Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

19

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5267

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» ΠΥΡΟ∆ΟΤΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΟΜΟΨΥΧΙΑΣ

Τους εγκαλούν γιατί...
ψήφισαν την υπογειοποίηση
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ «ΤΥΧΟ∆ΙΩΚΤΙΚΗ» ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

ΣΕΛ. 9

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ «Γ» ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΑΙΧΜΗΡΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΦΩΤΗΛΑ

«∆εν θα γίνω
πολιτικός
υπάλληλος
κανενός»
ΣΕΛ. 9

Μετά τη «σκούπα»
η... φιλοξενία
n 22 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΧΘΕΣ, ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ∆ΟΜΕΣ

Το πρωτοσέλιδο της «Γ», την
Τρίτη 15 Οκτωβρίου που αποκάλυπτε το σχεδιασµό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

ΣΕ ΠΑΤΡΑ, ΡΙΟ, ΑΓΥΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΠΡΑΣΙΟ
n ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΕΛ. 3

ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SENSE CITY

4.271 Πατρινοί βρήκαν λύση!
ΣΕΛ. 8

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ

ΣΕΛ. 19-24

Ένα βήµα
πιο κοντά
σε συµφωνία

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ
(15.45) ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»

Κάλεσµα
για στήριξη

ΣΕΛ. 2

Απόλλωνας: 5 µ.µ. για σερί µε τον Αµύντα
ΕΠΣΑ: Μάχες κορυφής και στους δύο οµίλους

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ

Προσφεύγουν
στο Σ.τ.Ε.
ΣΕΛ. 4

«Κακή η συµφωνία
των Πρεσπών»
ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ «ΒΕΤΟ» ΣΤΗΝ Ε.Ε.

ΣΕΛ. 10



Τελευταία νέα από την εφημερίδα