρβατο 19 οmωβρίαι 2019 www.th arrosnewS.gir
ΟΑΡΡΟΣ
Αστg σχuμα Κολομάτeς
COMMOOΟ ΕΠΙΠΛΟ
Έτος 1206 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕ ΣΣ Η ΝΙΑΣ
w.00msnedT- ΣT10 69157
Τιμή 1 sυρό
MΙA. ΧΡΥΣΟΜΑΜΗΣ ΓΙΑ 120 ΠΕΑ
6ΙΚΑ ΠΑΤΡΙΚ ΔΗ ΦΕΡΜΟΡ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΑΜΜΗ
Ζητά τη δημιου ργία
Διεθνούς Αεροπορικού
Κέντρου Εκπαίδευσης
Διεθνές κέντρο φιλοξενίας
ανθρπων του πνεύματος
% Μεγδη μέρα η σιμερινή σην Οικία Πάτρικ Λη Φίρμορ οην Καg
δαμύλη, καθς θα προγματοποηθούντα εγκαίν της με την ολο
183ήρuση ης avwκαONευής με χρημαοδόη 0η τοu
Ιδρύματος Σταύρος Νάρως..
σελ 4
a.12-13
ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΕΔΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ
ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΘΟΔΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΑΡIΝΟΥ
με διαμαρτυρία αντιπολίτευσης Δήμου
Με λαμπρότητα θα
εορτάσει η Πύλος
την 192η επέτειο
σελ 4
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΑΔΕ: "Εχεις ακίνητο
στη Μεσσηνία και το
ξέρω! Δήλωσέ το "
σελ 7
Στον απόηκο mης προεδροποίησης του πρην
βουλευτή της "Χρυής Αυγής , Δημήτρη Κουκούτση, από τη Δηματική Αpχή Καλαμάτας, παυ στήριξ
η Να Δημοκρατία, πραγματαπ είτην πρτη του επt
σκεψη στη Μοσσηνία ως πρωθυπουργός ο Κράκας
Μητσστάκης.
Σύσσωμη η αντmmλίtεuση καπγγνeι άτια δήμαρος
Καλαιμάτας, ΑΒανάσιος Βασιλόπουλας, ο οποίος
εξολέγη με τη στήριξη ης Νέος Δη μοκρατίος, πρόΤεNe στο Σύνδοσμα Υδρουσης τον υπόδικο και
πρην βαυλουτή της Χρυσής Αυγής, Δη μήτριο ΚουΚαύτση, γα την προοδph
Σήμερα , στς 12.00 το μοσημέρ, ο κ. Μητσατάκης
θα μιλήσει σe eκδήλωσm στο Μέγαpo Χopaύ , με
63μα την επιδ pαση των όπενδύσοων σε όναντάπο με
πράδεγμα την Όosta Naarina, πορόντας του κ. Αχ
λδα Κωναταντα κάπουλου .
ΑΝΑΚΟΝΩΣΗ
Η oνάwμη ετοφίαι ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Εμε το δια | κατικό τίτλο PA ROD S.A. θλαι να συγχορεί την
| meoia τοω υπουργίου Ανoπτυξης κα ιδοτερο τον κ.
| υnouργό Aδωνη Γεωργιά δη, καθς επί ηγεαί ος του φα| νατοι να όει επτοχυθd η πορεία πολλν αnενδυικν
| oχεδίων. μετοξύ ουτν και του επενδυτνού οχεδίου της
εταρείος μος, το onoioο σnoτελεί έργο πνοής ιο το νομό
Κoeίστατοα πλέον δυνα τή η μεσηυλοτοηση του εno
| δυτκούηλάνου μος, το οnoίo οφoρό στην επέαοση και
κατοσαυήούγpοoνης μονόδος διαχίρισης αγροτνν προ| οντων , Η ολοδήρωση και λετουργία της νέος μονοδος
| της παρείος μος εντός των επάμενων ηνάν 60 έει πa| μπολλοοφελη για την τοπκή και εeνή ικονομία,καθς
6α δσει νέες 66σος εργοσίος στον τομέα της τυποπο| ησης, Οαεξοσφολίσει γιο τους σγρότες ουκολότερη διά|6εση των προί όντων τους στην εγδριο και διεθνή σγορά.
| θα βελτάσει την Τοότητα και σνονωμαμότητο των το
| Πuκάν μος πραδντων σε ε0νκό κοι ευρωnoκo επinεδo.
Ως επενδυτές καλωσορίζουμε την προστάθεα του
| υπουργού Ανοπτυξης γα επιτόυνση στην υλοτοίηση|
| των επενδυτικν σχοδίων, κοος η προτη στήμξη !
| των ελληνικν επεpήσων συμηλέαιμε ης δεσμεύσες
| τουκ. πρωθυπουργού για anaνoφoρά της χρος σε ανο| πυξιανή τροχ .
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Νέο ρεκόρ το 2018 , με
αύξηση των εξαγωγν
κατά 14,4%
ΣΕΛΙΔΑ 5
σελ 9
ΕΧPRESS
Περνάς KΤΕΟ;
Κέρδίζεις
Αυτοκίνητο
ΟAΝΑΣΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ
Στερνό αντίο χθες στην
Αυλνα για τον εκδότη
της εφημερίδας "Φωνή"
Δενpyνοκ ww td Cλεγο
ουoγμote ος
βιξφήuς ωηρp
ο 1NTEΟ ΕP RSS
ουμεέκε σε κήροση
με ένλ όνο κουοίρο
δαυί 5κil
Τηλ. 27210605& 7l5407 wwκeφesisr
σελ . 11