Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.621 . Τιμή 0,60 . Σάββατο- Κυριακή 19-20 0ιτωβρίου 2019
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453
% Τιλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fa: 26510 30.350. http:/wwwρroinostogos.ge [email protected] gr
Να Πς θ' αλλάξει n πορεία της χρας!
( Χρειαζόμαστε KηΠουρούς )
. Κατά το ΖBauman, η προ νεωτερική στάση προς τον κόσμο ήταν αυτή του θηροφύλακα. Οι άνθρωποι πίστευαν στη δια φύλαξη της εφυσικής σορροπίας και στην αναπαραγωγή του
κόσμου , εκτός αν οι αλλαγές είχαν θείκή προέλευση.
Η αβεβαιότητα, που σημαίνει φόβος, έκανε τον άνθρωπο να
ονειρευτεί έναν κανονικό , προβλέψμο κόσμο , χωρς τα χτυπή- στον κόσμο . Eίναι ενθουσιδης και δε ματα της μοίρας . Στα όνειρα αυτά και στον Τhomas Morο αποδί . φοτέχνης κατασκευαστής ουτοπιν
δεια ο όρος ουτοπία Η ουτοπία αποτελεί την αρχή άλης της
προδδου και την απόπειρα για έναν καλύτερο κόσμο . Η νεωτε . η Βεση της σε αυτή Του κυνηγού Σ' ένα
ρική στάση που γέννησε την ουτοπία είναι , κατά το Ζ.Bauman , κόσμο , όπου κατοικούν κυρως κυνηγοί .
αυτή του κηπουρού . Ο κηπουρός , χωρίς τη συνεχή προσοχή και υπάρχε μηδαμινός χρος για ουτοπ προσπάθεια, θεωρεί δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει καθόλου τάξη Κους στοχασμους και κυριαρχεί το νειρο
της ατομικής επιβίωσης
Σε αντίθεση με τις ουτοπες της νεωτερικής εποχής, η στάση
των κυνηγν δεν προσφέρα νόημα στη ζωή και ευκαιρίες για
στοχασμό .
Στην πατρίδα μας εδ και χρόνια , κυράρχησεη στάση του
κυνηγού με αποτέλεσμα να παραμεριστεί το ακοινό καλόν , με
συνέπειες που βινει και θα βινει για πολλά χρόνια η καινωνία
μας Η ικανοποίηση , με κάθε μέσο , των συνεχς εξελισσόμενων
αναγκν μάς οδήγησε στην υπερβολή που είχε ως συνέπειες το
δανεισμό , την εξάρτηση, την ανυποληψία, τη διαφθορά, την πα ρακμή .
Η χρα μας βρίσκεται σε σημείο διακλάδωσης 11 συλ
> Γρόφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ B. ΜΑΣΣΛΑΣ
πρην Πρύτονης Πανεπ. Ιωσνίων
Σήμερα η στάση του κηπουρού δίνει
Eιδικει την ένταξη στην Ε.Ε, αλλά όα και να ελέγχεται .
Ολοκληρνεται το 40ο Πανελλήνηο Συνέδριό τους
ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ Πέφτει σήμερα η αυλαία της κορυφαίας
ΘΕΛΕΙ ΝΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΡΑΜΑ!
συνάντησης Καρδιολόγων στα Γιάννενα
Απονομές Τμητικν διακρίσεων και βραβεύσεις
επιστημόνων στην κεντρική εκδήλωση
ΗΣύνοδος Κορυφής Eβαλε στον <τάγον τις ενταξιακές διαδικασίες . ίτάρχουν
αάλλες χρες για μας δηλνει εχβιαστικά ο Αλβανός ΥΠΕΞ
. Οι πpοσδοκίες που καλ λεεργούνταν στην Αβανία για το
pάσνο φως, oυ θα έδνε η
Σύνοδος Κορυφής για πην έναpξη Των εναξιακν διαπpαγμαΤεύσεων μα ην ΕE , δαpεύστη ήoιoς
ανατολίτης
ουμπεριφέ
ρεται ο Εντι
Ράμα: Και τα Η
χρήματα της
ΕΕ επιζητά
1 τα παιχνίδια με την
Τουρια θ
λει να συνε χίσει να κά
. Οι νεότρες εξελεις στον Το μέα της Καρδιολογίος , απασχό
λησαν roυς πάνω από 2.500 συ.
νέδρους που συμμετέχουν στο
400 Πανελλήνιο Συνέδριο και m
οποίο φιλοξενείται έως και σήμε.
ρα Σάββατο στα Γιάννενα.
ΙΡΕΠ ΟΡΤΑ Ι
καν , Η Γαλλία και προσοπικά ο
Πρόεδρός ης Εμμανουέλ Μaκpoν , επέμενε μέγρΤος στ
άρνησή του, εν
μή κνήθηκαανη Ολλανδία και η
Δάνία.
Τα επιχειρήματα που ανe ,
πτυξε ο Γαλος Πρόεδρος ουσια .
στικά ισοδυναμούν με βτο μακράς διαρκείας , καθς ζητά ε
πανεξέτάoη τη δαδικασία διεύ pυνσης που την χορακτήρισε καναποτελεσματικ , εν διαίτερs πολιτκής σημασίας έχει και
νοφορά του , πως η δεύτερη
στην κατάταξη χρα από την ο ποία προpχονται οι-11η σελ.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ν δια γραμΠρόκαται για ην μεγαλύτερη επ στημονική συνάντηση της χρας
κορυφαίων γιατρν καρδιολόγων
και όχι μόνο, με συμμετοχές και α ο
το εξωπερικό, εν οι διάφφορες συνE
δρες και οι ομιλίες εστάζουν, μεταξύ
άλλων . στα νεότερα δεδομένα Της
επεμβατικής αντιμετπσης των
καρδαγεκν παθήσεων, σε συν
δυααμό βεβαια με την ευαισθητο
ποίηση των πολιτν 11ησελ .
νει .
Ομέτορας της Ιατρικής,
Καθηημής Χαράλαμπος
Mουτοόπουλος , πμήθηκε για την
πpοoσpopά Του κατά την επίημη
πελέτή Του 4000 Πανελλήνου
Συνέδρίου Καρδιολογία . .
Erοιμάζεταιγα κταέσιτο Παελήnο Συματείο Κταστημήτν
Προσφυγή στο ΣΤΕ για
τον Αντικαπνιστικό Νόμο!
VΙητείται να επιτραπούν ειδικοί χροι για καπνίζοντες
Μέχρι 10 Νοεμβρίου οι
λογές
Οι Δήμοι της Ηπείρου στις
κάλπες για τη νέα ΠΕΔ!
> ι συζητείται για τους υποψήφιους
για Την Προεδρία
IAurioa.σονκληu Χατ
1 Emημέρωση τu oνού για
| Μευμονολογιά νσήματα ;
. Στη σελίδα 2
. Δεν πρόλαβε καλά καλά να
καθαρογραφεί ο Αντικαπνιστικός
Νόμος που ψηφίστηκε με ευρεiα
πλειοψηφία στη Βουλή και να δη μοσιευεί την Εφημερίδα Της Κυ βέρνησης και ξεκίνησαν οι αντδρόσεες
Οπως όλλωστε είε διαφανεί και
Mρ(Aue
Dαin 4ppειτέ.
iμρα 12 pο oς
Εκλογiς στο ΤΕΕ Νμβοίου
αις κάλιες Φα pοot0ουν
ma μιχανικοί
Μιείρου . Δευκάδας
. Στη σελίδα 2
. Πέντε μόλις μήνες πέροσον
από n αυτοδιοκηπικές εκλογές
rοu Μαϊοu και οι νέες διοικήσεις
στους Δήμους Τόσο mς Ηπείρου
όσο και ολόκληρης της χρας κ .
νούνται πάλι σε ρυθμούς εκλογν , συτή τη φορά για να αναδε
ξουν Τους επικεφαλής στις Περ φεpειακές
Κεντρική E ΠΕ4) κα τ
(ΚΕΛΕ.
Ενα πρόγραμμα για Πημοτικά Σκολεία
Πρωτάθλημα ανακύκλωσης
κάνουν τα Γιαννιωτόπουλα!
>ΜΕΣΑΦ: Στόχος να ευαιoθητοποτήσουμε τους πολίτες . .
από άρθρο Του Γaνντη επιχειρ - : !
μετία Βασίλη Βάβολη στον Πρωνό
Λόγοs , ο επιχεηματίς που δραστηρισποιούνται στα -11η σελ
Δήμων Ελλάδος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Το διο κχύε και για mν ΠΕΑ
Ηπείρου , της σποίας
. Καθημεprνή και αναγκαία συνήθεια σε όλους μας πρέπει να Y
νει η ανακύκλωση αν θέλουμε να
μειωθεί ικανοποητικά Το περΣτα φιλικά καλά Τα πάει ο ΠΑΣ ..
ΓΝΩΜΕΣ
Νίκη 2-1 επί του κΚαραϊσκάκην
και στο βάθος Λεβαδειακός
Δύο ενδεκάδες χρησιμοποίησε ο Αργ Γιαννίκης
Η Ηπειρος ουραγός των
Ευρωπαίκν Περιφερειν!
ΒΟΛΕΣ
Η ενδοχρα
. Ενα ακόμα νικηφόρο φιλικό παχνίδι
, έδωσε χπς ο ΠΑΣ Γνννα, ο οποίος επικρά. .
τησε με 2-1 Του Καραί.
σκάκη Αρτας στο
ΠΕΑΚΙ Ανατολής
Σκόρερ γιαm mavu : Τn ομάδα ήταν ο Νάου Από αυτή ην άποψη , ιδαίτερη : μετς (33) και Καpτάλης
σημισία αποκτά η υλοποίηση δρό - : (54) , μείωοαν ο Αρmνo
σεων και προγραμμάτων όπως το με τον Καμάλη (73).
Την όγδοη -η σλ
>pάpει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ ΚAΛΙΣΗΣ
βαλλοντικό αποτύπωμα της
Για να γίνει αυτό,
σπαραίτητη είναι η ενημέρωση
υπαι ρο χρα , είμαστε πολύ κα .η εκπαίδευση Των πολιπν ,
> Τυ ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ.
πόλης
Ο ΕΧΟΥΜΕ αφνίδιες αφυπνίσεις οι Ηπειρτες 0ς να μας κατοΤρύχουν εφάλτες που όμως κεντρίζουν και τα παρεπό μενα σύνδρομα. Όπως επί παραδείγματι συνέβη με το αίτημα μιας εταιρίας
να ενοικιάσε για εκμετάλλευση Το Ζάττο Μέγαρο , για τη διοργά
νωση Ολυμπακν εκδηλσεων. Και απανωτές συσκέψες, Ψηφ
οματα επί ψηφισμάτων από την Πανηπειρωτική Συνομοστπονδία
(που όποτε θυμάτα χαίρεται . ) Την Ομογένεια και φορείς . Ολους
τους ανύπαρκτους και άφαντους από τα χρόνια και ησελ
. μείς που μένουμε στην .
από νεαρή μάλιστα ηλικία, στε η
Τυχερo
Λόγια του μπάρμπα Μήτσου ,
στον πρωνό καφέ του
συγκεκρμένη διαδικασία να ους
Και συνέχισε την εmo ντή α βίωμα
του ανάλυση ..
Η οικονομική κρίση, πέρασε
ωφαλτσα απ' το χω -η σελ πρωταλημα κlaμε Ανα - η σελ :
HΠ Π lll!itt!!!!!1
Π11ΠlltmΠ!ΗΠΠΗ1ΗΠititΠΙΙΗ1Π
οΠΩ ΝΟΣ ΟΓΟΥ
. τα σ
Το Πρωί της Δευτέρας σ' όλα τα περίπτερα
λητικός oΣ
ΦΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ r
γός m oς για δ τ
Ε WΟΝ
DΤΗΣ ΔΕΥ ΕΡΑΣ)
> Το tauτο νέα anό τmνmpτομαα του ΠΑΣ Πάνwα γα τν Αφoδειά
Peopti και αοτελέσματα αό τu npτaθhήμrτα moooφoίρου
Εδάσες onό την unoλam αθAnτκn κνnon του Eαββατοκύριακου
Mια ξετωριστή εβδομοδιαία εφομερίδα με δλα τα γεγονότω του Σαββατοκtριακου
και όσο ανομένονται να γίνουν την ερχάμεn εβδομάδα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα